Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2013.

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kuva
Tässä bloggauksessa kaksi opettajaa, Jaana Saaranen ja Tiina Huhtala kertovat Vapaan Sivistystyön Open Päivityksen koulutuksen aikana toteuttamastaan kehitystehtävästä. Koulutuksissa osallistujat etsivät omissa oppilaitoksissaan, työyksiköissään tai verkostoissaan jonkin konkreettisen toteutuskohteen, jossa soveltavat koulutuksen aikana opittua.

Kokemuksia reflektoidaan yhdessä kouluttajien ja koulutusryhmän kanssa. Kokemuksia jaetaan myös kollegoille vertaistyöskentelyn kautta sekä jakamalla didaktisia ideoita avoimessa verkossa oleviin palveluihin, kuten OPH:n Hyviin käytäntöihin (ks. Open Päivityksen ideoitten jakamisen ohje sekä aiempien koulutusten LeMill-palveluun jaettuja ideoita.

Ja sitten Jaanan ja Tiinan kokemuksiin:

Open Päivitys koulutuksessa tutustuimme uuteen verkko-opetusta tukevaan tuotteeseen, Eliademyyn.

Eliademy on suomalaisen CBTehin helmikuussa 2013 julkaisema verkko-opetusta tukeva ohjelmistotuote, joka tarjoaa käyttäjälleen ilmaisen luokkahuoneen verkossa. Täss…

Tekeillä Vertaisvihko – ensimmäinen versio julki

Kuva
Olemme kouluttaneet opettajia teknologian pedagogiseen käyttöön kolme vuotta pitkäkestoisissa Open Päivitys -koulutuksissa. Yksi suuri viestimme on ollut, että näitä asioita ei kannata tehdä yksin.

Tämä bloggaus on alun perin julkaistu Vertaispäivittäjä-blogissa 22.10.13.

Teknologian opetuskäyttö avautuu vain tekemällä, kyse on hyvin pitkälle soveltamisesta, suunnittelusta ja oppimista tukevan ympäristön rakentamisesta. Työtapojen pitäisi muuttua, muuten opetusteknologia on yksi uusi päälle liimattu pakollinen kuvio muiden vastaavien lisärasitteiden joukossa. Nina Rantapuu havainnollisti oivallisesti tätä uusien asioiden kasautumista opettajan niskaan äskettäisessä bloggauksessaan.

Opetusteknologialla on kahtalainen rooli opettajan työssä: a) se voi olla tapa ja apuväline oman työn organisointiin ja b) se voi olla opetuksen ja ohjauksen apuväline ja joskus myös kanava. Teknologia sinänsä ei ole itsetarkoitus. Se mahdollistaa monen asian sujuvan hoitamisen.

Puhetta opetusteknologiasta …

Vertainen vierelläsi – siinäpä oppimisympäristön rikastaja

Kuva
Open Päivitys -koulutuksen ensimmäiseen tuotantokauteen kuului pieni Vertaispäivittäjä-koulutus ja koko koulutusohjelmaan on syväkoodattu vertaistyöskentelyn ja vertaisoppimisen ajatus.

Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö etenee hitain askelin, jos jokaisen on opittava yksin kaikki mahdollinen ja jos pedagogista kehittämistyötä pitää käydä sisäisellä pururadalla. Yksin tekemisen aika on kerta kaikkiaan ohi tällä saralla. Kädet eivät riitä, pää ei kestä eikä homma etene oppijoitten toimintaan, mikä taitaa olla kaikista ikävin seurannainen tuskaisesta yksinpuurtamisesta.


Toisen ja kolmannen tuotantokauden aikana Vertaispäivittäjä kuuluu koulutuskokonaisuudessa koordinaation tuottamaan tukipalveluun. Nyt syksyllä 2013 tarjotaan uusi tilaisuus aiemmin Open Päivitykseen osallistuneille, nyt koulutuksissa oleville ja kenelle tahansa kiinnostuneelle osallistua Vertaispäivittäjä-kurssille (maksuton). Ilmoittautuminen on avattu ja ajankohdat päätetty eli jokainen sessio aamuisin kl…

Koulutusmallin välitilinpäätös

Kuva
Open Päivityksen ensimmäinen toteutuskausi on raportointivaiheessa. Toteuttajaryhmän kanssa todettiin, että koulutusmalli toimii ja on sinällään arvokas tulos. Kehittämistä löydettiin myös runsaasti ja oppia otetaan uusiin toteutuksiin.

Julkaisemme tässä nykyisen koulutusmallin pohjan. Jokainen koulutus sovitettiin alueen ja koulutettavaryhmän tilanteeseen niin hyvin kuin mahdollista, toki hankesuunnitelman mukaisesti ja Ope.fi II-tason kriteerien mukaan.

Johdanto
Open Päivityksellä pyritään lisäämään opettajien tvt- ja sometaitoja niin, että hän kykenee rikastamaan opettamistaan ja ohjaamistaan näiden osalta sekä toimimaan omassa työyhteisössään tvt-osaamisen vahvistajana.  Perimmäinen ajatus on oppijan valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja tietoyhteiskunnan kansalaisena toimimiseen sekä työelämässä tarvittava digitaalinen lukutaito.

Open Päivitys- koulutukseen otetaan vähintään 10 hengen ryhmä. Koulutuksen laajuus on 5 op (= 22,5 koulutuspäivää) joka sisältää 24 tuntia lähikoulutusta…

Vantaan verkkopedot tutkivalla oppimispolulla

Kuva
Viime keväänä alkoi Open päivitys -koulutus meidän Vantaan verkkopetojen porukalla. Aiheena tutkiva oppiminen (verkko-oppimisympäristöä käyttäen).

Minun kohdallani toteutus perinteisestä ryhmätyöstä eroaa siten, oppilaat laitetaan itse määrittelemään tutkimusongelmansa annetun teeman sisältä ja sitten etsimään tietoa asiasta. Tarkistavat siis omansa ja luokkakavereidensa ennakkokäsitykset. Lopuksi ryhmä pitää pienen opetustuokion muulle luokalle – tyyli vapaa. Kurssi jatkui nyt syksyllä ja pääsimme testaamaan mallia oppilaillamme.

Joukossamme on sekä aineen- että luokanopettajia ja tutkimusteemat kurssilaisittain vaihtelevat luonnollisesti suurestikin. Hyvä näin, sillä saamme hyviä kokemuksia, miten tämä oppimismalli toimii eri-ikäisillä oppijoilla ja eri oppiaineissa. Itse päätin ottaa testikappaleiksi ysiluokan äidinkielen ryhmäni, muilla on esim. ysiluokan biologiaa, vitosluokan biologiaa ja kasiluokan fykeä (ympäristökurssi). Bloggaajakollegani kertonee omasta yhteisku…

Tutkivaa oppimista verkossa Vantaalla

Kuva
Opetuksen uudistaminen vie aikaa. Vanhoilla monisteilla samat asiat opettaa vähäisellä valmistelulla, kun taas asioiden tekeminen uudella ja kiinnostavalla tavalla vaatii vaivannäköä, vähäisen vapaa-ajan (ainakin osittaista) uhraamista suunnittelutyölle sekä toisinaan astumista myös omalle epämukavuusalueelle uusien opetusmenetelmien opettelmisen kautta. Onneksi omassa sivutyössäni alueellisena verkkopedagogisena tukihenkilönä pääsen toisinaan irti opetustyöstä sellaisiin koulutuksiin, missä päivän ohjelma ja sisältö painottuvat lähinnä opetuksen suunnitteluun. Tänä syksynä eräs tällainen koulutus oli Vantaan verkkopedagogien tarpeisiin räätälöity Open päivitys. Open päivityksessä teemana oli tutkiva oppiminen. Yksi koulutuksen kiinnostava puoli oli saman teeman tarkasteleminen eri aineiden ja luokkatasojen näkökulmasta. Sama tutkivan oppimisen lähestymistapa tuntuu taipuvan erilaisina sovelluksina hyvinkin erilaisiin aineisiin sekä eri ikäisille oppilaille.

Itse lähdin…

VARIA:n Open Päivityksessä kehitettiin kursseja

Kuva
Suomen eOppimiskeskus ry:n koordinoima Open päivitys -täydennyskoulutushanke on
toteutettu Vantaan ammattiopisto VARIA:ssa. Tavoitteena on ollut vahvistaa opettajien työssä oppimista, oppimisen teknisten työympäristöjen sekä uusien oppimisen toimintamallien, verkko- ja mobiiliohjauksen kehittäminen.

"Kurssilla on hyvin pystytty ottamaan opiskelijoiden erilaiset tilanteet ja tavoitteet huomioon - opetus on ollut riittävän yksilöllistä."


Vantaan VARIA:ssa hyödynnettiin monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikka ja pohdittiin
miten hyödyntää olemassa olevia työkaluja tehokkaammin. Käytössä oli oppimisympäristö, mallihuoneet ja riittävästi opetuksen, viestinnän ja yhteistyön työkaluja. Varia käyttää Fronter oppimisympäristöä.

Koulutuksen aikana kehitettiin pedagogista toimintaa, jossa hyödynnetään TVT:n vahvuuksia. Oli hieno nähdä miten kurssin edetessä palikat loksahtelivat kohdalleen.

- "Koulutuksessa on ollut erityisen paljon hyötyä siitä, että ohjausta on saanu…

Stadin ammattiopistossa koettiin yhdessä tekemisen voimaa

Kuva
Juuri päättyneessä jo käsitteeksi muodostuneessa 'openpäivitys'-koulutuksessa tehtiin konkreettista työtä virtuaalisilla työkaluilla. Koulutuksen aikana saimme nähdä ja kokea miten ideasta syntyi, aihio, josta syntyi valmiita kursseja ja virtuaalisia työtiloja oppimisprosessin tukemiselle sekä tiedon ja kokemusten jakamiseen.

Oli myös mukavaa nähdä mitä kaikkea avoimella suhtautumisella, suunnittelulla ja kovalla duunilla saadaan aikaan. Tämä taas todistaa sen vanhan viisauden että "nälkä kasvaa syödessä", ja haluaisi osata enemmän, totesi Stadin ammattiopiston opettaja kurssin päätössession virtuaalisessa keskustelussa, jossa osallistujat saivat antaa vertaistukea ja palautetta toisilleen. 

Opetushallituksen rahoittamalla Open Päivitys kurssilla rakennettiin Stadin ammattiopiston Fronter  -alustalle mielekkäitä työtiloja (kursseja, mediakirjastoja etc). Osa hyödynsi myös some-palveluja esim. Blogin muodossa.

Koulutuksessa yhdistyi myös oppimisympäristön …
Kuva
Keudan opettajat nostivat verkko-opetuksen uudelle tasolle
Ammatillisen Open päivityksen Keudan (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) ryhmäläiset uudistivat opetustaan monin tavoin sekä kehittivät yhteistyön muotoja työyhteisöissään.

Keudan Moodle-ympäristön käyttö vaihtelee paljon eri yksiköissä ja samankin yksikön opettajien välillä. Myös koulutuksen osallistuneissa oli niin verkko-opetuksen edistyneitä käyttäjiä kuin ensimmäistä verkkokurssiaan rakentavia opettajia. Toinen toisiltaan oppiminen toimikin ryhmän sisällä hienosti ja tuloksia saatiin ihailla koulutuksen päätöspäivässä 18.4. Järvenpäässä.

Omien resurssien rajallisuus omaan oppimiseen lähipäivien ulkopuolella, oli selkeä huolenaihe opettajilla. Työnantaja on antanut mahdollisuuden lähipäiviin osallistumisiin, mutta etä- ja vertaistyöskentely on pitänyt hoitaa työpäivien ulkopuolella. Käytännössä koulupäivän aikana ei juurikaan ole mahdollisuutta esim. vertaisohjaukseen vaikka tarvetta ja halua olisikin.
Osallistujien komme…

Lukion ja peruskoulun opettajien yhteistyötä Pyhäjoella

Kuva
Pyhäjoella Open Päivitys -koulutus pidettiin lukion ja peruskoulun yhteisenä projektina. Koulut toimivat vierekkäisissä rakennuksissa ja useat peruskoululaiset jatkavat opintojaan lukiossa, joten tämä järjestely antoi samalla mahdollisuuden kehittää yhteistä mallia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön. Yhteiseksi kehittämiskohteeksi asetettiin uuden TVT-strategian työstäminen.

Koulujen ja opettajien yhteistyöhön on Pyhäjoella pitkät perinteet, sillä koulut ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä Pyhäjoen Kuulumiset -lehden tiimoilta. Tämä vinkkinä muille kouluille!

Ajallisesti Open Päivitys -koulutus sijoittui kuluvan vuoden maalis-huhtikuulle. Lähipäivät jakaantuivat peruskoulun ja lukion ryhmien kesken ja yksi päivä oli ryhmille yhteinen. Koulutuksen sisältö muodostui luennoista ja käytännön harjoituksista sekä muuna aikana tehtävänä vertaistyöskentelynä. Materiaalit ja työskentely koottiin koulutuksen wikiin.


Käytännön harjoituksissa keskeisessä roolissa oli Google Driven ja mu…

Open päivitystä OAKK:ssa

Kuva
Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen Open päivitys -koulutus pidettiin 22.2.-25.4.2013. Koulutus räätälöitiin alusta pitäen OAKK:n tarpeisiin. Painopisteiksi valittiin sosiaalisen median käyttö opetuksessa ja hanketyössä.

Koulutus jakaantui luentoihin, keskusteluihin, ryhmätyöskentelyyn ja käytännön harjoituksiin. Lisäksi lähipäivien välillä osallistujat työstivät omia projektejaan sekä tekivät vertaistyöskentelyä.

Koulutuksen verkkoympäristöksi valittiin Purot.net-wiki, johon koostettiin koulutuksen materiaalit, muistiinpanot ja osallistujien tuotokset. Koulutuksen materiaalit julkaistiin SlideSharessa, josta ne upotettiin edelleen wikiin (katso lähipäivien sivut). Materiaalit on julkaistu CC-lisenssillä varustettuina myös Edulan mediakirjastossa.

Wikiä käytettiin työskentelyssä apuna esimerkiksi niin, että kun tutustuttiin sosiaalisen median palveluihin, jokainen valitsi haluamansa some-palvelun, kokeili/arvioi sitä ja raportoi sitten kokeilunsa tulokset wikiin muiden nähtäväksi.


Osallistu…

Open Päivitys -koulutus on laadukasta ja positiivisesti vaikuttavaa

Kuva
Suomen eOppimiskeskuksen vetämä hankekonsortio on kouluttanut lähes 300 yleissivistävän ja ammatillisen puolen opettajaa Open Päivitys -kouluksissa 2011-2013 välisenä aikana. Lisäksi 118 oppilaitosjohdon edustajaa on hankeaikana osallistunut Oppilaitosjohdon LUOTI - Luotsaa tieto- ja viestintätekniikkaan -koulutuksiin.

Näiden koulutusten lisäksi hankkeen osallistujiin ovat kuuluneet myös ne sadat opettajat, jotka ovat toimineet vertaisohjaajina kollegoilleen tai kouluttautuneet vertaispäivittäjiksi.

Open Päivitys -koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta kautta linjan: koulutukset ovat olleet oikea-aikaisia, vastanneet todelliseen tarpeeseen ja antaneet esimerkkiä ja oppia niistä mahdollisuuksista, joita tieto- ja viestintätekniikka voi opetukseen tuoda. Koulutusten keskeistä antia on ollut myös yhteistyömallien kehittäminen niin omassa oppilaitoksessa kuin laajemmissakin verkoissa. Yhteistyössä hyvien käytänteiden levittäminen on helpompaa eikä jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudes…

Open Päivitys -koulutuksen tuotantoa

Kuva
Open Päivitys on koulutusten ohella tuottanut runsaasti avoimesti tarjolla olevaa ja CC-lisenssien mukaisesti käytettävää tukiaineistoa. Koulutuksissa esitetyt diasarjat löytyvät Edula-tukipalvelun Mediakirjastosta.

Mediakirjastoon on koottu myös AVO eli Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen tuottamia sosiaalisen median palveluitten käyttöönoton opasteita, jotka löytyvät myös yhtenäisenä kokoelmana verkosta. AVO-hankkeen opasteissa erityistä on se, että käyttäjät voivat päivittää diasarjoja (diasarjojen dia numero 2 sisältää ohjeen).

Parhaillaan Open Päivittäjät kokoavat yhteen oppimisprosessien ja oppimistehtävien suunnittelun apuvälineitä ja suunnittelumenetelmiä. Dokumenttia pääsee myös rikastamaan, dokumentin alusta löytyy toimintaohjeet.

Koulutuksista on julkaistu didaktisia ideoita kaikkien saataville, nimittäin jokainen kaipaa hyviä esimerkkejä ja tuntumaa, mitä opetusteknologian avulla voisi tehdä. Open Päivitys ei ole luonut uutta erillistä ideoitten julkaisupaikk…

Open Päivitys Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) Open Päivitys käynnistyi tammikuun lopulla 10 osallistujan voimin Järvenpäässä. Keudan kahdessatoista koulutusyksikössä ja oppisopimuskeskuksessa opiskelee noin 7 000 opiskelijaa. Koulutusyksiköt sijaitsevat Järvenpään lisäksi Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa. Koulutustarjonta on käytännönläheistä ja kattaa kaikki eri koulutusalat. Open Päivityksen osallistujat tulevat yhteensä kuudesta eri toimipisteestä ja melkein jokainen edustaa eri opetusalaa; logistiikasta tietotekniikkaan ja hyvinvoinnista kirjastopalveluihin löytyy laaja kirjo ammattiopetuksen arkea. Kokemusten vaihtoon alojen ja toimipisteiden välillä onkin erinomainen tilaisuus. 
Keudalaisten ryhmää voi kuvata edistykselliseksi tvt:n käyttäjäksi jo alkumetreillä, kuten alkukartoituksen Oma profiilin tuloskin kertoi. Lähes jokaisella on kokemusta verkkoaineistojen tekemisestä omaan opetukseen ja moni on hyödyntänyt mobiiliohjausta harjoittelujaksoilla.…

OpenPäivitys Tredu

Kuva
Tampereella vuoden 2013 alusta yhdistyivät Tampereen ammattioppilaitos TAO ja Pirkanmaan koulutuskonserni –kuntayhtymä PIRKO. Uusi oppilaitos on Tampereen seudun ammattiopisto TREDU. Uusi oppilaitos on todella iso oppilaitos, jossa toimipisteitäkin on noin 20 alueella, joka rajautuu Lempäälästä Oriveden kautta Virroille ja sieltä Ikaalisten kautta takaisin Lempäälään.

OpenPäivitys suunniteltiin PIRKOssa, mutta alkoi siis TREDUssa 25.1.

Koulutuksemme jakautuu seuraaviin teemoihin:
Ohjaan, opetan ja opinPäivitys tähän päivään - opetuskulttuurin murros Miten valitsen, yhdistelen ja viritän järkevän tvt-ympäristönYhdessä enemmän aikaan: vertainen vieressä Etätehtävät jakautuvat kahteen vaiheeseen:
Vaihe 1: teemojen 1-2 aikana orientointia ja suunnitteluaVaihe 2: teemojen 3-4 aikana omaa kokeilua, vertaistyöskentelyä ja jatkojalostamista Koulutus alkoi lähipäivällä 25.1. ja loppuu viimeiseen lähipäivän 19.4. jälkeen sopivasti. Ensimmäisenä päivänä aloitimme oman kehittämisprojektin suunnitte…