Käytännön toteutus on itsestä kiinni

Open Päivitys -koulutus päättyi Sastamalassa syyskuun 2012 alussa. Koulutukseen osallistui 6 perusasteen ja 17 lukion opettajaa, kouluttajina toimivat Marko Mäkilä (Mediamaisteri) ja Anne Rongas (Suomen eOppimiskeskus).

Palautekyselyssä arvioitiin asteikolla 1 (heikoin) - 5 (paras) koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Laatua arvioitiin viidellä kysymyksellä, vaikuttavuutta seitsemällä. Lisäksi kerättiin vapaata palautetta laatuun, vaikuttavuuteen ja koulutukseen yleisesti liittyen.

Loppuarvioinnissa koulutuksen todettiin olleen oikea-aikaista, sillä lukion ykköset ovat juuri saaneet käyttöönsä kannettavat tietokoneet - opittuja asioita pääsi siis viemään suoraan opetustyön ytimeen. Lisäksi Open Päivitys -koulutuksille tyypillistä toteutustapaa, "opi tekemällä", pidettiin hyvänä - asiat jäävät mieleen paremmin, kun ne vie heti käytäntöön. Kaikkea ei toki heti saa arjen toteutukseen, joten koulutuksen aikana osallistujat keräsivät paljon ideoita ja saivat erilaisia virikkeitä - niiden käytäntöön vieminen on sitten jokaisesti itsestä, sekä koko koulutusyhteisöistä, kiinni.

Open Päivitys Sastamala, laadullisen arvioinnin keskiarvot. Kokonaiskeskiarvo 3,8

Toisaalta iso ryhmäkoko ja valtava uuden tiedon määrä koettiin myös uuvuttavaksi ja välillä vauhti huimasi päätä. Yksilöllistä opastusta olisi joissain kohdin ehkä tarvittu enemmän, eikä vertaisiltakaan aina ollut valmis kysymään. Palautteissa pohdittiin myös mistä opettajat ottavat ajan tutustua kaikkeen esiteltyyn (linkkeihin, materiaaliin, ohjelmiin, sisältöihin) ja vielä siinä rinnalla kehittävät opetusta ja työyhteisöä. 

Open Päivitys Sastamala, vaikuttavuuden arvioinnin keskiarvot. Kokonaiskeskiarvo 3,5
Kouluttajat saivat osallistujilta ruusuja asiantuntemuksestaan, kannustavuudesta, innostavuudesta ja pelkojen hälventämisestä uusia tekniikoita kohtaan.


Osallistujilta kysyttiin myös suosittelisivatko he koulutusta muille:

92 % Sastamalan osallistujista suosittelisi koulutusta muille
Suosittelun osalta palautteissa todettiin koulutuksen räätälöitävyyden ja kohderyhmän huomioimisen olevan oleellinen osa suosittelua. Sisällöt tulee kohdentaa ja tarpeen mukaan myös karsia kohderyhmän mukaan.

Open Päivitys -koulutuksissa kohderyhmän lähtötaso ja tavoitteet ovatkin avainasemassa koulutuksen suunnittelussa alusta lähtien. Tarvittaessa tavoitteita myös päivitetään matkan varrella.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun