perjantai 12. joulukuuta 2014

Innostuu se metallimieskin kun alkuun pääsee!Yksi parhaimpia hetkiä kouluttajalle on kun osallistuja loppumetreillä kertoo innostuneensa kysymysten ja kyselyn tekemisestä koulutusalustalle (moodleen). Tässä tapauksessa metallityön opettajat tekivät kehittämistehtäväänsä ja heillä oli tavoite saada paperilla aikaisemmin tehdyt tehtävät sähköiseen muotoon ja helposti oppilaiden käyttöön. Nykyisin metallityötä tehdään paljon ohjelmoimalla työstökonetta, mutta muuten ei tietokone ole kovinkaan paljon käytössä. Uuden tavan myötä kysymyksiä muodostuu ajan myötä paljon ja niistä voi kyselyyn viedä automaattisesti oppijoiden tehtäväksi. Ja aineiston kertaaminen ei opiskelijoille voisi olla alustalla helpompaa.


Helmikuussa aloitettiin office365-haasteilla

Aikuiskoulutuksen parissa koulutusaloja on paljon ja sen myötä on hyvin monia erilaisia työalaan liittyviä tietojärjestelmiä, joita opettajien tulee hallita. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on usein haaste sinällään, koska myös entiset järjestelmät päivittyvät ja uutta opittavaa on käytännössä paljon. Office365 oli koko koulutuksen ajan käytössä ja sinne kerättiin mm. osallistumistaulukot ja vertaistunnit. Koulutuksen lopussa kouluttaja havaitsi, että 365:n käyttö sujui jo osallistujilta hyvin ja näppärästi.

Mitä opittiin?

Openpäivityskoulutuksen luonteeseen kuuluu jokaisen omat kehittämistehtävät. Joensuun AIKOssa kehittämistehtäviä kirjoitettiin blogiin. Metallimiehille moodlen ja sähköisten kyselyiden käyttö opintojen teoriaosuuksien harjoittamiseksi oli parasta kurssilla saavutettua osaamista.

Terveysalan välinehuoltoon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen alueelle kehitettiin kaksi verkkokurssia, joiden ensijainen tavoite oli saada oppijat työskentelmään ja harjoittelemaan omatoimisesti verkon kautta.

IT-alueen opettajat miettivät käytännöllisiä ratkaisuja Adobe Connect työkalun käyttämiseksi, miten aktivoida, ohjata etänä osallistuvaa opiskelijaa. Millainen on esimerkiksi hyvä jaksotus AC-istunnossa, jotta se ei käy oppijalle pitkäveteiseksi. Milloin antaa puheenvuoroja...jne.

QR-koodien käyttöä ja videoita oli jo tehty ja kehitetty jo aikaisemminkin, mutta Openpäivityksen avulla päästiin pitemmälle. Videokuvauksen aloituksen kynnys madaltui, editoinnin hankaluudet ylitettin, yhdistettiin video itsetehtyyn QR-koodiin jne. Monia hyvä esimerkkejä nousi esille miten työelämässä voidaan näitä yksinkertaisia menetelmiä ja mobiileja päätelaitteita hyödyntää. Myös yhteistyöyritykset innostuivat asiasta.

Puutarha-alan opettaja loi kollegoineen kasvien tunnistusradan Joensuun kaupunkiin. Rata oli yksinkertaisesti google-kartan päällä. Kartalta täpän kohdasta löytyi valokuva ja paikalla piti käydä tunnistamassa kasvi.

Kouluttajankin näkökulmasta antoisat reissut toiselle puolelle Suomea eivät olleet mitenkään raskaita. Osallistujien tyytyväiset mielet ja saavutukset palkitsivat runsain mitoin.

maanantai 8. joulukuuta 2014

SYKLIssä paranneltiin verkkokursseja

Hyvän lähikoulutuksen tukena verkkototeutus antaa paremmat mahdollisuudet oppimiselle ja opiskelutyön helpottamiselle. Verkkoa ja verkkokursseja käytetään Syklissä yhä enemmän ja haluttiin saada parempaa ja yhtenäisempää toteutusmuotoa verkkokursseille. Tässä mukavasti onnistuttiinkin, koska saatiin luotua suositukseksi pohja verkkokurssin ulkoasulle ja tiedoille mitä koulutussivuilla tulee olla.

Haasteista selvittiin

Suomen ympäristöopiston eli Syklin Open Päivitys -koulutuksen kesto oli miltei kokonaisen vuoden. Pitkäkestoinen koulutus asetti haasteita, koska tällöin lähipäivien väli oli varsin pitkä. Samoin oman haasteensa asetti toiminnan laajuus koko Suomen alueella. Opettajilla oli siis tehtäviä eri puolilla Suomea ja ulkomaita myöten. Ympäristöasiat kun ovat kaikkialla tärkeitä.

Aiheet monelta eri alueelta

Tavoitteet olivat useimmilla henkilökohtaisella tasolla. Jokaisen osallistujan oma asiantuntija-alue oli erilainen vaikkakin muodostui paritiimejä, jotka kehittivät yhteistä kehittämistehtävää eteenpäin. Aiheena oli videoita vesihuollon asioista, perehdytysmateriaaleja työpaikkaohjaajille, moodle-kurssin sisällön kehittämistä jne.

Jatkokehittäminen

Yhteinen tavoite oli saada yhtenäistettyä kurssien verkkototeutuksia sekä löytää työkaluja ja toimintamalleja vuorovaikutuksen lisäämiseen ja yhteisöllisyyteen. Erilaisia verkkokurssien malleja ja esimerkkejä katsottiin runsaasti ja harjoiteltiin verkkosivujen muokkaamista. Hyviä esimerkkejä löytyi mm. opettajankoulutuksesta, jota yksi osallistuja parhaillaan suoritti ja hän pystyi tuomaan oppejaan kollegoilleen. Näin vertaisavusta oli hyötyä. Taas kerran. Lähipäivät osoittautuivat myös tärkeäksi kohtaamispaikaksi ja ideointifoorumiksi hajallaan työskenteleville opettajille.

Koulutuksen vastaavat Syklissä olivat Jarmo Tanskanen Valopi Oy:stä ja Tiina Front-Tammivirta Open Trainers Oy:stä. Kotipesänä käytettiin Syklin omaa moodle-alustaa.

perjantai 28. marraskuuta 2014

Tietotekniikka lisää luovuutta ja innostusta kehittää omaa työtä ja opetustaKesä näytti vielä hellelukemia kun Jämsässä aloiteltiin lähipäiviä innokkaiden opettajien seurassa. Kiinnostusta oli sekä uuden oppimiseen että uuden kokeiluun. Koulutuksen aikana koko ryhmä otti hyvin vastaan uusia ideoita ja ideoi itsekin niin paljon, etteivät kouluttajatkaan meinanneet aina pysyä ideoiden matkassa. Meidän kouluttajien näkökulmasta hienointa oli hurjat ideat ja innostus, joka sai meidät haukkomaan henkeä.

Yhteistyöllä eteenpäin


Syksyn viilentyessä päästiin kovaan vauhtiin. JAO osoitti sen, miten hienosti yhteistyö voi toimia koulun ja tietohallinnon kanssa. Käyttöön saatiin uusia iPadeja ja lupauksia monista muistakin lisälaitteista, esim. videokameroista. Koulutuksessa näkyi selkeästi se, että tietohallinto otti opettajien tarpeet tosissaan ja asioita edistettiin puolin ja toisin todella tehokkaasti.

Tieto ei enää paina, vaan on pilvessä liikkuvaa kevyttä dataa


Läpikäytävissä asioissa oli pilven käyttö, Optima ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oma videoiden tallentamiseen ja jakamiseen luotu Moniviestin. Lisäksi jaettiin paljon hyviä käytänteitä ja kokemuksia asioista, joita kouluttajille oli muista oppilaitoksista kertynyt.

Tiedonnälkäinen opettajajoukko ei päästänyt kouluttajia helpolla, vaan kysymyksiä ja pohdintoja riitti aiheesta kuin aiheesta. Kaikessa pääpaino oli oppilaan oppimisessa ja erilaisten ratkaisujen etsimisessä siihen miten oppimista ja kurssia voi arvioida, ja mikä kannustaa parhaisiin tuloksiin.

Opettajan rooli nähtiin selkeästi muuttuneen luokan edessä pönöttävästä tiedonjakajasta opastavaksi tutoriksi, joka innostaa, kannustaa ja näyttää mallia, niin läsnäolotunneilla kuin verkossakin. Koulutuksen aikana ideoitiin mm. kypäräkameran käyttöä opettajan näkymän jakamiseksi oppilaille ja päinvastoin - erinomainen ratkaisu esimerkiksi työssäoppimisen todentamiseen.

Huikeita kehittämistehtäviä


Lopputuotoksetkin olivat varsin vakuuttavia; laitteiston hankintaa, käytänteiden suunnittelua ja sopimista, saumatonta yhteistyötä eri organisaatioiden välillä, useita videoita ja kurssimateriaaleja. Loistavana esimerkkinä vaikkapa itseopiskelumateriaali luonnonhoitokortin suorittamiseen (Metsäkeskuksen hallinnoimassa luonnonhoitokortissa on osattava tunnistaa noin 50 suomalaista kasvilajia) tai video jalkahoitajaksi opiskelevan työnäytteestä. Kaiken kaikkiaan koulutuksessa toteutettiin tai laitettiin alulle hyviä ja erilailla toteutettuja ratkaisuja niin opetukseen kuin arviointiin liittyen.

Innostuneet kurssilaiset eivät malttaneet päätöskahvien kakkua syödä loppuun, kun tehtävät kutsuivat taas

Kouluttajina Jämsässä toimivat Juha Särestöniemi (Velis&Remis) ja Merja Sjöblom (TIEKE). Koulutuksen kotipesänä oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Optima.

maanantai 17. marraskuuta 2014

Monenlaista opetuksen kehittämistä Ulvilassa

Ulvilan digituutoreille pidetyssä Openpäivitys 3:n audiovisuaalisen aihealueen syventävässä koulutuksessa käsiteltään erittäin monipuolisesti ja innostuneesti opetusteknologiaa. Osallistujat olivat innostuneita omien alojensa osaajia ja tulivat monipuolisesti päiväkodin, alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajien kautta erityisopettajiin. Kahden lähipäivän välissä pidimme tsekkausetäistunnon, joka oli monille vielä uusi mutta onnistunut kokemus.

Ohjelmassa oli ekan lähipäivän aikana yhteisen dokumentin täytön harjoittelua ja heti aamupäivän aikana siirryttiinkin videokuvaamaan. Iltapäivän aikana katsottiin videon hallintaa ja editointia Youtuben videoeditorilla. Videon editointiin iMovie-ohjelma (iPad laitteessa) on myös erittäin näppärä.

Osallistujissa ei yleensä intoa puutu, mutta TVT-välideneiden ja menetelmien runsas tarjonta tuo vaikeuden. Opettajana minulla on tässä juttu, mutta kuinka lähden liikkeelle. Mitä välineitä voisin alkaa kokeilemaan tähän minun juttuuni, mutta kaikkea minulla ei ole aikaa kokeilla. Kouluttaja kohtaa tähän aihepiirin usein. Tässä tilanteessa kouluttaja ehdottaa joitain mahdollisia ratkaisuja, mutta täsmäratkaisua ei sillä hetkellä välttämättä löydetä. Paras tilanne on se, jos ryhmä voi auttaa kollektiivisesti. Tästä syystä keskustellaan paljon siitä, millaisia tarpeita kullakin osallistujalla on. Näin voi löytyä kollegoja tai ryhmiä, joissa voi viedä asiaa eteenpäin.

Tässä koulutuksessa ideoita syntyi mm. opas ja opasvideo QR-koodien tekemiseen, Flipped Classroom -kokeiluun suunnitelma (Prezi-esitys), huoltajille oma fb-ryhmä ja leikekirja lastensa oppilastöistä ja etsittiin TVT-apuvälineitä erityisoppijoiden tarpeisiin (Pinterest-sivu).

Koulutuksen kotipesään linkki tässä:
https://sites.google.com/site/liikkuvakuvaulvila/home

lauantai 15. marraskuuta 2014

Syventävässä otettiin opetusteknologiaa haltuun

Ulvilan ja tarkemmin Satatedun ammatillisessa oppilaitoksessa järjestetiin 2op:n koulutus opetusteknologiasta. Näin lyhyessä vain kahden lähipäivän mittaisessa koulutuksessa ei paljoa ehdi, mutta pääaiheeksi otettiin videon tuottaminen. Osallistujia hieman toistakymmentä, joka on sopivan kokoinen ryhmä ohjattavaksi yhdelle kouluttajalle.

Ekan lähipäivän aikana katsottiin pakolliset asiat ja tietysti Google-tunnus piti olla (tai sitten se luotiin) jokaisella, sillä sitä tarvittiin videon editoinnissa. Oppilaitoksesta löytyi myäs iPad minejä repullinen, jotka oli näppärä ottaa käyttöön. iPadiin ladattiin Youtube Capture appsi ja lähdettiin kuvaamaan luokan ulkopuolelle sopiviin paikkoihin lyhyitä video-otoksia. Otokset ladattiin omalle tilille Youtubeen ja tuubissa myös editoitiin. Tähän tarvittiin google-tunnus, koska Youtube on nykyisin osa Googlea.

Ekan ja toisen päivän yhtenä sisältöasiana oli henkilökohtainen oppimisympäristö, jota voi kehittää eriulaisten kuratointipalveluiden avulla. Lassen avulla katsottiin Rebelmouse-palvelua ja sen näppäriä mahdollisuuksia kerätä mielenkiintoisia omia lähteitä maailmalta. Voit siis itse muodostaa verkkosivun, jonne saat talteen ja jäsenneltyä kaikkea itsellesi mielenkiintoista materiaalia verkosta.

Osallistujien kehitystehtävät luonnollisesti liittyivät videoihin. Esimerksi opiskelijoiden kanssa yhdessä tehtävät opetusvideot ammattitehtävissä, qr-koodien teko-ohjevideo opettajille, video työnhaun parantamiseen jne. maanantai 27. lokakuuta 2014

Steinerkoulussa pohdittiin uuden OPSin ja TVTn näkökulmiaHelsingin Rudolf Steinerkoulussa remontoidaan nykyisiä ja suunnitellaan uusia tiloja. Tilojen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskittyä tieto- ja viestintätekniikan asettamiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset, uusi OPS ja steinerpedagogiikan omat lähtökohdat on hyvä huomioida ja keskustella koko oppilaitoksen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Helsingin Rudolf Steiner -koulu
Steinerpedagogiikan lähtökohtana on tutustuminen asioihin kokonaisuuksina, kokeilla ja havainnoida laajasti ja konkreettisesti tehdä asioita käsin. Uusien opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet TVT-osaamisesta tuovat uuden lisän opetusmenetelmiin ja -tapoihin. Näiden taitojen suhde opetukseen täytyy selkeyttää ja varmistaa tavoitteiden täyttyminen.

Open Päivitys -koulutuksen yhteydessä tehdyistä projektitöistä yksi suurimmista oli koulun TVT-strategia ja -opetuskäytön suunnitelma. Koulun TVT-ryhmä työstikin näitä koulutuksen kanssa rinnan. Strategiassa määritettiin yleiset tekniikkaan liittyvät tarpeet, mutta myös toimintaan liittyvät edellytykset sekä vastuut.
Yhteinen keskustelu aloitettiin siitä kuka vastaa OPS:ssa mainituista TVT-osaamisesta ja kuinka liitännät tehdään. Steinerkoulun suunnitelmissa opetuksen keskiöön nousi yhteinen, jaettu tieto: missä oppiaineessa ja vaiheessa tietty TVT-asia opetetaan, jotta vältytään sekä päällekkäisyydeltä että rajoitetaan oppilaiden näyttöaikaa.
Open Päivitys -koulutuksen aikana otettiin myös käyttöön koulun ensimmäiset tablettitietokoneet ja suunniteltiin Moodle verkko-oppimisympäristön käyttöönotto. Koulutuksen aikana käytössä oli OneDrive.