Steinerkoulussa pohdittiin uuden OPSin ja TVTn näkökulmiaHelsingin Rudolf Steinerkoulussa remontoidaan nykyisiä ja suunnitellaan uusia tiloja. Tilojen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskittyä tieto- ja viestintätekniikan asettamiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset, uusi OPS ja steinerpedagogiikan omat lähtökohdat on hyvä huomioida ja keskustella koko oppilaitoksen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Helsingin Rudolf Steiner -koulu
Steinerpedagogiikan lähtökohtana on tutustuminen asioihin kokonaisuuksina, kokeilla ja havainnoida laajasti ja konkreettisesti tehdä asioita käsin. Uusien opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet TVT-osaamisesta tuovat uuden lisän opetusmenetelmiin ja -tapoihin. Näiden taitojen suhde opetukseen täytyy selkeyttää ja varmistaa tavoitteiden täyttyminen.

Open Päivitys -koulutuksen yhteydessä tehdyistä projektitöistä yksi suurimmista oli koulun TVT-strategia ja -opetuskäytön suunnitelma. Koulun TVT-ryhmä työstikin näitä koulutuksen kanssa rinnan. Strategiassa määritettiin yleiset tekniikkaan liittyvät tarpeet, mutta myös toimintaan liittyvät edellytykset sekä vastuut.
Yhteinen keskustelu aloitettiin siitä kuka vastaa OPS:ssa mainituista TVT-osaamisesta ja kuinka liitännät tehdään. Steinerkoulun suunnitelmissa opetuksen keskiöön nousi yhteinen, jaettu tieto: missä oppiaineessa ja vaiheessa tietty TVT-asia opetetaan, jotta vältytään sekä päällekkäisyydeltä että rajoitetaan oppilaiden näyttöaikaa.
Open Päivitys -koulutuksen aikana otettiin myös käyttöön koulun ensimmäiset tablettitietokoneet ja suunniteltiin Moodle verkko-oppimisympäristön käyttöönotto. Koulutuksen aikana käytössä oli OneDrive.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta