Älytaulut opetuksessa

Interaktiivisten valkotaulujen koulutus keräsi Mikkelin Otavaan ja verkon päähän reilut kymmenen taulun käytöstä kiinnostunutta opettajaa alakoulusta yliopistoon asti. Kahden lähipäivän ja kolmen webinaarin aikana perehdyttiin älytaulun tekniseen käyttöön sekä pyrittiin myös löytämään toimivia käytänteitä osallistujien omaan opetustyöhön. Laitteena käytettiin Smartin valkotaulua ja Notebook 15 -ohjelmistoa.

Lähipäivät

Ensimmäisen lähipäivän aikana perehdyttiin Smart-notebook ohjelmiston ja älytaulun perusominaisuuksiin, tutustuttiin verkosta löytyviin materiaalipankkeihin, sekä kuultiin Jari Sarjan luento tekijänoikeuksista Creative Commons-lisensointiin painottuen. Luennolla Jari antoi konkreettisia vinkkejä siihen, miten opettaja voi turvallisesti hyödyntää verkosta löytämäänsä materiaalia omilla oppitunneillaan. Jarin luentokalvoihin voi tutustua täällä (CC 4.0 BY-SA). Iltapäivä kului harjoittelun merkeissä sekä materiaalipankkiin tutustuessa, ja jokainen osallistuja pääsi tutustumaan Notebookin perusominaisuuksiin omalla laitteellaan. Materiaalipankkeja kaivellessa hyvä vinkki on etsiä englanninkielistä materiaalia suomenkielisen sijaan, jolloin valmista materiaalia löytyy moninkertainen määrä.

Toisen lähipäivän tavoitteena oli löytää toimivia käytänteitä jokaisen osallistujan omaan työhön. Kotitehtävänä kaikki etsivät verkosta yhden mielestään hyvän esimerkin älytaulun opetuskäytöstä, ja näitä esimerkkejä jaettiin keskustellen päivän aluksi. Lisäksi tutustuttiin vielä kahteen Notebookin ominaisuuteen: ruutukaappausvideoihin sekä sisällön tuottamiseen taululle oppilaiden omilla laitteilla. Varsinkin jälkimmäinen herätti innostusta osallistujien keskuudessa; idea on sama kuin esimerkiksi Padletissa joten vastaavaa sovellusta pääsee käyttämään vaikka ei taulua tai Smartin ohjelmistoa omistaisikaan. Iltapäivän aikana osallistujat työstivät omia ideoitaan ryhmissä, ja lopuksi pidettiin yhteinen koonti. Uusia mahdollisuuksia taulun käyttöön löytyi runsaasti!

Webinaarit

Ensimmäisessä webinaarissa kuultiin Kopioston Juha Kallanrannan mainio ja todella kattava esitys tekijänoikeuksista. Siinä missä Jarin luento painottui CC-lisensointiin, niin Juha käsitteli asiaa enemmän yleisellä tasolla, ja varsinkin digilupaa ja sosiaalista mediaa käsitelleet osuudet olivat mielenkiintoista kuultavaa. Juhan webinaariesityksen pääset katsomaan täällä.

Kahdessa muussa webinaarissa osallistujat pääsivät esittelemään omia opetuskokeilujaan. Adobe Connectin välityksellä nähtiin monta hyvää ideaa autenttisista opetustilanteista, odottamattomia teknisiä ongelmia ja iso joukko innostuneita oppilaita! Opetuskokeilujen seuraaminen oli varmasti monelle sitä koulutuksen parasta antia: kaikki pääsivät näkemään että tauluhan toimii ihan oikeassa opetustilanteessa! Aiheet vaihtelivat sanaluokista ohjelmoinnin kautta turbokoneisiin, joten taulun avulla saa elävöitettyä opetusta luokka-asteesta riippumatta.

Mahdollisuuksia ja haasteita

Varsinkin pienemmät koululaiset tuntuvat innostuvat valtavasti taulun käytöstä, ja mielenkiinto seuraamiseen ja oppimiseen lisääntyy jo aivan pienillä taululla tehdyillä jutuilla. Taulun ja Notebookin käyttö tekee helpoksi kohteiden  korostamisen, liikuttamisen, piilottamisen ja näyttämisen. Todella laaja valikoima valmiita kuvituskuvia nopeuttaa materiaalin tuotantoa. Response-toiminnolla pienien, herättelevien välikysymysten tuottaminen onnistuu helposti. Lisäksi edellä mainitut ruutukaappausvideot ja sisällön tuottaminen omilla laitteilla ovat ehdottomasti Notebookin parhaita puolia.

Haasteitakin löytyy: Monella osallistujalla oli koulullaan käytössä vanhempi sovellusversio Notebookista, joten välttämättä kaikkia koulutuksessa esiteltyjä ominaisuuksia ei löytynyt omalta tietokoneelta. Yleisiä tuntuivat olevan myös kohdistamisongelmat: Taulun joutui kohdistamaan uudestaan  joka kerta kun sen käynnisti. Monimuotoisista teknisistä ongelmista oli kuitenkin yleensä selvitty varsin hyvin kollegoiden sekä myös oppilaiden tuella.

Kouluttajan näkökulmasta koko koulutus pyörähti läpi varsin mukavasti. Osallistujilta saatu palaute oli pääosin positiivista ja ainakin muutaman osallistujan suusta kuuli, että koulutus oli mainio ensiaskel joka rohkaisee jatkamaan taulun käyttöä ja uuden kokeilua omassa työssä.


- Kai Kaskela / Otavan Opisto

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta