VARIA:n Open Päivityksessä kehitettiin kursseja

Suomen eOppimiskeskus ry:n koordinoima Open päivitys -täydennyskoulutushanke on
toteutettu Vantaan ammattiopisto VARIA:ssa. Tavoitteena on ollut vahvistaa opettajien työssä oppimista, oppimisen teknisten työympäristöjen sekä uusien oppimisen toimintamallien, verkko- ja mobiiliohjauksen kehittäminen.

"Kurssilla on hyvin pystytty ottamaan opiskelijoiden erilaiset tilanteet ja tavoitteet huomioon - opetus on ollut riittävän yksilöllistä."


Vantaan VARIA:ssa hyödynnettiin monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikka ja pohdittiin
miten hyödyntää olemassa olevia työkaluja tehokkaammin. Käytössä oli oppimisympäristö, mallihuoneet ja riittävästi opetuksen, viestinnän ja yhteistyön työkaluja. Varia käyttää Fronter oppimisympäristöä.

Koulutuksen aikana kehitettiin pedagogista toimintaa, jossa hyödynnetään TVT:n vahvuuksia. Oli hieno nähdä miten kurssin edetessä palikat loksahtelivat kohdalleen.

- "Koulutuksessa on ollut erityisen paljon hyötyä siitä, että ohjausta on saanut myös henkilökohtaisesti kädestä pitäen", todettiin päätösjammailussa.

Prosessiin kuului tiedon, asiantuntemuksen, ohjelmistojen ja laitteiden yhdisteleminen mielekkäällä tavalla kulloisessa viitekehyksessä. Tieto- ja viestintä teknologian pedagogiseksi käytöksi - vertaisoppimista unohtamatta. Kokemuksia ja havaintoja dokumentoitiin ja jaeltiin Fronter huoneissa.

Alla ote vapaamuotoisesta palautteesta, joka toteutettiin yhteisöllisenä, mutta anonyymina verkkokeskusteluna:
 • Koulutuksessa on ollut ehdotonta plussaa se että on saanut "kädestä pitäen"-apua.
 • Kurssilla on hyvin pystytty ottamaan opiskelijoiden erilaiset tilanteet ja tavoitteet huomioon, opetus on ollut riittävän yksilöllistä. 
 • Opin teknisesti toteuttamaan selkeämpiä sivustoja.
 • Open päivitys antoi mahdollisuuden ajallisesti työstää fronter-huonetta ja opastustakin siihen löytyi. Muutamia uusia vinkkejä ja työkaluja tuli myös otettua haltuun.
 • Suunnittelmani koulutusprojekti voisi olla pidemmällä, jos tähän olisi voinut käyttää enemmän myös virallista aikaa. Toisaalta suurin osa uusistakin asioista on jo tullut testatuksi normaalin opetustyön fronterosuuksissa, joten ehkä kaikkea ei ooe vielä menetetty aikataulun (viitosperiodilla jotain) suhteen.
 • Olen oppinut kokonaisvaltaisemmin käyttämään oppimisympäristöä, sen työkaluja ja eri mahdollisuuksia. Uskallan nyt rohkeammin kokeilla uusia toimintoja.
 • Oleellista olisi saada ihmisten hyvät ideat laajemmin jakoon ja edelleen kehitettäväksi. Yhdessä kehittämisestä saa ihmeesti voimia silloin kun omat ideat tuntuvat loppuvan.
 • Aina oppii uutta, kun osallistuu koulutuksiin. Hyvä vinkki oli testityökalun kysymysten kirjoittamisessa avata pikku nuolesta työkaluvalikko, josta pääsee lisäämään kysymykseen muitakin elementtejä. Nyt vain tarvittaisiin aikaa koulutuksessa aloitettujen verkkototeutuksien työstämiseen eteenpäin.
 • Sain hyviä ideoita ja esimerkkejä, joista jo nyt ollut hyötyä.
 • Jatkossa aion käyttää fronteria entistä enemmän opetuksessa ja aion saada seuraavalle ryhmälleni uudet, päivitetyt verkko-opetuspaketit.  
 •  Opin hyödyntämään Fronteria tehtävien annossa ja palautuksissa. Vielä pitää harjoitella toimintoja ja muokata tehtäväsivustoja.
 • Haluaisin edelleen kehittää näkemystäni siitä, miten suunnitellaan ja tuotetaan opiskelijoiden oppimisen polku. Mahdollisuudet ovat varmaan rajattomat, mutta yhdessä muiden kanssa kehittämällä pääsisi varmaan pidemmälle kuin yksin työskentelelmällä.
 • Open Päivityksen jälkeen uskon pystyväni ohjaamaan kollegoja ja opiskelijoita fronterin perusasioissa.
 • Olen oppinut laajemmin käyttämään fronteria; uusia työkaluja, vinkkejä ja opastusta /ohjausta áina tarvittaessa
 • On ollut kiva työskennellä eri opetusaloilta tulevien ihmisten kanssa. Kun tapaa sellaisia ihmisiä, joiden kanssa ei ole päivittäin yhteydessä, oppii ihan uusia asioita.
 • Olen oppinut paljon keinoja ja tapoja, joilla voin hyödyntää Fronterin monipuolisia toimintoja opetuksessani: kurssin suunnittelu Fronteriin, tehtävät ja palautuskansiot, testit, jaettu Fronter asiakirja jne. Lisäksi esim. linkitykset sekä huoneen/etusivun muokkaus ja eri työkalujen käyttö auttavat ja monipuolistavat opetuksen suunnittelua.
 • Oppilaitoksen haasteena on TVT:n strateginen kehittäminen: miksi ja mihin haluamme mitäkin TVT:n työvälineitä käyttää. Pedagoginen näkemys pitäisi jotenkin luoda, mutta miten?
 • Lisäksi on paljon uusia Fronterin käyttötapoja "jäänyt mieleen muhimaan", vaikka niitä ei juuri tällä hetkellä ehkä omassa työssään käyttäiskään.
 • Pystyn myös jakamaan oppimaani kollegoilleni - näin Fronterin käyttö lisääntyy ja monipuolistuu myös omalla opetusalallani.
 Eli kaiken kaikkiaan koulutus osui ja upposi. Kehittämiskohteitakin löytyi. Toivottavasti päästään jatkamaan pian!

Christian Komonen, toimii Pearson Intenational /  Fronter Nordic -yrityksessä asiantuntijana ja oli yksi Opetushallituksen Open Päivitys kurssin vetäjistä Anne Rongaksen lisäksi.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun