Stadin Aikuisopiston uusia tuulia

Stadin projekti lähti hienosti liikkeelle kokoontumisella yhdessä osallistuvien opettajien esimiesten kanssa. Esimiesten mukanaolo heti alusta oli erityisen mieluinen uutinen meille kouluttajille, koska näin muodostui heti tunne organisaation vahvasta sitoutumisesta hankkeeseen.

Stadin aikuisopiston ryhmästä muodostui isohko, 16 henkeä, johon osallistujia taisi tulla kaikista linjoista.

Stadin ammattiopiston organisaatio, johon Aikuisopistokin kuuluu, oli ollut ison muutoksen alla yhdistymisen johdosta (Helsingin kaupungin kolme ammatillista oppilaitosta yhdistettiin) koulutuksen alkaessa, mikä näkyi selvästi koulutettavien puheissa. Open Päivitys -ryhmä muodostui Stadin Aikuisopiston opettajista. Stadin ammattiopiston sisällä Aikuisopiston opettajista moni kouluttaa myös ammattiopiston puolella omalla toimialallaan. Näin saatiin kasaan ryhmä, jonka oppimisen vaikutukset saattoivat levitä hyvinkin laajasti isossa organisaatiossa Open Päivityksen vertaiskoulutusmallin ansiosta. Tämä antoi kouluttajillekin ekstra boostin miettiä näkökulmia, joilla oli mahdollisuus kehittyä ja levitä laajemmalle.

Osallistujille teetetyn alkukartoituksen perusteella havaittiin, että mielenkiinnon kohteet olivat hajaantuneet laajasti erilaisten palveluiden, ohjelmistojen ja työskentelytapojen suuntaan. Toiveita yritettiin ottaa mahdollisimman paljon huomioon koulutuksen aikana.

Yhdessä projektiryhmän kanssa oli suunniteltu, että työskentelyssä yritetään löytää uutta organiosaatiota hyödyttäviä lähtöjä pienryhmätyöskentelyiden aiheiksi, kuitenkin antamalla valinnanvapaus koulutettaville. Tähän tavoitteeseen mielestämme päästiin ohjaamalla työskentelyssä tarpeellisia suunnittelun pääkohtia. Suunnittelun korostamisella halusimme nostaa esille sen keskeisiä vaikutuksia laatuun ja toiminnan tehostamiseen. Suunnittelun vaikutuksia näin laajassa organisaatiossa, joka selvästi haki uusia ajatuksia ja toimintamalleja, ei voi koskaan korostaa liikaa.

Pienryhmien kehitystehtävistä löytyi laajasti erilaisia ja tyyppisiä aiheita:
  • TVT ja Mediataidot maahanmuuttajakoulutuksessa
  • Some
  • Henk.koht. tutkintotilaisuuden suunnittelu
  • Mallihuone
  • Yritystoiminnan malli
  • Ulkoinen verkkosivu
 TVT- ja mediataitojen näkökulmaa oppilaitoksen maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen / kotoutumiskoulutukseen kehittävä ryhmä ryhtyi kehittämään S2-opeverkostoa (yhteiset kokoontumiset ja opettajien blogi). Lisäksi tavoitteena oli opiskelijaryhmien blogit.

Sosiaalisen median Some-ryhmä tutustui yhdessä someen yleisellä tasolla. Sen jälkeen ryhmät eriytyvät omiin somen työkaluihin (Facebook ja blogi), joihin he tutustuivat tarkemmin.

Henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnittelun ryhmässä lähdettiin kokoamaan tietoa hakijalle, tutkinnon suorittajalle sekä opettajalle opastukseen, ohjaukseen, opiskeluun liittyvään tietoon ja tutkinnon suorittamiseen liittyen.

Mallihuone-ryhmä lähti kehittämään mallihuoneiden (huone on opetuksen ja oppimisen keskiö Fronterissa ) suunnittelua, luomista ja toteutusta Stadin aikuisopistossa. Lopputuloksena oli ensimmäinen organisaation sisäinen huonemalli. 

Ulkoisen verkkosivuston toteuttamiseen (suunnittelun kohteena on ollut Stadin aikuisopiston hierojan ammattitutkinto ja hierojakoulutus) lähtenyt ryhmä halusi parantaa tiedon esittelyä, markkinointia, näkyvyyttä sekä tehdä tunnetuksi Stadin Aikuisopistoa. Sivuston luonnissa hyödynnetään Fronterista löytyvää työkalua, Webfronteria, jolla jokainen huoneen omistaja voi luoda huoneensa sisällöstä ulkoisen verkkosivuston.

  Katso tästä "Hierojan ammattitutkinto ja hierojakoulutuksen sivut"

Koulutuksesta vastasivat Merja Sjöblom (Tieke) ja Henrik Paajanen (Fronter). Koulutuksen kotipesänä toimi Helsingin kaupungin Fronter-oppimisympäristö.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta