Koulutukset 2013-2014

Open Päivitys -koulutukset 2013-2014


Koulutusten kotisivut:

Yleissivistys

Ammatillinen (nuorisoaste) OP3

Ammatillinen aikuiskoulutus OP3

Vapaa sivistystyö OP2
 • Helsinki (toteuttajana TIEKE), syksy 2013
 • Vaasa (toteuttajana HAMK), syksy 2013 ja kevät 2014
 • Kitee (toteuttajana Otavan Opisto), kevät 2014
 • Uusimaa (toteuttajana Suomen eOppimiskeskus), kevät 2014

BossIT
 • Hämeenlinna, kevät 2014
 • Tampere, kevät ja syksy 2014
 • Ulvila ja valtakunnallinen, syksy 2014

Koulutusten kohteena on tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö.

Koulutuksen tavoitteet on sidottu Ope.fi-taitotasoihin (II-taso) ja optimoitu tukemaan uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa.

Osaamisen kehittämistä lähestytään koko työyhteisön osaamisen ja oppijan osaamisen näkökulmista. Huomiota kiinnitetään myös olemassa olevien resurssien, kuten laitteistojen, ohjelmistojen ja palveluiden sekä avoimien oppisisältöjen täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Kaivattua toimintakulttuurin muutosta    

Open Päivitys on pitkäkestoinen koulutus. Tämä on aiemmissa toteutuksissa osoittanut vahvuutensa: tiedollisten ja taidollisten valmiuksien ohella työyhteisön toimintakulttuuri kehittyy. Tämä on tullut ilmi sekä opettajien että rehtoreiden palautteissa. Koulutus tarjoaa aikaa, tukiverkoston ja turvallisen kehyksen laajentaa ammatillista osaamista, mikä osaltaan edistää myös työhyvinvointia.

Kollegiaalinen yhteistyö ja vertaistyöskentely päämäärinä    

Aiemmissa Open Päivitys -koulutuksissa on havaittu, että kollegiaalisen yhteistyön vahvistaminen madaltaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton kynnystä ja helpottaa erilaisten pedagogisten mahdollisuuksien soveltamista.

Osallistujia rohkaistaan kollegiaaliseen yhteistyöhön omaan työhön nivellettyjen harjoitustehtävien ja koulutukseen liittyvän vertaistyöskentelyn avulla.

Koulutuksen aikana kehitetään osallistujien omaa työtoimintaa, jokaisen omista lähtökohdista. Aiemmissa koulutuksissa toteutettuja didaktisia ideoita löytyy mm. LeMill-palvelusta.

Avoimuus ja läpinäkyvyys tavoitteina    

Open Päivitys pyrkii vahvistamaan avoimen opettamisen ja avointen sisältöjen toimintakulttuuria. Kaikki koulutussisällöt jäävät vapaaseen käyttöön Creative Commons -lisensseillä koulutuksen jälkeen. Koulutussisältöjä ja muita hyödyllisiä resursseja julkaistaan Edula Mediakirjastossa.

Koulutuksen aikainen arviointi- ja seurantamalli 
 • Koulutusten sovittaminen paikalliseen tilanteeseen koulutuksen aloitusneuvottelussa
 • Verkkopohjainen OmaProfiili-alkukartoitus kaikille osallistujille
 • Koulutuksen toteuttajaryhmän arviointitiimin aktiivinen seuranta 
 • Opetushallituksen määrittelemä seuranta ja raportointi

Ylessivistävä koulutus
 • Toteutetaan neljä viiden opintopisteen koulutusta (ryhmän koko 12 henkilöä).
 • Toteutetaan yksi kahden opintopisteen jatkokoulutus (ryhmän koko 12 henkilöä).
 • Yleissivistävän koulutusohjelma (tulossa, räätälöidään jokaiseen toteutukseen koulutushankkeen tavoitteiden sisällä).

Ammatillinen koulutus
 • Toteutetaan neljä viiden opintopisteen koulutusta (ryhmän koko 10 henkilöä).
 • Toteutetaan yksi kahden opintopisteen jatkokoulutus (ryhmän koko 12 henkilöä).
 • Ammatillisen koulutusohjelma (tulossa, räätälöidään jokaiseen toteutukseen koulutushankkeen tavoitteiden sisällä).
Ammatillinen aikuiskoulutus
 • Toteutetaan kolme viiden opintopisteen koulutusta (ryhmän koko 10 henkilöä).
 • Aikuiskoulutuksen koulutusohjelma (tulossa, räätälöidään jokaiseen toteutukseen koulutushankkeen tavoitteiden sisällä).

Oppilaitosjohdon BossIT-koulutus
 • Toteutetaan kolme kolmen opintopisteen koulutusta (ryhmän koko 20 henkilöä).
 • BossIT-koulutusohjelma (tulossa, räätälöidään jokaiseen toteutukseen koulutushankkeen tavoitteiden sisällä).
Kiinnostuitko koulutuksista? Ota yhteyttä Suomen eOppimiskeskukseen:
Titi Tamminen (etunimi.sukunimi ät eoppimiskeskus.fi), p. 040 869 6306
Anne Rongas (etunimi.sukunimi ät gmail.com), p. 040 5181 229

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta