Aikaa tarvitaan uusien toimintamallien jalkauttamiseen

Yleissivistävän puolen Open Päivitys -koulutus on päättynyt myös Lauttasaaressa. Lähes parinkymmenen hengen aktiivinen opettajaryhmä lähti koulutuksen aikana kehittämään omia ja yhteisön toimintamalleja sekä luomaan ja jalkauttamaan uusia tapoja tehdä asioita.

Koulutukseen oltiin erittäin tyytyväisiä ja sen todettiin olleen inspiroivaa ja ideoita pursuavaa. Keskeiseksi ongelmaksi tässäkin toteutuksessa nousi krooninen aikapula:
  • "Pari puuhapäivää lisää olisi antanut meille lisätunteja saada uusi tapa toimia talossamme käyntiin" sekä 
  • "Aina läsnä olevan ajanpuutteen vuoksi ei ehditty kokeilla itse kaikkea mitä olisi ollut syytä kokeilla".
Osallistujat totesivat ajanhallinnan olevan jatkossa se haaste, johon on syytä paneutua. Myös henkilökohtainen ajanhallinta on keskeistä uusien asioiden omaksumisessa - eli opettajat pohtivat palautteessan myös vapaa-ajalla esiin tulevaa ajanpuutetta henkilökohtaiseen kehittämiseen.

Open Päivitys -koulutus oli sisällöllisesti hyvää ja sen anti tuki koulun nykyisten ja tulevien toimintamallien kehittämistä. Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin osalta palaute olikin erinomaista: koulutuksen laadun kokonaiskeskiarvo oli 4,1 ja vaikuttavuuden 3,7 (arviointiasteikolla 1-5).

Open Päivitys Lauttasaari: koulutuksen laadun arviointi

Open Päivitys Lauttasaari: koulutuksen vaikuttavuuden arviointi
Lauttasaaren opettajat olivat myös yksimielisiä siitä, että jokaisen opettajan olisi hyvä osallistua vastaavaan koulutukseen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun