sunnuntai 12. maaliskuuta 2017

Onnistumisen elämyksiä Kangasalan opettajille

Kangasalan Open päivitys 6 –koulutuksessa osallistujia oli perusasteelta ja varhaisopetuksesta. Teemana oli AV-tuotanto ja sähköisenä ympäristönä Office 365.

Koulutuksen aikana harjoiteltiin runsaasti iPadeilla ja läppäreillä toimivia AV-sovelluksia (ks. ohjedioja: http://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html) ja ideoitiin niiden hyödyntämistä ryhmien kanssa. Jokainen osallistuja teki oman kehittämistehtävän joko itse uusia sovelluksia opetellen tai niitä jo lasten kanssa kokeillen. Jälkimmäisenä päivänä kehittämistehtävät esiteltiin ryhmälle.

Oli jälleen hienoa nähdä, miten monipuolisesti eri sovelluksia oli käytetty: Moni innostui videoista, joita oli tehty viidellä eri sovelluksella, osa innostui animaatioista ja sähköisiä julkaisujakin tehtiin monenlaisia. Kehittämistehtävien ideana oli kokeilla jotain itselle uutta. Kun joukossa oli myös AV-tuotannon perusteet jo hyvin hallitsevia, näimme esittelyitä myös mm. yhden ainetiimin yhteisten materiaalien järjestämistä OneNoteen sekä 360-videon editoimisesta.

Päiväkotiin ja nuorimmille oppilaille yksi hyvä työkalu sähköisten tarinoiden kertomiseen on Storybird https://storybird.com/. Sen idea on, että valitaan sovelluksesta tietyn taiteilijan kuvat ja kirjoitetaan satu kuvien inspiroimana. Tässä esimerkkinä Päivi Poran Kaarlo konsertoi

Yksi osallistujista oli tehnyt videon, missä hän esitteli koulun valmistautumista Suomen 100-vuotisjuhlaan. Kuvissa näkyi pääosin lasten piirustuksia ja askarteluita ja taustalla oli lasten ajatuksia Suomesta. Elina Suoranta puolestaan esitteli Adobe Spark Videolla ensimmäisestä kokemustaan eTwinningistä.


Myös monipuolinen iMovie ja yksinkertaisempi Puppet Edu sopivat kronologisesti etenevään tarinaan, jota voi haluamallaan tavalla editoida. Magisto puolestaan sopii videoihin, mihin halutaan vain valita tietyt kuvat ja/tai videot, musiikki ja tehosteiden tyyli, mutta annetaan editointi sovelluksen tehtäväksi. Tällainen yksinkertainen työskentelytapa sopii vaikka tilanteisiin, missä halutaan koostaa kuvia ja videoita eskariryhmän päivästä.

Eräs eskarityttö oli kuvannut omasta päivästään tärkeitä asioita ja työstänyt siitä esityksen Explain everything –sovelluksella. Jo tarinan edetessä huomasi, miten hän vähitellen rohkaistui kokemustensa kertomisessa. Toiselle videolle opettaja oli kerännyt lapsilta kommentteja siitä, mikä eskarissa on parasta ja mikä tylsintä. Ohjevideoitakin tehtiin useita, mm. ompelukoneen langoituksesta että pipon askartelusta.

Kaksi yläkoulun opettajaa oli tehnyt videon Minna Canthista ”malliksi ja rohkaisuksi oppilailleen”, jotta myös he valitsisivat videon kirjailijaesitystensä esittämismuodoksi. Itse video oli tehty iMoviella, mutta lopussa oli hieno I Can Animate –sovelluksella tehty kokoava ajatuskartta Canthin elämästä.

Lausahdus ”Onnistumisen elämyksiä myös opettajille”, oli yksi saamistamme palautteista. Moni osallistuja hämmästyi siitä, miten hienoja tuotoksia he saivat aikaan näinkin pienessä ajassa. Seuraavaksi näitä onnistumisen elämyksiä on tarjolla heidän oppilailleen ja eskarilaisilleen.

Matleena Laakso ja Jarmo Tanskanen


maanantai 14. marraskuuta 2016

Digiloikan sijaan rohkeutta lähteä aina uudelle matkalle

Ammatillisen koulutuksen opettajien digiloikka purkautuu liian usein turhauttavina kokemuksina toimimattomista ympäristöistä. Niitä toki on, mutta perimmäinen syy on toimintapojen muutoksen puutteessa, uusien työkalujen käyttäminen vanhalla logiikalla ja huonosti johdetuissa prosesseissa, joissa ei tunnistetta kunnolla edellä mainittuja tarpeita. Kasvosuunta pitäisikin kääntää laitteista ja ympäristöistä ihmisiin ja niihin rakenteisiin joissa opiskelijat, opettajat, muu henkilökunta ja sidosryhmät toimivat. 
Me tarvittaisiin sellainen työkalu, että kaikki pystyvät kirjautumaan ilman ongelmia ja osaisivat käyttää sitä. Ettei tunnin alussa menisi 20 minuuttia salasanojen selvittämiseen ja säätämiseen.” 
Kyse on siis paljon suuremmasta paradigman muutoksesta kuin uuden teknologian ottamisesta osaksi opetusta tai oppimista. Tätä puoltaa jo ihan sekin tosiasia, että jokaisen ajan teknologiaa on haluttu hyödyntää kouluissa aina. Siinä ei siis pitäisi olla kenellekään pohjimmiltaan mitään uutta tai pelottavaa, että luokkaan ilmestyy uusia laitteita, joista jokaista täytyy enemmän tai vähemmän opetella käyttämään. Ero on siinä, että aikaisemmin mukana ei tullut tarvetta muuttaa samalla omaa roolia ja tapaa toteuttaa professiotaan. Pohjimmiltaan turhautumisessa siis onkin usein kyse enemmän oman roolin muuttamisen tarpeen tunnistamisesta ja matkalla uuteen syntyvästä eksymisen kitkasta. Inhimillisesti syyllisenä osoitetaan sitten puhelinta, tablettia, uutta oppimisympäristöä tai oppilaiden osaamattomuutta enemmin kuin syvennyttäisiin tarkastelemaan tarvetta toimintatapojen muutokseen ja kuinka se tehdään. Lisäkitkaa matkan taittamiseksi luo tarve opetustilanteiden muuttamisen lisäksi muuttaa koko organisaation työtapoja kohtaamaan paremmin tulevaisuutta. 

Parhaisiin matkoihin kuitenkin kuuluu aina yllätyksiä, jännitystä, ratkottavia haasteita, uusia ihmisiä ja paljon oppimista. Matkoille myös lähdetään uudelleen silloinkin kun viime matkalla satoi koko reissun ja lentoyhtiön kadottamassa matkalaukussa oli ainoa pitkä paita. Näin pitäisi tehdä myös matkaa digiajan opetukseen ja oppimiseen. Liian usein vastoinkäymiset ja epävarmuus kuitenkin jostain syystä vakuuttavat meidän siitä, että mihinkään ei kannata edes lähteä. 

Open päivitys: Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa -koulutuksen neljännessä kokonaisuudessa tavoitteena oli avata lähtöportti osallistujien matkalle. Tällaisen matkan alussa oleellisempaa on etsiä vastauksia kysymyksiin miten ja miksi, kuin millä. Tärkeää on aloittaa osallisuudesta, yhteisöllisestä työskentelystä, sellaisen tilan luomisesta jossa uskaltaa epäonnistua ja olla eri mieltä, kysyä ja kokeilla. Teknologian merkitys syntyy silloin mahdollisuuksista, lisäinformaatiosta sekä eri välineiden ja ympäristöjen luovasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä, joiden avulla rikastetaan oppimisprosesseja ja vahvistetaan vuorovaikutusta. 


Koulutuksen vetäjänä toivon, että osallistujille jäi halua ja rohkeutta uusiin matkoihin, sillä vaikka kuinka haluaisimme, tuleviasuus ei ole samanlainen paikka kuin nykyisyys. Kun matkalle lähtee aina uudelleen, voi oppia uutta jatkuvasti. Se lienee yksi keskeisempiä kompetensseja jokaisessa tulevassa ammatissa. Ja kun lähtee, päätyy aina edellistä kauemmas. Lukekaa vaikka tästä, kuinka lukion uskonnon tunnilla haukottelu vaihtui innokkaaseen twiittaamiseen Martin Lutherista ja kuinka sitä kautta päädyttiin uppomaan YLE:n palkitussa Titanic -projektissa.

torstai 8. syyskuuta 2016

Digihypähdyksellä kohti digiarkea

Open Päivityksen ”Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa” -koulutuksen yksi toteutus järjestettiin Järvenpäässä, Keudan tiloissa. Suurin osa osallistujista oli Keudan omia aikuiskoulutuksen opettajia, mutta joukossa oli opettajia myös Helsingistä ja Turusta. Iso, yli 20 opettajasta koostuva ryhmä oli alusta asti innostunut ja motivoitunut digitaitojen kehittämiseen ja uuden oppimiseen.

Koulutus käynnistyi keväällä 2016 tavoitteiden läpikäymisellä. Osallistujat peilasivat omia tavoitteitaan koulutuksen yleisiin tavoitteisiin pienryhmissä Padlet-seinän avulla.

Kuva 1: osallistujien tavoitteita koulutukselle


Viimeisenä lähipäivänä syyskuussa tavoitteita peilattiin toteutumaan. Osallistujat totesivat, että ymmärrys on kasvanut, uusia asioita on opittu ja asioita on edistetty – mutta pitkä tie on vielä edessä. Oleellista on tehdä asioita yhdessä, jakaa asiantuntemusta, osaamista ja kokemuksia kollegojen kanssa ja parantaa jo tehtyjä toteutuksia.

Kehittämistehtävien kautta opit käytäntöön


Open Päivitys -koulutukseen sisältyy kehittämistehtävä. Niissä tehtiin paljon yhteistyötä oppien ja kokemusten jakamiseksi sekä palautteen keräämiseksi. Toisten tehtävien näkeminen avasi osallistujille myös uusia näkökulmia ja toteutustapoja, innostaen heitä uuden oppimiseen myös koulutuksen päätyttyä.

Ryhmän yleisiä tavoitteita kehittämistehtävissä olivat mm:
 • sähköpostimäärän vähentäminen
 • kysymykset ja vastaukset yhdessä paikassa kaikkien opiskelijoiden nähtävillä
 • yhden klikkauksen takaa löytyvät tiedot
 • sujuva eri ohjelmien ja palveluiden hyödyntäminen
 • Office 365 tehokas käyttö
 • Moodlen tehokas ja monipuolinen käyttö
 • verkkokokousten ja -koulutusten haltuunotto
 • pedagogiset mallit
 • tiedon ja osaamisen jakaminen talon sisällä


Kehittämistehtävissä toteutettiin mm. videoita, verkkotenttejä, verkkokursseja, oppaita, uusien toimintamallien käyttöönottoja ja vanhojen aineistojen muuntamista digitaaliseen muotoon. Tehtävien suunnittelussa, ideoinnissa ja toteutuksessa hyödynnettyjä ratkaisuja olivat mm. Moodle, SWAY, Prezi, Padlet, Thinglink, blogit, videot, kuvat ja äänet.

Digihypähdys tehty – matka jatkuu uusia hypähdyksillä


Aikuiskouluttajien yksi haaste on aloittavien opiskelijoiden heterogeeniset, osin hyvin heikotkin digitaidot. Kirjava lähtötaso on huomioitava opetuksen toteuttamisessa, sillä yhtään keskeytystä ei haluta siksi, että opiskelijan digitaidot ovat riittämättömät.

Innokas kehittäminen jatkuu, arki ja todellisuus huomioiden.

Kuva 2: työ digitalisaation edistämiseksi jatkuu
Open Päivitys Järvenpään toteutuksesta vastasi Merja Sjöblom, TIEKE, merja.sjoblom[at]tieke.fi


perjantai 20. toukokuuta 2016

Digistrategia kulttuurisen kestävän kehityksen työkaluna

Strategioiden tavoite on ohjata toimintaa haluttuun suuntaan. Jos tämä ei toteudu, strategiatyö on epäonnistunut. Sama sääntö koskee koulujen digistrategioita. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa nykytilanne, jonka pohjalta tehdä sopivan yksinkertainen strategia.  

Strategia parhaimmillaan on kulttuurin muuttamista haluttuun suuntaan kulttuurilla, mutta hyväkin paperi toimii vain silloin kuin myös jalkauttamisessa onnistutaan. Päinvastoin taas huonon strategian tai jalkauttamisen epäonnistuminen vaikutus on päinvastainen; se lukitsee nykyisen tilan entistä tiukemmin vallitsevaksi ja vahvistaa käsitystä ettei organisaatiossa edes ole kehittämiselle tilaa tai tarvetta. 

Tämän vuoksi myös koulun tai kunnan digistrategiaa tehdessä tulisi huomioida ja ymmärtää vallitsevaa toimintakulttuuria hyvin. Vaikka edesmenneen johtamisprofessori Peter Druckerin kuuluisa lause ”Toimintakulttuuri syö strategian aamiaiseksi” on paljon käytetty, niin se kuvaa hyvin sitä totuutta, että pakottamalla ei haluttuun suuntaan päästä. Paremmin toimii autonomista toimintaa ja tiimityöskentelyä tukeva strategia, jossa toimintaa motivoi enemmän tunnistettujen vahvuuksien tukeminen kuin heikkouksien tai puutteiden korjaaminen, vaikka jälkimmäinen pohjimmaisena tavoitteena olisikin. Vahvuuksien tunnistaminen epäkohtien, valittamisen ja puutteiden esiin nostamisen sijaan strategian tekoprosessissa vahvistaa myös jo itsessään toimintakulttuurin muutosta haluttuun suuntaan. Kompleksiseen toimintakulttuuriin ja muihin toimintaa ohjaaviin strategioihin perehtyminen syvästi on selkeästi työläämpi reitti maaliin kuin geneerisen TVT-strategian kirjoittaminen itsenäisenä paperina. Vaiva kannattaa silti nähdä, jos tavoitteena on kouluyhteisön kestävästi kehittyvä toimintakulttuuri, eikä vain valmis strategiapaperi. 

Visioista vaikuttavuuteen 


Vaikka toimintakulttuuri ja -ympäristö on kompleksinen, niin se ei tarkoita että strategian tulisi olla. Essi Ryynin kirjoitti aikaisemmin mainiosti, että hyvä digistrategia on aina yksinkertainen ja ymmärrettävä. Usein kuitenkin digistrategia kirjoitetaan näyttönä kirjoittajien substanssista asiaan. Näin syntyy usein vaikeasti ymmärrettävä ja huonosti jalkautuva strategia, jota kyllä voi esitellä erilaisissa yhteyksissä selkä suorana. Valitettavasti käytännön vaikutukset jäävät kuitenkin pieniksi.  

Vaikeasti ymmärrettävien strategioiden ongelmaa kuvaa hyvin myös Maarika Mauryn väitöstutkimuksen havainnot suomalaisista yrityksistä: 
Jos suunta on siis 98 prosentilla työntekijöistä hukassa, niin ei kenenkään tarvitse ihmetellä miksi perille ei löydetä koskaan. Tosin jos johtokaan ei tiedä mitä ja miten tavoitellaan tai mitataan, niin ei välttämättä edes tiedetä että ollaan eksyksissä. Kuitenkin koulutkin ovat väistämättä osa käynnissä olevaa yhteiskuntien evoluutiota ja monesta suunnasta puskee aitojen sisään muutospaineita. Tällaisessa tilanteessa ilman strategiaa päädytään usein tilanteeseen, jossa organisaatiossa kaikki on alati tärkeää ja muuttuvaa, eikä mikään kestävästi muutu milloinkaan.

Yksi keino yksinkertaistaa digistrategiaa on lähteä liikkeelle siitä, millaista perillä oikeasti on. Tässä kohtaa on syytä välttää vielä komeita visiolauseita siitä, kuinka ollaan edelläkävijöitä tieto- ja viestintätekniikan käytössä Suomessa. Tärkeämpää on pohtia minkälaista vaikuttavuutta strategialla tavoitellaan yhteisön ihmisiin ja toimintakulttuuriin. Kun tavoite on saatu pohdittua auki, kannattaa pohtia myös minkälaisia oletuksia kirjoittajilla itsellään on muista suhteessa tavoitteeseen. Usein oletamme kollegoiden, esimiesten tai yhteisön kulttuurin toimivan tietyllä tapaa tai vaikka olevan kiinnostuneita samoista asioista kuin itse olemme. Näiden oletusten aukikirjoittaminen auttaa välttämään varsinaisen strategian osalta monta ansaa.

Esimerkiksi alla olevaa kaaviota voi käyttää apuna ennen varsinaista strategian kirjoitustyötä. Liikkeelle lähdetään tavoite edellä, eli oikealta. Prosessi kannattaa toistaa muutaman kerran, näin useimmiten kiteytykset selkeytyvät ja useampi oletus paljastuu.  


Alusta asti kannattaa pitää mielessä, että hyvä digistrategian tehtävä on tukea opettajien ja oppilaiden autonomiaa olemalla ymmärrettävä ja antamalla tilaa sekä apua ratkaista haasteita osana kehittyvää yhteisöä, sillä kestävä kulttuurin muutos syntyy aina yksilöiden vapaudesta tulla kuulluksi ja tehdä itsenäisiä ratkaisuja. 


Jere Rinne on Otavan Opiston osuuskunnan toimitusjohtaja ja toimi Opetushallituksen rahoittaman Virittäjät - TVT strategiat toimimaan hankkeen toisena kouluttajana. 

torstai 28. huhtikuuta 2016

Sähköisten työkalujen kenttä on laaja

Käytän koulutuksen aloituksessa usein intiaaninimiä, joiden avulla pääsee kuvailemaan suhdettaan päivän teemaan. Yksi suosituimmista nimistä, jonka opettajat itselleen antavat on "Ripoteltu sinne tänne". Valopin järjestämässä Open päivitys 5-koulutuksessa Salpaudessa usea viittasi sillä moneen yhtäaikaiseen muutokseen opetusteknologian saralla. Tämä on tuttua hyvin monessa muussakin oppilaitoksessa. Pilvipalveluita ja mobiililaitteita otetaan kovalla vauhdilla käyttöön, sillä missä ne eivät vielä ole arkea. Tai jos ne ovatkin arkea, uutta oppimista riittää, sillä muutosvauhti on nopea.

Koulutuskeskus Salpauden opetussuunnitelmassa (s. 38-40) on kuvattu heidän tvt:n opetuskäytön linjaukset. Ne auttavat opettajia valitsemaan sähköisiä työkaluja. Linjauksista on suuri hyöty myös ulkopuoliselle kouluttajalle, varsinkin kun saa vielä mukaan toiveen, minkä harjoittelua erityisesti tarvitaan. Tällaiset linjaukset ja toiveet usein määrittävät esimerkiksi, minne koulutuksen sähköinen oppimisympäristö rakennetaan. Kunnan tai oppilaitoksen linjaukset vähentävät hieman tunnetta sinne tänne ripottelusta kuitenkaan estämättä innokkaita kokeilemasta muitakin palveluita. Kaikesta huolimatta opetuksen sähköisten työkalujen kenttä on aika sirpaleinen ja parhaimmillaan koulutukset auttavat löytämään itselle ja ryhmälle parhaita työkaluja suuresta määrästä vaihtoehtoja.

Open päivityksen osallistujajoukko oli ensimmäisessä lähipäivässä tutustunut O365:n Sway-palveluun. Yhtenä etätehtävänä oli ideoita sen hyödyntämistä opetuksessa. Keskustelun jälkeen kokosimme alla olevan koonnin AnswerGarden-palvelulla.


keskiviikko 27. tammikuuta 2016

Open Päivitys 5 - aloituspalaveri

---- Tämä kirjoitus on päivitettu lista Anne Ronkaan 10.11.2011 julkaisemasta bloggauksesta----

Pyrimme kehittämään hyviä ja toimivia työvälineitä koulutuksemme aikana. Tässä kuvailen yksinkertaisen ja nyt kertaallen testatun suunnittelun apuneuvon eli tarkistuslistan, jonka avulla koulutuskokonaisuusuus sovitetaan paikalliseen tilanteeseen ja tavoitteisiin.Kokonaisuuden perusasiat
 • Yhteyshenkilöt 
 • Yhteydenpitoväylät 
 • Koulutuksen sisältöjen hubi koulun päässä (ohjeet, aikataulut, linkitykset, palautelinkki yms.), jos ei koulun päässä, meidän tukipalvelussamme 
 • Kerättävät tiedot ja niiden käsittely (tietosuoja) 
 • Avoimen verkon tiedottaminen (kuten, saako mainita koulutuskohteen ja esim. henkilöitä nimeltä Open Päivityksen blogissa, jokaiselta henkilöltä kysytään blogikirjoittamiseen lupa, kuvien käyttö avoimessa tiedotuksessa)

Arviointityökalujen esittely
 • Osallistujan oma HOPS
 • Koulutusprosessin seuranta ja arviointi, mukaan lukien seuranta- ja palautetiedot Oph:lle 

Koulutusmallin perusesittely
 • Koulutus 3 op (todistuksen saaminen)
 • Koulutukseen varattava aika, sitoutuminen koulutukseen

Sisällön räätälöinti asiakkaan tarpeisiin

 • Paikallinen tilanne: keskeiset koulun tavoitteet ja strategiat, joita noudatetaan / työstetään 
 • Meneillään olevat kehittämishankkeet (tämän suhteen merkittävät) 
 • Verkostot, joihin kuuluu (tämän suhteen merkittävät) 
 • Arvio siitä, mikä on sopivin lähestymistapa koulutushankken kanssa (esimerkiksi mitä motivoi, mistä ollut huonoja kokemuksia)
 • Tekninen ympäristö ja tilat (mitä asioita meidän kouluttajien pitää tietää): mitä teknisiä ja verkkovälineitä käytetään, onko palomuurin suhteen huomioitavaa (esim. onko omaa verkkokokousjärjestelmää, toimiiko AC, Webex tms., Skype, näytön jakaminen), onko käytössä medialuokka tms. jossa pienryhmä voi olla etäohjaustuokiossa (onko kokousmikkiä, sankaluureja, webkameroita) 

Aikataulut
 • Ajankohdat, jotka eivät sovi (jolloin mm. etätehtäviä ei ehditä tekemään)
 • Lähikoulutuspäivät 3 x 6 t tai 3 tunnin osissa (esim. aloitus kokonainen päivä ja 6 puolikasta)  
 • Etäohjauksen ajoittaminen (AC tai vastaava, tilavaraukset) 

Etenemissuunnitelma
 • Tiedotus osallistujille
 • Työnjako oppilaitospään ja meidän kouluttajien välillä
 • Koulutusvahvistukset

torstai 17. joulukuuta 2015

Audiovisuaalista osaamista mobiililaitteilla

Toteutimme Riihimäellä marraskuussa 2015 audiovisuaalisen koulutuskokonaisuuden. Laitevalintana
olivat Riihimäen kouluihin hankitut Android-mobiililaitteet, jollaiset osallistujillakin oli mukana lähes poikkeuksetta. Koulutuksen perusajatuksena oli tarjota osallistujille suoraan omassa opetuksessa hyödynnettävissä olevia, omakohtaisia kokemuksia A/V-sovellusten käytöstä.

Ensimmäinen koulutuspäivä toteutettiin kahtena jatkumona, joista aamupäivä keskittyi kuvaamiseen ja kuvan käsittelyyn sekä esitystyökaluihin, iltapäivä videomateriaalin tuottamiseen ja äänimaailmoihin. Molemmissa jatkumoissa pyrittiin tuottamaan yksi kokonainen tuotos. 

Aloitimme päivän tutustumisella ja odotusten kuulemisella. Etenimme opetuksessa toteutettujen
esimerkkien kautta kuvaustekniikan ja kameran käytön harjoituksiin, mistä edettiin kuvanmuokkausharjoituksiin sekä kollaasiohjelmien ja esitystyökalujen käyttöön. Harjoitukset
toteutettiin pareittain tai pienissä ryhmissä, jolloin vertaistuki edesauttoi sovellusten käyttöön syventymisessä. Osallistujat sanoivat nauttineensa siitä, että heillä oli aikaa paneutua yhden sovelluksen käyttöön sen sijaan, että olisi pintapuolisesti kahlattu läpi useita vaihtoehtoja. Prosessin  aikana jaettiin tietämystä ja kokemuksia hyväksi koetuista sovelluksista ja harjoitustöiden tuotoksiin tutustuttiin yhteisesti. Keskusteltiin töiden jakamisen tärkeydestä oppilaiden kesken.

Iltapäivällä herättelimme ideointia ensin esimerkein erilaisista kouluissa toteutetuista animaatio- ja  videoprojekteista, jonka jälkeen osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat lyhyen harjoitustyön käsikirjoituksesta lopulliseen editointiin asti. Tutustuimme myös äänimaailman rakentamiseen valmiiden ääniefektien, puhemuuntajan ja musiikinteko-ohjelman avulla. Päivän lopuksi jokainen suunnitteli omassa opetuksessaan kahden seuraavan viikon aikana toteutettavan A/V-kokeilun, jonka tuloksia tultaisiin esittelemään tulevalla koulutuskerralla.

Toisen koulutuspäivän sisältö rakentui osallistujien toteuttamien projektien esittelystä, edellisellä kerralla esitettyjen toiveiden pohjalta sekä A/V-taitoja hyödyntävien ilmiö-opetuskokonaisuuksien suunnittelusta.

Opettajat olivat toteuttaneet erilaisia projekteja, joista osa oli suurempia kokonaisuuksia, jotka jatkuivat yhä toisen koulutuskerran jälkeenkin. Tuotoksia olivat mm. animaatioprojekti, roolihahmojen muodostaminen omia kuvia muokkaamalla, joulujuhla-videon suunnittelu ja toteuttaminen, itsenäisyyspäivää varten toteutettu video ja elokuvakäsikirjoituksen toteutus kuvakollaasilla. Lisäksi useampi oli toteuttamassa projektia, jossa hyödynnetään chroma key  -tekniikkaa vihreän taustalakanan avulla.

Osallistujat olivat toivoneet sellaisen jakamisalustan esittelyä, joka toimisi kaikilla mobiililaitteilla käyttöjärjestelmästä riippumatta. Tutustuimme Edmodo- ja Fronter-alustoihin, keskittyen tällä kertaa ensimmäiseen. Harjoitustehtävinä toteutettiin kyselyitä, äänestyksiä sekä tehtäviä, jotka edellyttivät kuvallista vastausta ja diaesityksellä vastaamista. Kokeilimme myös keskustelutoimintoa ja pienryhmien muodostamista sekä arvosanojen antamista ja arvomerkkien jakamistoimintoa. Alusta toimi hyvin, ja antoi ideoita esimerkiksi yhteen some-kasvatusprojektiin.

Toiveena oli myös saada lisää tietoa tekijänoikeuksista, joita käsittelimmekin reilun puolentoista tunnin ajan. Kävimme Opettajan tekijänoikeus-kirjan tietojen pohjalta läpi CC-lisenssit, tutustuimme lainsäädäntöön ja säädöksiin sekä keskustelimme niiden monimutkaisuudesta ja koulun arjen realiteeteista. Keskustelu jatkui sosiaalisen median ja mobiililaitteiden tuomiin, alati uudistuviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Koulutuksen lopuksi pyrimme ottamaan kopin uuden OPS:n tarjoamista mahdollisuuksista. Osallistujat ideoivat pareittain tai pienissä ryhmissä ilmiöopetuskokonaisuutta, jossa he voisivat hyödyntää oppimiaan A/V-taitoja. Loppupalautteessa osallistujat kiittivät sitä, että heillä oli kerrankin aikaa syventyä asioihin kunnolla, tehdä niitä itse alusta loppuun. Muutama kertoi jo jakaneensa osaamistaan eteenpäin opettajanhuoneessa, koska koki osaavansa asian sen verran hyvin, että pystyi neuvomaan kokemattomia opettajia alkuun. Saadun palautteen perusteella koulutus täytti tehtävänsä hyvin.

- Henrik Paajanen