Vapaa sivistystyö (2012-2014)

Open Päivityksen henkilöstökoulutus vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle ajoittuu aikajaksolle 2012-14. Koulutuksen toteuttajaryhmään kuuluvat Suomen eOppimiskeskus ry, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, TIEKE ry sekä Otavan Opisto. Koulutuksen laajuus on 4 op ja todistukset myöntää HAMK.

Koulutukset:

 • Helsinki (toteuttajana TIEKE)
 • Vaasa (toteuttajana HAMK)
 • Kitee (toteuttajana Otavan Opisto)
 • Uusimaa (toteuttajana Suomen eOppimiskeskus)


Open Päivityksen tavoitteena on kehittää opetustoimen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön osaamista. Osaamisen kehittämistä lähestytään koko työyhteisön osaamisen ja opettajien osaamisen näkökulmasta. Viitekehyksenä toimii ope.fi-kriteeristö. Koulutuksen toteutusta voidaan painopisteiden ja käyttöympäristöjen osalta räätälöiden jokaisessa toteutuksessa kohdealueen tarpeiden mukaan.


Sisällöllisesti 4 op koulutus jakautuu neljään pääteemaan:
 1. Ohjaan, opetan ja opin: oma lähtötilanne ja tavoitteet, verkko- ja mobiili pedagogiikka sekä tvt ja opetuksen laatu
 2. Päivitys tähän päivään - opetuskulttuurin murros: oppimisprosessin suunnittelu, sulautuva opetus, avoimet oppiresurssit, tekijänoikeudet, tietoturva, käyttöehdot ja netiketti
 3. Miten valitsen, yhdistelen ja viritän järkevän tvt-ympäristön: oppimisen design ja teknologian opetuskäyttö, kollegiaalinen tuki ja vertaistyöskentely
 4. Yhdessä enemmän aikaan, vertainen vieressä: pilotoinnista seuraavalle askeleelle, verkkovälitteinen kommunikaatio ja sosiaalisen median hyödyntäminen jatkuvaan ammatilliseen päivittymiseen.

Koulutus etenee kolmiportaisesti:
 1. Ensin valmistelemme pienen paikallistiimin kanssa koulutusta ja tutustutamme vertaistyöskentelyn malliin, jolla varmennetaan oppimisen jatkuminen. Paikallistiimissä valmennetaan 4 henkilöä alueelta. 
 2. Toisena vaiheena käynnistyy varsinainen 4 op koulutus, johon haetaan paikallistiimin ohella noin 10 hengen joukkoa. 
 3. Vertaistyöskentely on kiinteä osa koulutusta ja yhtenä työmuotona on opitun työstäminen yhdessä kollegoiden kanssa (tavoitteena tavoittaa 20 kollegaa koulutusryhmää kohden).

Koulutuksessa lähdetään liikkeelle omasta tämän hetken tilanteesta, jota kartoitetaan myös koulutuksen päättyessä OmaProfiili-kyselyllä. Jokainen osallistuja asettaa omasta lähtökohdastaan tavoitteen. Asioita harjoitellaan käytännön työssä toteutettavien sovellusten avulla. Asiohin perehdytään ja osaamista kehitetään vertaistyöskentelyllä, joka on todistetusti toimiva malli oman ammattitaidon ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen.

Koulutusta voidaan kuvata oheisella kaaviolla. Asioissa edetään vaiheittain. Pitkäkestoisuus takaa sen, että pelkkien hyvien vinkkien jakamisesta päästään vaikuttavampaan oppimisprosessiin. Kokeilun ilo ja matkan tuskat on hyvä jakaa yhdessä. Useissa Open Päivityksen koulutusryhmissä on päästy nauttimaan myös jakamisen ja yhteisen ideoinnin hedelmistä, joten voimme sanoa, että malli toimii ja pitkäkestoiseen koulutukseen kannattaa osallistua.

Koulutus etenee vaihteittan. Henkilökohtaisiin tavoitteisiin yhdistyy yhteinen tekeminen.
Neljän opintopisteen koulutukseen kuuluu 4 koulutuspäivää, näihin liittyvä valmistautuminen ja etätehtävät, omaan työhön mielekkäästi liittyvä opetussovellus sekä vertaisneuvonta.

Koulutukseen liittyvät aineistot julkaistaan Creative Commons -lisenssillä (BY-SA), joten niitä osallistuvat voivat hyödyntää myös koulutuksen jälkeen. Open Päivityksen aineistot ovat saatavilla tukipalvelu Edulan mediakirjastossa, joka sisältää myös paljon itseopiskeluaineistoa palveluiden ja sovellusten käyttötekniikkaan.

>>Koulutuksen esite.Opetushallituksenrahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Sijaiskuluja ei korvata. Henkilöstökoulutukset toteutetaan alueittain ja mahdollisimman lähellä koulutettavia.


Lisätietoja: Suomen eOppimiskeskus Titi Tamminen (040 869 6306, etunimi.sukunimi ÄT eoppimiskeskus.fi)  ja Anne Rongas (040 5181 229, gmail: rongas.anne)


Kommentit

 1. Koulutuksesta on nyt kulunut nelisen kuukautta ja moni asia on muuttunut opistossa. Koulutuksessa opittuja asioita ja uusia ideoita on alettu soveltaa. Rehtorina en näe luokkahuoneisiin, mutta ihan yleiseen viestintään on keksitty keinoja koulutuksen pohjalta: tilavaraukseen, tiedottamiseen, moneen käytännön pulmaan. Nettisivujen ja somen postaukset ovat monipuolistuneet ja tiivistyneet.

  Ajan puute näkyy: kun on kiire, et viesti tai laadi oppimateriaalia nopeasti ja helposti tvt:tä hyödyntäen, vaan tuhraat tuhottomasti aikaa leikkaa-liimaa-menetelmällä ja tylsiä tekstejä kirjoittamalla. Tämä on työarjen paradoksi.

  Pienin askelin mennään. Edessä on kesä ja aikaa leikkiä I-padeilla ja etsiä hauskoja sovelluksia ja kehitellä omia toimintatapojaan. Kiitos koulutuksesta: se tuli oikeaan aikaan ja tosi tarpeeseen!

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta