Open päivitystä OAKK:ssa

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen Open päivitys -koulutus pidettiin 22.2.-25.4.2013. Koulutus räätälöitiin alusta pitäen OAKK:n tarpeisiin. Painopisteiksi valittiin sosiaalisen median käyttö opetuksessa ja hanketyössä.

Koulutus jakaantui luentoihin, keskusteluihin, ryhmätyöskentelyyn ja käytännön harjoituksiin. Lisäksi lähipäivien välillä osallistujat työstivät omia projektejaan sekä tekivät vertaistyöskentelyä.

Koulutuksen verkkoympäristöksi valittiin Purot.net-wiki, johon koostettiin koulutuksen materiaalit, muistiinpanot ja osallistujien tuotokset. Koulutuksen materiaalit julkaistiin SlideSharessa, josta ne upotettiin edelleen wikiin (katso lähipäivien sivut). Materiaalit on julkaistu CC-lisenssillä varustettuina myös Edulan mediakirjastossa.

Wikiä käytettiin työskentelyssä apuna esimerkiksi niin, että kun tutustuttiin sosiaalisen median palveluihin, jokainen valitsi haluamansa some-palvelun, kokeili/arvioi sitä ja raportoi sitten kokeilunsa tulokset wikiin muiden nähtäväksi.

Projektitöissä osallistujat veivät Open Päivityksen annin omaan työhönsä. Viimeisenä lähipäivänä projektityöt esiteltiin koko ryhmälle. Kuvassa esittelyssä PearlTrees-linkkikartta työkäytössä.

Osallistujat kokivat hyväksi, että he saivat ensin perustiedot ja esimerkkejä käsiteltävästä aiheesta, ja sen jälkeen he pystyivät kiinnostuksensa mukaan valitsemaan, mihin he perehtyivät syvällisemmin harjoituksissa ja projektitöissään. Ehkä tärkeintä oli, että oli aika ja paikka some-asioiden haltuunottoon, mikä tuli esille osallistujien kommenteissa:
Olen saanut uutta, vahvistusta entiselle ja ennen kaikkea aikaa uusien työkalujen opetteluun. Työkaluja on niin paljon ja aikaa tutustua niihin niin vähän. Se, että olemme saaneet kuratoitua (uusi sana, jonka olen myös nyt oppinut!) informaatiota eri työkaluista ja niiden toiminnasta ilman, että oma vähäinen vapaa-aika menee eri työkalujen kartoittamiseen ja opetteluun, on ollut suuri ilo!
Kouluttajillemme on haasteellista löytää aikaa uusien välineiden opetteluun, joten koulutuksen aikana tuli mietittyä sitä, miten voisimme tehdä muille helpommaksi somen ja tvt:n opetuskäyttöön perehtymisen.
Koulutuksen aikana mietittiin, mitä uutta sosiaalinen media tuo totuttuihin toimintatapoihin. Esimerkiksi avoimuus, jakaminen, vertaisoppiminen ja verkostoituminen nähtiin hyvinä mahdollisuuksina kehittää toimintakulttuuria ja omaa työtä:
Open Päivitys -koulutus antoi meille mahdollisuuden tutustua muihin OAKK:n aktiivisiin somesta kiinnostuneisiin. Vertaiskouluttaminen puolestaan sysäisi meidät pohtimaan, miten voisimme viedä somen ja tvt:n käyttöä eteenpäin ja levittää organisaatiossamme. 
Yksi tapa on nimenomaan se, että voimme oppia toinen toisiltamme tutustumalla tapoihin, miten muut ovat näitä välineitä hyödyntäneet ja millaiset ratkaisut ovat heillä osoittautuneet toimiviksi. 
Osallistumalla vertaispäivittäjä-koulutukseen olen saanut myös uusia kontakteja, vinkkejä ja materiaaleja, joita voin käyttää myös hyödykseni.
Koulutusta pidettiin tarpeellisena ja ajankohtaisena. Palautteissa mainittiin, että sama koulutus olisi hyödyksi kaikille OAKK:n kouluttajille. Toisaalta osallistujat kokivat saaneensa itse eväitä auttaa kollegoitaan TVT:n ja sosiaalisen median käytössä. Koulutuksen anti tiivistyy hyvin näihin kommentteihin: 
Arvokasta tietoa ja kokemuksia on saatavilla myös erilaisten verkkopalveluiden ja -yhteisöjen kautta muissa oppilaitoksissa työskenteleviltä. Seuraavaksi alamme suunnitella, miten kouluttajiamme tuetaan somen ja tvt:n opetuskäytössä. 
Kuten huomaat, olen saanut paljon lisävirtaa ja -tukea TVT-ilosanoman eteenpäin viemiseksi tämän koulutuksen kautta. 
Palautekyselyn mukaan koulutuksen laatu oli hyvä (laatutekijöiden keskiarvo 4,2 asteikolla 1-5) ja se koettiin myös vaikuttavaksi (3,7/5).

Kiitokset &
aurinkoista kevään jatkoa!

t. Harto Pönkä
apuna Pia ja Riikka

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta