Kiteen ammatillisessa Open Päivityksessä kokeiltiin uutta ja jaettiin opittua


Open Päivityksiä on tänä vuonna tehty useita eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Kiteen ammattiopiston Open Päivityksessä lähdettiin vahvistamaan sekä pedagogista TVT-osaamista että kokeilemaan uudenlaisia opetuksellisia toteutuksia. Talossa oli juuri hiljattain otettu käyttöön Microsoftin Office365 ja sen käyttöä vahvistettiin koulutuksen luontevana osana

Koulutus aloitettiin tammikuussa ja viimeinen lähipäivä pidettiin syyskuun lopussa. Koulutuksen kesto oli pitkä ja kesäloma siinä välissä hieman keskeytti prosessia, mutta syksyn innolla lopputuotokset olivat hienoja. Muun muassa uusia Moodle-toteutuksia, RebelMouse-kokeiluja, QR-koodien ja videoiden käyttöä sekä kännyköiden käyttöä osana opetusta.

Henkilökohtainen oppimisympäristö keskiössä ja kivijalkana


PLE PLN vertaisuus.jpg
Kuva 1. Henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto toimii opettajan työn kivijalkana.
Koulutuksen yhteydessä korostettiin jakamisen tärkeyttä ja sitä harjoiteltiin Office 365 -tiedostojen avulla PKKY:n oman OneDriven sisällä. Koulutuksen OneNote-sivusto oli toiminnan kohteena. OneNoteen rakennettiin jokaiselle oma kotisivu henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisen alkutoimenpiteenä. Harjoiteltiin yhtäaikaista tiedon tuottamista samaan OneDriveen, samaan dokumenttiin, esitykseen  Opettajien oman kehittymisen tueksi kehotettiin rakentamaan muitakin oppimisympäristöjä (PLE). Jotta henkilökohtainen oppimisverkosto (PLN) saisi enemmän siipiä alleen, on hyvä harjoitella jakamista eri oppimisympäristöjen myötä. Näin saadaan vertaistyön ja -tutoroinnin hyödyt esiin paremmin. (kuva 1.) Kuratointiohjelmista otettiin esimerkiksi  helppokäyttöinen RebelMouse-palvelu, jonka avulla demonstroitiin tiivistämisen, organisoimisen, koostamisen ja kuratoinnin etuja opettajan työssä sekä opiskelijoiden harjoitustehtävissä ja itsensä kehittämisessä.

Opettajille on yhä tärkeämpää tehdä yhteistyötä


Esimerkkejä yhteistyöhön kannustavista seikoista löytyi helposti: 1. Pedagogiset toiveet ovat muuttuneet. 2. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa paljon uusia asioita. 3. Informaatiotulvan hallitseminen yhteistyöllä helpottaa ja yhdessä saa enemmän aikaan. 4. Vertaisten avulla saavutetaan mielekkäitä ja monipuolisempia oppimisen tuloksia. 5. Voidaan levittää oppijalle tulevaisuuden oppimisen ja työnteon mallia. Koulutuksessa painotettiin sekä vertaistyötä että vertaismentorointia. Yksittäisenä asiana jakamisen idean ja tehokkuuden oppiminen oli tärkeätä. (kuva 2.)


PLE ja vertaisuus.jpg
Kuva 2. Internet-työkalujen avulla rakennettu henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto tukee uutta vertaisuutta korostavaa opettajuutta ja pedagogiikkaa

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun