Kehittämishanke, lähipäivät ja vertaisoppiminen = hyvä koulutuskokonaisuus

Ammatillisen puolen keväällä alkanut Open Päivitys -koulutus HDO:ssa päättyi marraskuun loppupuolella. Open Päivitys -koulutusmallin mukaisesti ryhmä osallistui lähipäiviin, etäjaksoille sekä toteutti vertaisohjauksen kollegoilleen. Etäjaksojen keskeinen tehtävä tällä ryhmällä oli toteuttaa pienryhmissä laajahko kehitystehtävä, joka liittyy tieto- ja viestintätekniikan tai sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa. Alun haasteiden jälkeen ryhmät toteuttivatkin aivan loistavia kehitystehtäviä, joiden tuloksista myös opiskelijat pääsevät nauttimaan. Kehitystehtävät liittyivät mm. verkkokurssien suunnitteluun, blogien ja wikien käyttöönottoon opetuksessa, kielikurssien harjoitustehtävien toteuttamiseen älytaululla sekä opettajaksi opiskelevien vertaisohjaamiseen.

Paljon hyviä ideoita, liian vähän aikaa


Tässäkin ryhmässä törmättiin tuttuun haasteeseen: mistä ottaa aikaa testailla ja sisäistää koulutuksen aikana läpikäytyjä sisältöjä?  Jokainen tietää, että "pelkkä koulutukseen osallistuminen ei riitä", vaan tarvitaan aidosti aikaa paneutua esiteltyihin asioihin. Tällöin on myös mahdollisuus valita omaan opetukseen sopivia välineitä ja toimintamalleja, joita lähteä kehittämään. Myös koko työyhteisön kehittämiseen suunnattujen toimintamallien kehittäminen ja jalkauttaminen vaativat aikaa - mutta opetustehtävät ovat luonnollisesti etusijalla, kuten eräs opettaja kiteytti: "niissä puitteissa näitä hommia tehdään kuin mitä on resursseja".

Omien valmiuksien nähtiin joka tapauksessa kehittyneen koulutuksen aikana. Konkreettista oppia koettiin saadun ja erityisen hyväksi koettiin tilaisuus kehittää asioita oman työyhteisön muiden jäsenten kanssa. Vertaisohjauksen tuloksena osallistujat tietävät nyt myös entistä paremmin kenen puoleen kääntyä mahdollisissa pulmatilanteissa.

Kertauskurssia odotellessa


Lisäoppia ja jo opittujen asioiden syventämistä toivotaan ja odotetaan tämän jälkeen. Kaiken kaikkiaan ryhmäläiset arvioivat koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta seuraavasti:

Open Päivitys HDO laadullinen arvio koulutuksesta

Open Päivitys HDO koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun