Lukion ja peruskoulun opettajien yhteistyötä Pyhäjoella

Pyhäjoella Open Päivitys -koulutus pidettiin lukion ja peruskoulun yhteisenä projektina. Koulut toimivat vierekkäisissä rakennuksissa ja useat peruskoululaiset jatkavat opintojaan lukiossa, joten tämä järjestely antoi samalla mahdollisuuden kehittää yhteistä mallia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön. Yhteiseksi kehittämiskohteeksi asetettiin uuden TVT-strategian työstäminen.

Koulujen ja opettajien yhteistyöhön on Pyhäjoella pitkät perinteet, sillä koulut ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä Pyhäjoen Kuulumiset -lehden tiimoilta. Tämä vinkkinä muille kouluille!

Ajallisesti Open Päivitys -koulutus sijoittui kuluvan vuoden maalis-huhtikuulle. Lähipäivät jakaantuivat peruskoulun ja lukion ryhmien kesken ja yksi päivä oli ryhmille yhteinen. Koulutuksen sisältö muodostui luennoista ja käytännön harjoituksista sekä muuna aikana tehtävänä vertaistyöskentelynä. Materiaalit ja työskentely koottiin koulutuksen wikiin.

Opettajia pohtimassa TVT-strategian kysymyksiä learning cafe -ryhmätyöskentelyssä.

Käytännön harjoituksissa keskeisessä roolissa oli Google Driven ja muiden Googlen sosiaalisen median palvelujen käyttö. Koulut ottivat samaan aikaan käyttöönsä Googlen koulusopimuksen, johon sisältyy Google-käyttäjätunnukset kaikille opettajille ja oppilaille. Uuden ohjelmiston käyttöönoton yhdistäminen Open Päivitykseen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, koska siten voitiin varata riittävästi aikaa uuden oppimiselle ja opettajat saivat tarvitsemansa tuen.

Opettajien välillä on aina eroja TVT:n käyttötaidoissa, mutta yhteinen koulutus Googlen palvelujen käyttöön antoi osallistujille tukevan pohjan sen käyttämiseksi opetuksessa. Google-tunnukset tulevat laajemmin käyttöön sekä peruskoulussa että lukiossa ensi syksynä, joten koulutus ajoittui juuri sopivasti. Kokeneemmat opettajat myös esittelivät omia opetustoteutuksiaan muille. Lisäksi opettajien välinen vertaiskoulutus mahdollisti - ja mahdollistaa jatkossakin - osaamisen levittämisen niille, jotka eivät voineet osallistua koulutukseen.

Koulutuksen sijoittuminen opettajille aina kiireiseen kevääseen asetti omat haasteensa. Lähipäivät antoivat kuitenkin opettajille mahdollisuuden keskittyä hetkeksi uusiin asioihin ja innostus oli selvästi havaittavaa! :)

Ehkäpä yhdeksi koulutuksen huippuhetkeksi koettiin lukion ja peruskoulun opettajien yhteinen learning cafe -ryhmätyöskentely. Siinä mietittiin oman työn kannalta tärkeimpiä asioita, joihin uuden TVT-strategian tulee vastata (kts. kuva). Työskentelystä tehtiin muistiinpanot wikiin, jotta niihin on helppo palata myöhemmin ja jatkaa prosessia.

Koulutuksen palautekyselyn vastauksissa toivottiin mm. enemmän aikaa ja todettiin, että jatkokurssia tarvittaisiin. Koulutuksen nähtiin olevan vasta "aloituspotku". Palaute oli kouluttajan kannalta erittäin positiivista ja arvioinnin perusteella koulutusta pidettiin laadukkaana (osatekijöiden keskiarvo 4 asteikolla 1-5, 18 vastaajaa) sekä vaikuttavana (3,7/5).

Kiitokset osallistujille - tästä on hyvä jatkaa!

t. Harto Pönkä

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta