Info


Opetustoimen henkilöstökoulutukset

Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetut konsortiot toteuttavat opetusteknologiaan ja internetin pedagogiseen hyödyntämiseen suuntautuvia koulutuksia. Näissä pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Henkilöstökoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät syksyllä 2011.
Täydennyskoulutusten keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin.

Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan teknologian hyödyntämistä niin, että täydennyskoulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista.
Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Koulun on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.


Open Päivitys - audiovisuaalinen osaaminen (2op)

Audiovisuaalisen sisällön tekemistä oppii parhaiten käytännön kautta. Laadukkaan AV-materiaalin tekeminen vaatii aikaa, mutta tarjolla on myös sovelluksia, joilla pienempiä tuotoksia voidaan tehdä vaikka yhden oppitunnin aikaan.

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat
 •     mobiililaitteiden opetukselliset mahdollisuudet
 •     pedagogiset mallit ja mediakasvatukselliset näkökulmat
 •     AV-tuotannon perusteet
 •     videot, animaatiot, äänet ja niiden käyttö
 •     infografiikka opetuskäytössä
 •     tekijänoikeudet, jakamisen vaihtoehdot ja CC-lisensoidut tehoste-, musiikki-, ja kuvapankit
 •     hyvät käytänteet sekä esimerkkejä ja ideointia AV:n käytöstä osana opetusta

Sisällöllisiä painotuksia tehdään ryhmä- ja oppilaitoskohtaisesti.

Koulutukseen kuuluu 2 koulutuspäivää sekä omaan työhön liittyvä pieni AV-projekti, jota tuetaan verkkoklinikka-toiminnalla tai oppilaitoskohtaisen tuen avulla

 

Open Päivitys: Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa - Päättynyt 2016

Tämä koulutus tuottaa opettajille omakohtaisia ja autenttisia kokemuksia teknologialla rikastetusta oppimisesta. Kuinka suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävää opetusta ja mitä asioita tulee huomioida opetusta valmistellessa.

Koulutus:
 • antaa valmiuden hyödyntää digitaalisia oppiaineistoja
 • antaa perusvalmiuden omaan aineistojen tuottamiseen sekä kokemuksen aineiston ja toimintamallin jakamisesta (mm.käyttöoikeudet, tekijänoikeusasiat ja lisenssit sekä mistä tarpeellista tietoa löytyy)
 • vahvistaa henkilökohtaisen oppimispolun (HOPS) rakentamista ja näkyväksi tekemistä
 • lisää olemassa olevien digitaalisten välineiden käyttö- ja arviointitaitoja (esim. kuinka arvioida pedagogisesta lähtökohdasta erilaisia sähköisiä oppikirjoja, niiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta opetuksen osaksi)
 • tarjoaa omakohtaisen kokemuksen omien laitteiden käytöstä opiskelussa sekä henkilökohtaisen digitaalisen oppikirjan käytöstä
 • vahvistaa opettajien verkostoja yli oppilaitosrajojen
 • mallintaa kuinka online- ja offline-verkkotyöskentelyä käytetään osana opetusta.
Koulutuksessa jokainen pääsee oppijan roolissa käyttämään digitaalista, vuorovaikutuksellista ja yhdessä rakennettavaa oppikirjaa, joka jää käyttöön myös koulutuksen jälkeen.

Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää, 4 teemawebinaaria, oppimisen prosessia edistäviä välitehtäviä sekä omaan työhön liittyvän opetuksen kehittämisen sovellustehtävä.

Toteutusaikataulu: Ensimmäiset ryhmät käynnistyvät syyskaudella 2015 ja loput tammikuussa 2016. Koulutuksen aktiivinen aika noin 4 kk.


Virittäjät  - TVT-strategiat toimimaan - Päättynyt 2016


Virittäjät – TVT -strategiat toimimaan -koulutuksessa edistetään tieto- ja viestintätekniikan strategioiden vaikuttavuutta sekä TVT:n mielekästä pedagogista käyttöä.

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti TVT-strategiatyön suunnittelemiseen, toteuttamiseen, ohjaamiseen ja arviointiin sekä benchmarkataan ja analysoidaan onnistuneita käytänteitä ja toimintamalleja.

Koulutuksessa suunnitellaan ja sovelletaan strategiatyöhön käytännönläheisiä ja tavoitteellisia, kaikille avoimia työvälineitä. Koulutus edistää vaativaa kehittämistyötä tekevien opettajien keskinäistä verkostoitumista ja osaamisen jakamista ja luo TVT-strategiatyön tueksi verkostoitunutta asiantuntijuutta.

Koulutus sisältää orientoivan etätapaamisen, kolme lähipäivää sekä oman kehittämistehtävän.


AV-koulutus - Päättynyt 2015

Audiovisuaalisia aineistoja voi käyttää opetuksessa monella tavalla. Ne mahdollistavavat yksilöllisten vahvuuksien ja erilaisten oppimistyylien hyödyntämisen sekä vuorovaikutuksellisen ja yhteisöllisen työskentelyn. Tuottajana voi olla opettaja, oppija tai yhteistyöryhmä.

AV-koulutuksen aikana opitaan AV-sisältöjen suunnittelua ja tuottamista valitulla osa-alueilla esim. videot, animaatiot, audiosisällöt, tai infografiikka. Koulutuksessa opitaan myös hyödyntämään erilaisia pedagogisia malleja AV-sisältöjen hyödyntämisessä.

AV-aineistojen tekijän ja käyttäjän on tärkeää tuntea perusasiat tietoturvasta, tekijänoikeuksista, avoimista lisensseistä ja käyttöehdoista. Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää, tuettua etätyöskentelyä ja oman tai ryhmän kehitystehtävä.


CPDLab-koulutukset - Päättynyt 2015

Valkotaulut -koulutuksessa tavoitteena on vahvistaa valkotaulujen käyttöä opetuksen tukena. Painopisteenä on vuorovaikutuksen lisääminen, avointen materiaalien käyttö ja tekijänoikeusosaamisen lisääminen.

Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää ja kolme kahden tunnin etätapaamista sekä oma pienimuotoinen harjoitustyö.

Digitaalinen turvallisuus muodostuu monenlaisista osa-aluista. Tässä koulutuksessa keskitymmme vahvistamaan opettajien omaa digitaalista lukutaitoa, yhteisesti pohdimme kuinka verkkokiusaamista voidaan estää ja kuinka siihen pystytään puuttumaan sekä tutustumme uusiin digitaaliseen turvallisuuteen liittyviin ilmiöihin kuten seksuaaliviritteiseen viestintään (heruttaminen, sextexting) ja miten niistä voidaan nuorten kanssa puhua. Tavoitteena on myös vahvistaa oppilaisten omaa digitaalisen turvallisuuden kehittämistä.

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä teemoitettuja etätapaamisia yhdessä sovituista aiheista.

Opetushallituksenrahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Sijaiskuluja ei korvata. Henkilöstökoulutukset toteutetaan alueittain ja mahdollisimman lähellä koulutettavia.

Suomen eOppimiskeskuksen täydennyskoulutusten toteuttajajoukkoon kuuluvat Fronter, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, HCI Productions, Kopiosto, Omnia, Otavan Opisto, Otavan Opiston Osuuskunta, TIEKE, Valopi ja Velis & Remis.
Lisätietoja: Suomen eOppimiskeskus Titi Tamminen (040 869 6306, etunimi.sukunimi ÄT eoppimiskeskus.fi) ja Kaisa Honkonen (etunimi.sukunimi ÄT eoppimiskeskus.fi)
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta