Tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi -koulutus alkoi keväällä maaliskuussa 2018. Turun yliopistolle kokoontui lähes 30 opettajaa eri puolilta Suomea perusopetuksesta ja toiselta asteelta keskustelemaan, jakamaan ja kehittämään omaa opetustaan. Tänään opiskelemassa #oppimisanalytiikka 'a @eOppimiskeskus Toivottavasti lisää tukea #ammatillinenkoulutus opiskelijoille ja tiedolla johtamiseen. pic.twitter.com/sCDrEUM6lZ — Laila Bröcker (@lailabrocker) 8. maaliskuuta 2018 Kaikki oppimisympäristöt keräävät opiskelijoiden toiminnasta tietoa erilaisiin logeihin. Jo olemassa olevalla datalla pystyttäisiin tekemään paljon, jos vain osaisimme kysyä oikeita kysymyksiä ja yhdistellä dataa niin, että se kuvaisi toimintaa halutulla tavalla.  Vaikka eteemme tulisi hieno visualisointi oppilaiden opinnoissa etenemisestä, vielä suurempi kysymys on miten tietoa käytetään pedagogisesti. Miten tietoa esitetään opiskelijoille, miten opettajille, muulle opetushenkilöstölle ja mahdoll

Open päivitys 6: Audiovisuaalista osaamista Helsingin opettajille

Toteutimme Helsingissä marraskuussa 2017 audiovisuaalisen koulutuskokonaisuuden. Laitevalintana olivat kannettavat tietokoneet sekä Helsingin kouluihin hankitut iPad-mobiililaitteet. Koulutuksen ydinajatus oli tarjota osallistujille omakohtaisia kokemuksia ja suoraan omassa opetuksessa hyödynnettävissä olevia taitoja ja käytänteitä. Ensimmäinen koulutuspäivä toteutettiin siten, että aamupäivä keskittyi yhteisen jakamisalustan käyttöönottoon, kuvaamiseen ja kuvankäsittelyyn sekä näytön peilaamiseen.  Iltapäivällä syvennyttiin käytännön opetuskokonaisuuksien havainnollistaviin esimerkkeihin sekä uuden esitystyökalun, Swayn, haltuunottoon.   Päivä alkoi tutustumisella ja odotusten kuulemisella. Keskustelimme sopivan luokan yhteisen jakamisalustan käytöstä kuville, ja loimme esimerkkinä Google Driveen yhteisen kansion kurssin kuvapankiksi. Kuvaustekniikkaan tutustuttiin esimerkkien kautta, jonka jälkeen siirryttiin kuvaustekniikan ja kameran käytön harjoituksiin. Kuvia käsiteltiin kuvan

OP6 -koulutus Mikkelissä

Mikkelin OP6 -koulutukseen osallistui 13 esikouluopettajaa. Koulutukset järjestettyyn kolmena iltapäivänä ja välissä oli yksi webinaari. Koulutuspäivät rakentuivat sen mukaan mitä osallistujat olivat ilmoittautumislomakkeella toivoneet. Facebook haltuun Ensimmäisenä iltapäivänä harjoiteltiin Facebookin käyttöä. Pääpaino oli sivujen ja ryhmien luomisessa ja ylläpidossa.  Samalla kertaa ryhmälle luotiin oma ryhmä, jossa jaettiin koulutukseen liittyviä asioita kuten oppimateriaalia, palautelomakkeita ja linkkejä. Tähän osioon tein oppimateriaalin, Facebook - ohjeita ja vinkkejä, 30 sivua. ( PFF ). Ryhmä löytyy nimellä "Some hyötykäyttöön omassa työssä". Webinaari: aiheena Creative Commons Ensimmäisen ja toisen opetusiltapäivän välissä pidettiin webinaari, jonka aiheena oli Creative Commons. Webinaari pidettiin kaksi kertaa eli kello 10 ja kello 12, koska yhteistä aikaa oli vaikea löytää. Lisäksi webinaari tallennettiin.   Aineisto PDF-muodossa . Kuvat ja kuvankä

Onnistumisen elämyksiä Kangasalan opettajille

Kangasalan Open päivitys 6 –koulutuksessa osallistujia oli perusasteelta ja varhaisopetuksesta. Teemana oli AV-tuotanto ja sähköisenä ympäristönä Office 365. Koulutuksen aikana harjoiteltiin runsaasti iPadeilla ja läppäreillä toimivia AV-sovelluksia (ks. ohjedioja: http://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html) ja ideoitiin niiden hyödyntämistä ryhmien kanssa. Jokainen osallistuja teki oman kehittämistehtävän joko itse uusia sovelluksia opetellen tai niitä jo lasten kanssa kokeillen. Jälkimmäisenä päivänä kehittämistehtävät esiteltiin ryhmälle. Oli jälleen hienoa nähdä, miten monipuolisesti eri sovelluksia oli käytetty: Moni innostui videoista, joita oli tehty viidellä eri sovelluksella, osa innostui animaatioista ja sähköisiä julkaisujakin tehtiin monenlaisia. Kehittämistehtävien ideana oli kokeilla jotain itselle uutta. Kun joukossa oli myös AV-tuotannon perusteet jo hyvin hallitsevia, näimme esittelyitä myös mm. yhden ainetiimin yhteisten materiaalien järjestämistä OneNoteen

Digiloikan sijaan rohkeutta lähteä aina uudelle matkalle

Ammatillisen koulutuksen opettajien digiloikka purkautuu liian usein turhauttavina kokemuksina toimimattomista ympäristöistä. Niitä toki on, mutta perimmäinen syy on toimintapojen muutoksen puutteessa, uusien työkalujen käyttäminen vanhalla logiikalla ja huonosti johdetuissa prosesseissa, joissa ei tunnistetta kunnolla edellä mainittuja tarpeita. Kasvosuunta pitäisikin kääntää laitteista ja ympäristöistä ihmisiin ja niihin rakenteisiin joissa opiskelijat, opettajat, muu henkilökunta ja sidosryhmät toimivat.  ” Me tarvittaisiin sellainen työkalu, että kaikki pystyvät kirjautumaan ilman ongelmia ja osaisivat käyttää sitä. Ettei tunnin alussa menisi 20 minuuttia salasanojen selvittämiseen ja säätämiseen. ”  Kyse on siis paljon suuremmasta paradigman muutoksesta kuin uuden teknologian ottamisesta osaksi opetusta tai oppimista. Tätä puoltaa jo ihan sekin tosiasia, että jokaisen ajan teknologiaa on haluttu hyödyntää kouluissa aina. Siinä ei siis pitäisi olla kenellekään pohjim

Digihypähdyksellä kohti digiarkea

Kuva
Open Päivityksen ”Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa” -koulutuksen yksi toteutus järjestettiin Järvenpäässä, Keudan tiloissa. Suurin osa osallistujista oli Keudan omia aikuiskoulutuksen opettajia, mutta joukossa oli opettajia myös Helsingistä ja Turusta. Iso, yli 20 opettajasta koostuva ryhmä oli alusta asti innostunut ja motivoitunut digitaitojen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Koulutus käynnistyi keväällä 2016 tavoitteiden läpikäymisellä. Osallistujat peilasivat omia tavoitteitaan koulutuksen yleisiin tavoitteisiin pienryhmissä Padlet-seinän avulla. Kuva 1: osallistujien tavoitteita koulutukselle Viimeisenä lähipäivänä syyskuussa tavoitteita peilattiin toteutumaan. Osallistujat totesivat, että ymmärrys on kasvanut, uusia asioita on opittu ja asioita on edistetty – mutta pitkä tie on vielä edessä. Oleellista on tehdä asioita yhdessä, jakaa asiantuntemusta, osaamista ja kokemuksia kollegojen kanssa ja parantaa jo tehtyjä toteutuksia. K

Digistrategia kulttuurisen kestävän kehityksen työkaluna

Kuva
Strategioiden tavoite on ohjata toimintaa haluttuun suuntaan. Jos tämä ei toteudu, strategiatyö on epäonnistunut. Sama sääntö koskee koulujen digistrategioita. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa nykytilanne, jonka pohjalta tehdä sopivan yksinkertainen strategia.   Strategia parhaimmillaan on kulttuurin muuttamista haluttuun suuntaan kulttuurilla, mutta hyväkin paperi toimii vain silloin kuin myös jalkauttamisessa onnistutaan. Päinvastoin taas huonon strategian tai jalkauttamisen epäonnistuminen vaikutus on päinvastainen; se lukitsee nykyisen tilan entistä tiukemmin vallitsevaksi ja vahvistaa käsitystä ettei organisaatiossa edes ole kehittämiselle tilaa tai tarvetta.  Tämän vuoksi myös koulun tai kunnan digistrategiaa tehdessä tulisi huomioida ja ymmärtää vallitsevaa toimintakulttuuria hyvin. Vaikka edesmenneen johtamisprofessori Peter Druckerin kuuluisa lause ”Toimintakulttuuri syö strategian aamiaiseksi” on paljon käytetty, niin se kuvaa hyvin sitä totuutta, että pakottamalla ei