Digihypähdyksellä kohti digiarkea

Open Päivityksen ”Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa” -koulutuksen yksi toteutus järjestettiin Järvenpäässä, Keudan tiloissa. Suurin osa osallistujista oli Keudan omia aikuiskoulutuksen opettajia, mutta joukossa oli opettajia myös Helsingistä ja Turusta. Iso, yli 20 opettajasta koostuva ryhmä oli alusta asti innostunut ja motivoitunut digitaitojen kehittämiseen ja uuden oppimiseen.

Koulutus käynnistyi keväällä 2016 tavoitteiden läpikäymisellä. Osallistujat peilasivat omia tavoitteitaan koulutuksen yleisiin tavoitteisiin pienryhmissä Padlet-seinän avulla.

Kuva 1: osallistujien tavoitteita koulutukselle


Viimeisenä lähipäivänä syyskuussa tavoitteita peilattiin toteutumaan. Osallistujat totesivat, että ymmärrys on kasvanut, uusia asioita on opittu ja asioita on edistetty – mutta pitkä tie on vielä edessä. Oleellista on tehdä asioita yhdessä, jakaa asiantuntemusta, osaamista ja kokemuksia kollegojen kanssa ja parantaa jo tehtyjä toteutuksia.

Kehittämistehtävien kautta opit käytäntöön


Open Päivitys -koulutukseen sisältyy kehittämistehtävä. Niissä tehtiin paljon yhteistyötä oppien ja kokemusten jakamiseksi sekä palautteen keräämiseksi. Toisten tehtävien näkeminen avasi osallistujille myös uusia näkökulmia ja toteutustapoja, innostaen heitä uuden oppimiseen myös koulutuksen päätyttyä.

Ryhmän yleisiä tavoitteita kehittämistehtävissä olivat mm:
  • sähköpostimäärän vähentäminen
  • kysymykset ja vastaukset yhdessä paikassa kaikkien opiskelijoiden nähtävillä
  • yhden klikkauksen takaa löytyvät tiedot
  • sujuva eri ohjelmien ja palveluiden hyödyntäminen
  • Office 365 tehokas käyttö
  • Moodlen tehokas ja monipuolinen käyttö
  • verkkokokousten ja -koulutusten haltuunotto
  • pedagogiset mallit
  • tiedon ja osaamisen jakaminen talon sisällä


Kehittämistehtävissä toteutettiin mm. videoita, verkkotenttejä, verkkokursseja, oppaita, uusien toimintamallien käyttöönottoja ja vanhojen aineistojen muuntamista digitaaliseen muotoon. Tehtävien suunnittelussa, ideoinnissa ja toteutuksessa hyödynnettyjä ratkaisuja olivat mm. Moodle, SWAY, Prezi, Padlet, Thinglink, blogit, videot, kuvat ja äänet.

Digihypähdys tehty – matka jatkuu uusia hypähdyksillä


Aikuiskouluttajien yksi haaste on aloittavien opiskelijoiden heterogeeniset, osin hyvin heikotkin digitaidot. Kirjava lähtötaso on huomioitava opetuksen toteuttamisessa, sillä yhtään keskeytystä ei haluta siksi, että opiskelijan digitaidot ovat riittämättömät.

Innokas kehittäminen jatkuu, arki ja todellisuus huomioiden.

Kuva 2: työ digitalisaation edistämiseksi jatkuu
Open Päivitys Järvenpään toteutuksesta vastasi Merja Sjöblom, TIEKE, merja.sjoblom[at]tieke.fi


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta