maanantai 17. marraskuuta 2014

Monenlaista opetuksen kehittämistä Ulvilassa

Ulvilan digituutoreille pidetyssä Openpäivitys 3:n audiovisuaalisen aihealueen syventävässä koulutuksessa käsiteltään erittäin monipuolisesti ja innostuneesti opetusteknologiaa. Osallistujat olivat innostuneita omien alojensa osaajia ja tulivat monipuolisesti päiväkodin, alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajien kautta erityisopettajiin. Kahden lähipäivän välissä pidimme tsekkausetäistunnon, joka oli monille vielä uusi mutta onnistunut kokemus.

Ohjelmassa oli ekan lähipäivän aikana yhteisen dokumentin täytön harjoittelua ja heti aamupäivän aikana siirryttiinkin videokuvaamaan. Iltapäivän aikana katsottiin videon hallintaa ja editointia Youtuben videoeditorilla. Videon editointiin iMovie-ohjelma (iPad laitteessa) on myös erittäin näppärä.

Osallistujissa ei yleensä intoa puutu, mutta TVT-välideneiden ja menetelmien runsas tarjonta tuo vaikeuden. Opettajana minulla on tässä juttu, mutta kuinka lähden liikkeelle. Mitä välineitä voisin alkaa kokeilemaan tähän minun juttuuni, mutta kaikkea minulla ei ole aikaa kokeilla. Kouluttaja kohtaa tähän aihepiirin usein. Tässä tilanteessa kouluttaja ehdottaa joitain mahdollisia ratkaisuja, mutta täsmäratkaisua ei sillä hetkellä välttämättä löydetä. Paras tilanne on se, jos ryhmä voi auttaa kollektiivisesti. Tästä syystä keskustellaan paljon siitä, millaisia tarpeita kullakin osallistujalla on. Näin voi löytyä kollegoja tai ryhmiä, joissa voi viedä asiaa eteenpäin.

Tässä koulutuksessa ideoita syntyi mm. opas ja opasvideo QR-koodien tekemiseen, Flipped Classroom -kokeiluun suunnitelma (Prezi-esitys), huoltajille oma fb-ryhmä ja leikekirja lastensa oppilastöistä ja etsittiin TVT-apuvälineitä erityisoppijoiden tarpeisiin (Pinterest-sivu).

Koulutuksen kotipesään linkki tässä:
https://sites.google.com/site/liikkuvakuvaulvila/home

lauantai 15. marraskuuta 2014

Syventävässä otettiin opetusteknologiaa haltuun

Ulvilan ja tarkemmin Satatedun ammatillisessa oppilaitoksessa järjestetiin 2op:n koulutus opetusteknologiasta. Näin lyhyessä vain kahden lähipäivän mittaisessa koulutuksessa ei paljoa ehdi, mutta pääaiheeksi otettiin videon tuottaminen. Osallistujia hieman toistakymmentä, joka on sopivan kokoinen ryhmä ohjattavaksi yhdelle kouluttajalle.

Ekan lähipäivän aikana katsottiin pakolliset asiat ja tietysti Google-tunnus piti olla (tai sitten se luotiin) jokaisella, sillä sitä tarvittiin videon editoinnissa. Oppilaitoksesta löytyi myäs iPad minejä repullinen, jotka oli näppärä ottaa käyttöön. iPadiin ladattiin Youtube Capture appsi ja lähdettiin kuvaamaan luokan ulkopuolelle sopiviin paikkoihin lyhyitä video-otoksia. Otokset ladattiin omalle tilille Youtubeen ja tuubissa myös editoitiin. Tähän tarvittiin google-tunnus, koska Youtube on nykyisin osa Googlea.

Ekan ja toisen päivän yhtenä sisältöasiana oli henkilökohtainen oppimisympäristö, jota voi kehittää eriulaisten kuratointipalveluiden avulla. Lassen avulla katsottiin Rebelmouse-palvelua ja sen näppäriä mahdollisuuksia kerätä mielenkiintoisia omia lähteitä maailmalta. Voit siis itse muodostaa verkkosivun, jonne saat talteen ja jäsenneltyä kaikkea itsellesi mielenkiintoista materiaalia verkosta.

Osallistujien kehitystehtävät luonnollisesti liittyivät videoihin. Esimerksi opiskelijoiden kanssa yhdessä tehtävät opetusvideot ammattitehtävissä, qr-koodien teko-ohjevideo opettajille, video työnhaun parantamiseen jne. maanantai 27. lokakuuta 2014

Steinerkoulussa pohdittiin uuden OPSin ja TVTn näkökulmiaHelsingin Rudolf Steinerkoulussa remontoidaan nykyisiä ja suunnitellaan uusia tiloja. Tilojen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskittyä tieto- ja viestintätekniikan asettamiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset, uusi OPS ja steinerpedagogiikan omat lähtökohdat on hyvä huomioida ja keskustella koko oppilaitoksen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Helsingin Rudolf Steiner -koulu
Steinerpedagogiikan lähtökohtana on tutustuminen asioihin kokonaisuuksina, kokeilla ja havainnoida laajasti ja konkreettisesti tehdä asioita käsin. Uusien opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet TVT-osaamisesta tuovat uuden lisän opetusmenetelmiin ja -tapoihin. Näiden taitojen suhde opetukseen täytyy selkeyttää ja varmistaa tavoitteiden täyttyminen.

Open Päivitys -koulutuksen yhteydessä tehdyistä projektitöistä yksi suurimmista oli koulun TVT-strategia ja -opetuskäytön suunnitelma. Koulun TVT-ryhmä työstikin näitä koulutuksen kanssa rinnan. Strategiassa määritettiin yleiset tekniikkaan liittyvät tarpeet, mutta myös toimintaan liittyvät edellytykset sekä vastuut.
Yhteinen keskustelu aloitettiin siitä kuka vastaa OPS:ssa mainituista TVT-osaamisesta ja kuinka liitännät tehdään. Steinerkoulun suunnitelmissa opetuksen keskiöön nousi yhteinen, jaettu tieto: missä oppiaineessa ja vaiheessa tietty TVT-asia opetetaan, jotta vältytään sekä päällekkäisyydeltä että rajoitetaan oppilaiden näyttöaikaa.
Open Päivitys -koulutuksen aikana otettiin myös käyttöön koulun ensimmäiset tablettitietokoneet ja suunniteltiin Moodle verkko-oppimisympäristön käyttöönotto. Koulutuksen aikana käytössä oli OneDrive.

perjantai 24. lokakuuta 2014

Kiteen ammatillisessa Open Päivityksessä kokeiltiin uutta ja jaettiin opittua


Open Päivityksiä on tänä vuonna tehty useita eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Kiteen ammattiopiston Open Päivityksessä lähdettiin vahvistamaan sekä pedagogista TVT-osaamista että kokeilemaan uudenlaisia opetuksellisia toteutuksia. Talossa oli juuri hiljattain otettu käyttöön Microsoftin Office365 ja sen käyttöä vahvistettiin koulutuksen luontevana osana

Koulutus aloitettiin tammikuussa ja viimeinen lähipäivä pidettiin syyskuun lopussa. Koulutuksen kesto oli pitkä ja kesäloma siinä välissä hieman keskeytti prosessia, mutta syksyn innolla lopputuotokset olivat hienoja. Muun muassa uusia Moodle-toteutuksia, RebelMouse-kokeiluja, QR-koodien ja videoiden käyttöä sekä kännyköiden käyttöä osana opetusta.

Henkilökohtainen oppimisympäristö keskiössä ja kivijalkana


PLE PLN vertaisuus.jpg
Kuva 1. Henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto toimii opettajan työn kivijalkana.
Koulutuksen yhteydessä korostettiin jakamisen tärkeyttä ja sitä harjoiteltiin Office 365 -tiedostojen avulla PKKY:n oman OneDriven sisällä. Koulutuksen OneNote-sivusto oli toiminnan kohteena. OneNoteen rakennettiin jokaiselle oma kotisivu henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisen alkutoimenpiteenä. Harjoiteltiin yhtäaikaista tiedon tuottamista samaan OneDriveen, samaan dokumenttiin, esitykseen  Opettajien oman kehittymisen tueksi kehotettiin rakentamaan muitakin oppimisympäristöjä (PLE). Jotta henkilökohtainen oppimisverkosto (PLN) saisi enemmän siipiä alleen, on hyvä harjoitella jakamista eri oppimisympäristöjen myötä. Näin saadaan vertaistyön ja -tutoroinnin hyödyt esiin paremmin. (kuva 1.) Kuratointiohjelmista otettiin esimerkiksi  helppokäyttöinen RebelMouse-palvelu, jonka avulla demonstroitiin tiivistämisen, organisoimisen, koostamisen ja kuratoinnin etuja opettajan työssä sekä opiskelijoiden harjoitustehtävissä ja itsensä kehittämisessä.

Opettajille on yhä tärkeämpää tehdä yhteistyötä


Esimerkkejä yhteistyöhön kannustavista seikoista löytyi helposti: 1. Pedagogiset toiveet ovat muuttuneet. 2. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa paljon uusia asioita. 3. Informaatiotulvan hallitseminen yhteistyöllä helpottaa ja yhdessä saa enemmän aikaan. 4. Vertaisten avulla saavutetaan mielekkäitä ja monipuolisempia oppimisen tuloksia. 5. Voidaan levittää oppijalle tulevaisuuden oppimisen ja työnteon mallia. Koulutuksessa painotettiin sekä vertaistyötä että vertaismentorointia. Yksittäisenä asiana jakamisen idean ja tehokkuuden oppiminen oli tärkeätä. (kuva 2.)


PLE ja vertaisuus.jpg
Kuva 2. Internet-työkalujen avulla rakennettu henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto tukee uutta vertaisuutta korostavaa opettajuutta ja pedagogiikkaa

sunnuntai 12. lokakuuta 2014

Wiki ala- ja yläkoulussa Parkanossa

Parkanon Openpäivityskoulutuksessa (http://openpaivitys.lystiwiki.fi/) keskityttiin lähtökohtaisesti opettajien omien koulutyössä kohdattujen probleemien esilletuontiin ja toisaalta siten kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen. Jokaisen oma työ nousi käsittelyyn ja sitä piti itse koulutuksen aikana miettiä ja löytää ratkaisuja kehittämiseen. Hyvä tapa tähän on löytää ensin ns. selvät ongelmakohdat ja koettaa löytää yhdessä niille ratkaisuja. Seuraavaksi koulutuksessahan tuodaan uusia tapoja tehdä työtä TVT-välineillä, joita on saatavilla. Tällöin opettaja joutuu miettimään toisaalta vanhoja probleemeja ja toisaalta uusia ratkaisuja, joita TVT maailma tuo esille. Kouluttajan roolissa on tärkeää nostaa esille ajatuksia siitä kuinka esim. wiki tai vaikkapa videoita  voisi käyttää ratkaisemaan "vanha" ongelma.

Parkanon ala- ja yläkoulussa on aktiivisesti käytetty Wikiä luokkien lasten ja heidän vanhempiensa yhteisessä toiminnassa ja viestinnässä. Wiki on jo osoittanut vahvuutensa varsinkin vanhempien suuntaan tapahtuvan viestinnän paranemisena. Wiki on käytössä myös Parkanon lukiossa.

Openpäivitys-koulutuksen ohjelma ja sisältö löytyy ao. linkin kautta, mutta haasteenahan tässä koulutuksessa oli ryhmän moninaisuus eli osallistujat olivat eri oppiaineista sekä luokanopettajia että aineopettajia. Omat haasteensa asettivat myös kehittyvä verkkoinfrasysteemi sekä vasta koulutuksen aikana tulleet hybridi-laitteet.

Lisää tietoa:
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa . Arja Pihlaja, Harto Pönkö ITK-2014
OpenPäivitys 3 , koulutussivut

keskiviikko 14. toukokuuta 2014

Tukihenkilökin tarvitsee tukea eli opettajat selättämässä TVT-viidakkoa yhteisvoimin

Kevätkauden 2014 Vertaispäivityksen tapaamistuokiot käynnistyivät. Vertaispäivittäjä-tapaamiset tukevat TVT-tukihenkilöitä, sillä tukihenkilökin tarvitsee välillä tukea. Samalla tehdään yhdellä tavalla näkyväksi Open Päivityksen henkilöstökoulutuksissa karttuneita koulutussisältöjä, tietoja ja kokemuksia. Vertaispäivitys on osa Open Päivitys -koulutuksen tiedotustoimintaa. Aiheesta lisää Vertaispäivittäjä-blogissa, jossa tämä bloggaus on julkaistu 14.5.2014.

Ensimmäinen Vertaispäivityksen teema johdattaa havahtumaan nykytilanteeseen. Tieto- ja vuorovaikutusteknologian kirjo on nykyisellään niin laaja, että aikamoinen akrobaatti täytyy olla, jos kaiken moninaisen yksin hallitsee. Jotta verenpaine ei nousisi turhan päiten, kannattaa etsiä yhteistyötä, niin opettajakollegoiden kuin oppijoiden kanssa. Teknologia omaan rooliinsa. Alku vaatii aina ylimääräistä, mutta tähtäimessä työn helpottaminen.Kevätkaudella 2014 tapaamisiin osallistuneitten kanssa pohdittiin, mitä vertaisoppiminen on, missä sitä tapahtuu ja mikä sitä edistää.

Mitä vertaisoppiminen tässä tapauksessa eli koulussa opetusteknologian kanssa on?

Se on yhteisöllinen työtapa, keskustelua kollegan kanssa, ideoiden jakamista, avointa työskentelyä, hyvien käytänteiden siirtämistä, halua omaksua uutta ja toteuttaa se käytännössä, auttamista, innostamista.

Se on sitä, ettei panttaa tietoa ja osaamista. Jakamisen eetos ei ole päivän selvä, se pitää erikseen ottaa esille ja puhua. Jakamiseen ei ole tottumusta, sillä opetustyön historiaan kuuluu itsenäisyys, yksintekemisen kulttuuri. Julkisuuteen ei olla totuttu, mikä voi nousta esteeksi, vaikka muuten halua yhteistyöhön periaatteessa olisi.

Vertaisoppiminen opettajan työssä on myös oman tietämättömyyden tunnustaminen ja uskallusta kysyä. Se on sitä, ettei jää selvittämään yksin asioita. Tämä on joskus ammattilaiselle vaikeaa. Alansa osaaja ei aina luntevasti kysele ja tuo omaa epätietoisuuttaan kysymysten kautta näkyväksi. Opettajan ammati-identiteettiin ei ole kuulunut avun pyytäminen.

Vertaisoppimiseen kuuluu myös tasa-arvoisuus: kumpikaan ei ole toistaan parempi, ylempänä toista, vaikka on jollakin osa-alueella osaavampi. Asioita selvitetään yhdessä.

Opeverkostoissa oppiminen on auttajalle kevyttä. Kysyjäkin voi olla huoleton. Kun avun tarpeen edissää verkostolle, potentiaalisia auttajia on lukuisia ja vastaus näkyy kaikille. Kuormitus ei kohdistu aina yhdelle ja samalle henkilölle. Auttajalle vaiva ei ole suuri, kun hän tietää ja tuntee asian hyvin. Siinä, missä noviisi saattaa käyttää pahimmillaan tuntitolkulla aikaa jonkin pulman selvittämiseen, asiantuntijalta vierähtää muutama minuutti avun antamiseen. Verkostoissa auttaja voi luottaa siihen, että vastavuoroisesti itselle on apua tarjolla tarpeen tullen. Opeverkostot elävän nykyisin kultakauttaan Facebookissa.

Missä sitten vertaisoppimista voi tapahtua? 

Sitähän voi tapahtua kaikkialla, mutta toisaalta sille pitää olla myös sovittuja mahdollisuuksia. Luontevasti sitä tapahtuu niissä tilanteissa, joissa ollaan saman asian kanssa tekemisessä, kun on jollakin lailla yhteisiä intressejä.

Vertaisoppimisessa toisen ei tarvitse olla saman aineen tai alan opettaja, toisen ei edes tarvitse olla opettaja. Vertaisoppimista tapahtuukin välillä sattumalta. Monialaisuus hedelmöittää vertaisoppimista. Tärkeää on kohdata toinen, olla avoin ja havaita oppimisen mahdollisuusavaruus.

Tietoinen opitun työstäminen ja reflektointi on tärkeä edellytys aiempien tietojen ja toimintatapojen työstämisessä. Älä siis kulje onnesi ohi. Muista serenpideetti, sattumahdollisuus: menee johonkin ihan uuteen paikkaan, on avoin ja tietoinen uuteen, erilaiseen, odottamattomaan törmäyttämisen luomasta oivallusmahdollisuudesta.

Kun teet jotain yhdessä toisen kanssa, näytä omaa työtapaasi ja havainnoi tietoisesti toisen työtapaa. Teknologian kanssa ihmiset luovat rutiineja ja saattavat tottua mutkikkaisiin työtapoihin. Toiset löytävät hyviä oikopolkuja, mutta eivät osaa jakaa niitä muille, koska oma työtapa on päivän selvä eikä tule näkyväksi ennen kuin joku huomaa vieressä katsoessaan, että ahaa, voiko tuon asian tehdä myös noin.

Vertaisoppiminen ei siis useinkaan ole suunniteltua. Parhaimmillaan sitä syntyy, kun ihmisillä on halu ja valmius oppia yhdessä, oppiarvoista ja ammattinimikkeistä piittaamatta, ilman roolin luomaa rajausta omalle toiminnalle.

Kouluttajat olivat kohdanneet tilanteita, joissa opettaja oli kieltäytynyt auttamasta kollegaansa, koska hänet oli omien sanojensa mukaan palkattu opettamaan omaa oppiaineitaan, ei kouluttamaan kollegoitaan. Kun vertaisoppiminen toimii hyvin, se on molemminpuolista, tasavertaista ja eteenpäin kuljettavaa. Ei kuormitus vaan voimautus – kaikille osallisille. Vertaisoppiminen on näin myös osa työhyvinvointia ja työyhteisön toimivaa vuorovaikutusilmapiiriä.

Vertaisoppiminen ei aina vaadi samanaikaista kohtaamista toisen kanssa. Sitä voi tapahtua myös itsenäisesti, vaikkapa silloin, kun tutustuu muiden tekemisiin esimerkiksi blogien tai videoitten kautta.

Mikä edistää vertaisoppimista? 

Vastarinnasta oivalluksen kautta oppivan
asenteen iloon, jota voi jakaa kaverille kans.
Tärkeitä tekijöitä:

 • oikea asenne
 • hyvä ilmapiiri
 • luottamus
 • kunnioittaminen
 • kannustavuus
 • sallivuus
 • avoin lähestyminen 
 • yhteinen kieli ja sen etsiminen
 • kysyminen
 • avun tarjoaminen
 • toisten kuunteleminen
 • ajatusten vaihtaminen
 • halu tehdä yhteistyötä
 • halu muutokseen