Videon käyttöä opetuksessa Salossa
Osana Open Päivitys4 -hanketta pidettiin Salossa koulutusta peruskoulun ja lukion opettajille, videon käytöstä opetuksessa.

Varsinaisen suunnitelman mukaan koulutusta oli tarkoitus pitää kaksi päivää, mutta käytännön syistä koulutus jaettiin neljään iltapäivään.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa esimerkkiä siitä, miten video toimii osana opetusta, lisäksi siitä mitä opetusvideon tekeminen on ja minkälaisia haasteita siihen liittyy. Koska koulutus jakautui useammalle iltapäivälle, tuli etätehtäviä hieman alkuperäistä suunnitelmaa enemmän, mutta tämä ei tuntunut haittaavan ketään.

Opettajakunta oli osaamistasoltaan varsin heterogeenistä, sillä osa oli kokoaikaisesti tekemisissä mediaan erikoistuneen viestintäluokan kanssa ja täten oli tehnyt videoita lähes ammattimaisesti, ja osa ei ollut koskaan tehnyt videota. Ensisijaisesti käytännön syistä opetusvälineeksi valittiin iPad, ja siihen saatava iMovie. Tämä oli hieman oudompi myös viestintäluokan opettajille.

Tavoitteena oli lähteä iteratiivisesti ns. tyvestä puuhun, eli ensimmäisellä kerralla käytiin läpi hieman teoriaa opetusvideoiden käytöstä, ja sitten lähdettiin suoraan harjoittelemaan iPadilla kuvaamista ja videon editointia.
Etätehtäväksi jäikin etsiä sopivaa aihetta ja siihen soveltuvaa tekijäryhmää osanottajien joukosta.
Toisella kerralla teoriatasolla käytiin läpi kohdeyleisön merkitystä videoiden suunnittelussa, ja sekä käsikirjoituksen että kuvaussuunnitelman tekemisen merkitystä. Yleisestikin sitä, kuinka saadaan toimiva juoni ja miten sitä tulee seurata, niin kuvatessa kuin editoidessakin. Lisäksi katsottiin että jokainen kuuluu johonkin opetusvideota tekevään ryhmään ja jokaisella ryhmällä on aihe. Tämän jälkeen alettiin työstämään aiheita, siten että niihin sai alkukommentit lähiopetuksessa ja sitten lisää etänä.

Kolmannella kerralla teoriapläjäys sisälsi erityispainotusta tekijänoikeuksiin ja opetusvideoiden erilaisiin käyttötilanteisiin ja -tarkoituksiin. Tehtävien osalta ryhmät olivat jo hyvässä vauhdissa, ja suurimmalla osalla olikin jo melkein valmista tarvaraa. Parhaat olivat tehneet omatoimisesti useampia kuvausversioita, joista sitten ryhmän sisällä äänestivät parhaimmat. Etätehtävien osalta jatkettiin oman ryhmän videon työstämistä, ja käytettiin hieman aikaa siihen, että mietittiin miten videoita voidaan kuvata ja editoida muuten kuin kokoontumalla fyysisesti samaan tilaan. Tämän osalta harjoiteltiin hieman pilvipalveluiden käyttöä, koska videot ovat kooltaan jo sen verran suuria, että sähköpostilla niitä ei enää voi toisilleen lähettää.

Neljännellä ja viimeisellä kerralla teoriaosuus koski ensisijaisesti vertaisarvion käyttöä, ja palautteenantoa. Lisäksi katsottiin läpi kaikki tuotokset siten, että jokainen ryhmä sai arvostella muiden tuotokset, lisäksi omasta esitettiin arvio suhteutettuna siihen, miten paljon aikaa siihen oli käytetty. Lisäksi vielä kouluttaja antoi arvion itse videon toimivuudesta, pyrkien välttämään kommentoimasta itse aihetta.

Pääsääntöisesti kurssia pidettiin hyvänä kokemuksena, erityisesti ne opettajat, jotka eivät olleen koskaan videota tehneet tai varsinaisesti opetuksessa käyttäneet, kokivat saavansa paljon uutta, ja erityisesti rohkeutta toteuttaa lisää vastaavia. Ne opettajat, jotka olivat olleet videon kanssa enemmän tekemisissä, pitivät iPad-editointia hieman ohuena kokemuksena, mutta toisaalta kokivat kertauksen tekijänoikeuksista ja käsikirjoituksesta/suunnittelusta tervetulleena.

Tässä olisi selvästi tilaa ja mahdollisuutta syventävälle jatkokurssille, mutta se nähdään tulevaisuudessa.

- Juha Särestöniemi

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta