Selkeät ja oikeat tavoitteet innostavat oppimaan

Yleissivistävällä puolella päättyi loka-marraskuun vaihteessa jälleen kaksi Open Päivitys -koulutuskokonaisuutta: Hämeenlinna ja Vantaa. Keskeinen ero näissä koulutuksissa oli se, että Hämeenlinnassa osallistujat odottivat koulutuksen pääpainon olevan iPadien käyttöönotossa, Vantaalla taas yleiset Open Päivityksen tavoitteet oliva alusta lähtien selkeämmät.

Kun alkuperäiset odotukset eivät käytännön koulutuksessa kohtaakaan, näkyy se koulutuksen ajan sekä myös palautteissa. Hämeenlinnassa käytiin heti ensimmäisen koulutuspäivän aikana huolellinen tavoitekeskustelu ja todettiin, että kyseessä ei ole ns. laitekoulutus vaan laajemmin oman ja yhteisön osaamisen kehittämiseen ja vertaistoimintaan keskittyvä, toimintakultuurinkin muutokseenkin tähtäävä koulutus. Samaa keskustelua käytiin myös matkan varrella koko kouluksen ajan. Aina henkilökohtaisen ajatusmallin muuttaminen ei ole kuitenkaan kovin helppoa - niinpä vielä loppupalautteissa Hämeenlinnan opettajat totesivat "Ongelma oli se, että koulutukseen ilmoittautuessa meille esitettiin koulutus iPadien käyttäjäkoulutuksena."

Numeerisissa arvioinneissa ennakko-odotusten ja lopullisten tulosten kohtaaminen (kohtaamattomuus)  näkyykin selkeästi. Koulutuksen laatua arvioitiin palautteissa viiden kysymyksen kautta, Hämeenlinnalaisten palautteiden keskiarvo oli vain 3,2. Vantaalla taasen palautteiden keskiarvo oli selkeästi parempi, 4,7.

Hämeenlinna: Koulutuksen laadullinen arviointi

Vantaa: Koulutuksen laadullinen arviointi

Molemmat koulutukset saivat kuitenkin myös paljon kiitosta ja hyviä asioita nostettiin esiin, mm. näin:
  • Hämeenlinna: "On hienoa, että uutta tekniikkaa tuodaan kouluihin ja luodaan uusia, joustavampia oppimisympäristöjä. On hienoa ja tärkeää saada olla mukana tässä hankkeessa, sillä kehitys on valtavaa ja nopeaa. Näyttää siltä, että lukiot eriarvoistuvat nopeasti niihin lukioihin, jotka pysyvät mukana kehityksessä ja niihin, jotka jäävät auttamatta kehityksestä jälkeen."
  • Vantaa: "Erittäin hyvä koulutus, jossa kohtasi pedagoginen ja tekninen puoli käytännön tasolla. Erityisen mukavaa on työskennellä motivoituneessa porukassa."
Koulutusten markkinointi ja osallistujien saaminen mukaan hektisessä oppilaitosmaailmassa, tiukassa taloustilanteessa ja ehkä sijaishaasteiden kanssa painittaessa on haastavaa. Siitä huolimatta ja ehkä juuri sen takia koulutusten sisällöt ja tavoitteet tuleekin alusta lähtien avata potentiaalisille osallistujille mahdollisimman selkeästi ja avoimesti. Onnistunut koulutus edellyttää hyvien sisältöjen ja kouluttajien lisäksi innostuneita ja motivoituneita osallistujia, jotka tuntevat tavoitteet ja haluavat niiden mukaan myös edetä! 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun