SYKLIssä paranneltiin verkkokursseja

Hyvän lähikoulutuksen tukena verkkototeutus antaa paremmat mahdollisuudet oppimiselle ja opiskelutyön helpottamiselle. Verkkoa ja verkkokursseja käytetään Syklissä yhä enemmän ja haluttiin saada parempaa ja yhtenäisempää toteutusmuotoa verkkokursseille. Tässä mukavasti onnistuttiinkin, koska saatiin luotua suositukseksi pohja verkkokurssin ulkoasulle ja tiedoille mitä koulutussivuilla tulee olla.

Haasteista selvittiin

Suomen ympäristöopiston eli Syklin Open Päivitys -koulutuksen kesto oli miltei kokonaisen vuoden. Pitkäkestoinen koulutus asetti haasteita, koska tällöin lähipäivien väli oli varsin pitkä. Samoin oman haasteensa asetti toiminnan laajuus koko Suomen alueella. Opettajilla oli siis tehtäviä eri puolilla Suomea ja ulkomaita myöten. Ympäristöasiat kun ovat kaikkialla tärkeitä.

Aiheet monelta eri alueelta

Tavoitteet olivat useimmilla henkilökohtaisella tasolla. Jokaisen osallistujan oma asiantuntija-alue oli erilainen vaikkakin muodostui paritiimejä, jotka kehittivät yhteistä kehittämistehtävää eteenpäin. Aiheena oli videoita vesihuollon asioista, perehdytysmateriaaleja työpaikkaohjaajille, moodle-kurssin sisällön kehittämistä jne.

Jatkokehittäminen

Yhteinen tavoite oli saada yhtenäistettyä kurssien verkkototeutuksia sekä löytää työkaluja ja toimintamalleja vuorovaikutuksen lisäämiseen ja yhteisöllisyyteen. Erilaisia verkkokurssien malleja ja esimerkkejä katsottiin runsaasti ja harjoiteltiin verkkosivujen muokkaamista. Hyviä esimerkkejä löytyi mm. opettajankoulutuksesta, jota yksi osallistuja parhaillaan suoritti ja hän pystyi tuomaan oppejaan kollegoilleen. Näin vertaisavusta oli hyötyä. Taas kerran. Lähipäivät osoittautuivat myös tärkeäksi kohtaamispaikaksi ja ideointifoorumiksi hajallaan työskenteleville opettajille.

Koulutuksen vastaavat Syklissä olivat Jarmo Tanskanen Valopi Oy:stä ja Tiina Front-Tammivirta Open Trainers Oy:stä. Kotipesänä käytettiin Syklin omaa moodle-alustaa.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta