Info


Opetustoimen henkilöstökoulutukset

Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetut konsortiot toteuttavat opetusteknologiaan ja internetin pedagogiseen hyödyntämiseen suuntautuvia koulutuksia. Näissä pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Henkilöstökoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät syksyllä 2011.
Oppilaitosjohdon BossIT-koulutuksissa paneudutaan siihen, kuinka luotsata oppilaitosorganisaatiota tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Työskentely toteutetaan monimuotoisesti yhdistäen lähiopiskelua ja verkkopohjaista opiskelua. Varsinkin verkko-oppimisen omakohtainen kokemus on tärkeää oppilaitosjohdolle: ala on jatkuvasti pinnalla, ymmärrys mahdollisuuksiin kasvaa syvällisen tuntemuksen kautta. BossIT-koulutuksia järjestetään kaksi. Lisätietoja Oppilaitosjohdon blogissa.
Yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen opetuksen opettajien Open päivitys -koulutuksia järjestetään aikajaksolla 2013-14 yleissivistää ja ammatillista 4 kertaa ja aikuiskoulutuksen toteutuksia 3 kertaa eri alueilla. Yhteen koulutukseen otetaan 10-20 osallistujaa. Koulutuksen laajuus on 5 op. 

Aikajaksolla 2012-14 toteutetaan vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle suunnattu koulutus, jonka sisältö on tiivistetty 4 op mittaiseksi. Open päivityksen portaittaiseen malliin kuuluvat myös paikalliskouluttajakoulutus ja pienet vertaisryhmät. Todistukset myöntää Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.
Täydennyskoulutusten eräänä keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin.

Open päivitys

Open päivitys tulee lähelle arjen työtä vertaiskoulutusmallin avulla. Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan teknologian hyödyntämistä niin, että täydennyskoulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista. Erityistä painoa laitetaan vertaistyöskentelyn toimintamallien löytämiseen, koska sitä kautta teknologian opetuskäyttö juurtuu toimintakulttuuriin: yksin tekemisen aika on opettajilla ohi, kuten Hämeenlinnan opetustoimi kiteytti.
Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Koulun on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.
Open Päivityksen koulutusmalli on kolmiportainen. Ensimmäinen porras muodostuu viiden opintopisteen koulutuksesta, jonka yhtenä osana uutta työtapaa laajennetaan kollegiaaliseen vertaistyöskentelyyn, joka on koulutusmallin toinen porras. Kolmas porras on suunnattu opetustyön kehittämiseen orientoituneille opettajille, paikalliskouluttajille, jotka ovat motivoituneet neuvomaan ja auttamaan omia kollegoitaan. Paikalliskouluttajien valmennukseen osallistuvilla on usein myös oman työroolinsa vastuualueena tvt-opetuskäyttö.
Opettajien täydennyskoulutuksiin liittyy henkilökohtaisen osaamisen arviointia ja ammattitaidon kehittämisen suunnittelua OmaProfiili-arviointityökalun avulla. OmaProfiili yhdistyy Ope.fi-taitotasoihin. Ammatillisen koulutuksen Open Päivityksessä kiinnitetään myös erityshuomiota opetusteknologian soveltamisesta työelämäyhteyksiin, työssäoppimiseen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Täydennyskoulutuksia tukee Edula-verkkoympäristö, jonka mediakirjastosta löytyvät muun muassa kaikki koulutuksissa esitetyt aineistot ja koulutuksiin kootut oppaat. Kouluttajaverkoston tuottamat sisällöt julkaistaan Creative Commons -lisenssillä BY-SA 3.0, joka mahdollistaa sisältöjen jatkohyödyntämisen. Koulutuksissa kootaan myös opettajien opetusideoita, joita julkaistaan osallistujan oman valinnan mukaan OpenKortti-, Liikkeelle! tai LeMill-verkkopalveluissa.


Opetushallituksenrahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Sijaiskuluja ei korvata. Henkilöstökoulutukset toteutetaan alueittain ja mahdollisimman lähellä koulutettavia.

Suomen eOppimiskeskuksen täydennyskoulutusten toteuttajajoukkoon kuuluvat Fronter, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, HCI Productions,  Hämeenlinnan kaupunki, Open Trainers, Otavan Opisto, Pedapoint, TIEKE, Valopi ja Velis & Remis.
Lisätietoja: Suomen eOppimiskeskus Titi Tamminen (040 869 6306, etunimi.sukunimi ÄT eoppimiskeskus.fi)  ja Anne Rongas (040 5181 229, gmail: rongas.anne)
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti