Open päivitys 6: Audiovisuaalista osaamista Helsingin opettajille

Toteutimme Helsingissä marraskuussa 2017 audiovisuaalisen koulutuskokonaisuuden. Laitevalintana olivat kannettavat tietokoneet sekä Helsingin kouluihin hankitut iPad-mobiililaitteet. Koulutuksen ydinajatus oli tarjota osallistujille omakohtaisia kokemuksia ja suoraan omassa opetuksessa hyödynnettävissä olevia taitoja ja käytänteitä.
Ensimmäinen koulutuspäivä toteutettiin siten, että aamupäivä keskittyi yhteisen jakamisalustan käyttöönottoon, kuvaamiseen ja kuvankäsittelyyn sekä näytön peilaamiseen.  Iltapäivällä syvennyttiin käytännön opetuskokonaisuuksien havainnollistaviin esimerkkeihin sekä uuden esitystyökalun, Swayn, haltuunottoon.  

Päivä alkoi tutustumisella ja odotusten kuulemisella. Keskustelimme sopivan luokan yhteisen jakamisalustan käytöstä kuville, ja loimme esimerkkinä Google Driveen yhteisen kansion kurssin kuvapankiksi. Kuvaustekniikkaan tutustuttiin esimerkkien kautta, jonka jälkeen siirryttiin kuvaustekniikan ja kameran käytön harjoituksiin. Kuvia käsiteltiin kuvanmuokkausharjoituksissa GIMP-kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvausharjoitukset toteutettiin pareittain tai pienissä ryhmissä, editointi yksilöllisesti. Keskustelimme töiden jakamisen tärkeydestä ja haasteista luokassa. Aamupäivän lopuksi harjoiteltiin näytön peilaaminen Windows 10 –kannettavalta toiselle, jolloin oppilaan kannettavan kuva on mahdollista saada näkymään videotykin kautta luokassa heijastamalla se opettajan laitteelle.

Iltapäivällä tustuttiin esimerkkien avulla erilaisiin koulussa toteutetuttuihin, kuvia, videota ja esitystekniikkaa hyödyntäneisiin projekteihin. Tämän jälkeen tutustuttiin ja otettin haltuun Sway-esitysohjelma. Ohjaajan pitämän esittelyn ja opastuksen jälkeen jokainen sai syventyä aiheeseen tekemällä oman Sway –esityksen. Päivän lopuksi osallistujat suunnittelivat, miten kokeilevat oppimiaan asioita oppilaiden kanssa tai muuten opetuksessa.
Toisen koulutuspäivän sisältö rakentui videotyökalujen opettelusta ja pedagogisten ideoiden jakamisesta. Aamupäivällä aloitettiin screencastingin opettelulla, siirryttiin sitten videokuvaukseen ja videoeditointiin. Tämän lisäksi tutustuimme ilmaisiin musiikki- ja äänipankkeihin, joiden materiaaleja hyödynnettiin videoiden käsittelyssä. Videoiden kanssa työskentely jatkui vielä iltapäivän aluksi, jolloin esiteltiin tekijöiden tuotokset.

Iltapäivällä jaettiin omia pedagogisia ideoita ja tutustuttiin esimerkkeihin. Tämän lisäksi osallistujat olivat toivoneet mobiilipohjaiseen pelialustaan tutustumista, joten esittelimme heille esimerkkejä opetuksen pelillistämisestä, jonka jälkeen osallistujat saivat pelata Seppo-mobiilipelialustalla toteutetun esimerkkipelin. Esittelimme myös oman pelin tekemisen vaiheet alustalla.
Päivän lopuksi palautteen teon ohessa opettajat saivat yksilöllistä ohjausta omiin projekteihin ja haasteisiin. Osa opettajista oli toteuttamassa esimerkiksi projekteja koulun itsenäisyyspäiväjuhlaan, joiden käytännön tietoteknisiin haasteisiin etsimme ja löysimmekin ratkaisuja.
Loppupalautteessa osallistujat arvostivat sitä, että koulutuksessa oli aikaa syventyä tekemiseen ja oikeasti sisäistää opittavaa asiaa sen sijaan, että olisi kiireellä käyty pintapuolisesti läpi lukuisia ohjelmia tai asioita. Osa oli jo jakanutkin osaamistaan eteenpäin. Saamamme palautteen pohjalta voi todeta koulutuksen toteuttaneen tehtävänsä hyvin.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta