Tavoitteena yhdessä tekemisen uudet toimintamallit sekä verkko-opetuksen kehittäminen

HDO:n Open Päivitys -koulutus starttasi perjantaina 13.4 Helsingin Alppilassa. Ryhmässä on mukana monipuolinen joukko ammatillisen puolen opettajia joiden opiskelijat vaihtelevat nuorista aikuisiin, suomalaisista opiskelijoista maahanmuuttajiin, joukossa myös erityisoppijoita. Myös opetettavien aineiden kirjo on suuri: kieliä, matematiikkaa, yrittäjyyttä, liikuntaa, hoitotyötä, kehitysvamma-alaa, yhteiskunnallisia aineita, viestintää, psykologiaa, luovaa ilmaisua, kasvatusaineita…

Opiskelijat eritasoisia, mutta hallitsevat vertaistyöskentelyn

Ensimmäisen päivän aikana käytiin keskustelua mm. opiskelijoiden perusvalmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen. On haastavaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa, kun useimmat opiskelijaryhmät ovat taidoiltaan kovin heterogeenisia. Myös kiinnostuksen tasot vaihtelevat kovasti - erityisesti nuorille tvt ja sosiaalinen media on pitkälti viihdekäyttöä eikä kiinnostus ulotu tietotekniikan hyödyntämiseen oppimisen tai työnteon välineenä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämisen haasteista yksi onkin siis saada opiskelijat kiinnostumaan erilaisten, uusienkin välineiden, sovellusten tai toimintamallien käytöstä.

Toisaalta opiskelijat ovat innokkaita opastamaan toisiaan - eli Open Päivityksenkin tavoitteena oleva vertaisoppiminen ja -opettaminen saattaa opiskelijoilla tapahtua ihan luonnostaan.

Runsaudenpula hengästyttää

Tarjolla on lukuisia erilaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joita Open Päivityksessäkin käydään läpi: muistiinpanosovelluksia, google dokumentit, wikit, blogit, oppimisympäristöt, linkkienjakopalvelut, keskustelukanavat, kyselytyökalut, jne. jne.

Osa vaatii rekisteröitymistä, osa ei. Mihin rekisteröityä, hyödyntääkö olemassa olevia (esim. google-tunnuksia) toisessa palvelussa, miten muistaa kaikki palvelut ja niiden osoitteet?

Vaikka alussa tuntuu, että kaaos tästä seuraa, todetaan ryhmässä kuitenkin että eri vaihtoehtoja on hauska ja mielenkiintoinen kokeilla. Kun erilaisiin mahdollisuuksiin pääsee tutustumaan, ehkä vielä kollegan kanssa yhdessä, näkee paremmin eri vaihtoehtojen sovellusmahdollisuudet omaan työhön. Kaaos jäsentyy Open Päivitys -koulutuksen aikana, tavoitteena löytää ne itselle, omaan aineeseen, tiimiin tai oppilaitokseen parhaiten soveltuvat työkalut ja välineet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseksi.

Kaiken kokeilun ja suunnittelun keskellä on myös hyvä muistaa, että tieto- ja viestintätekniikkakin on yksi väline lukuisten muiden joukossa. Yksinään siitä ei ole mihinkään, mutta mielekkäästi soveltamalla se on oiva renki niin opetuksessa kuin oppimisessa.

Minustako vertaisopettaja?

Open Päivitys -koulutusten yksi keskeinen osa on vertaisohjauksen kehittäminen. Jokaisen opettajan tulee löytää omasta verkostostaan kollegoita, joille voi opettaa valitsemiaan asioita yksilö- tai pienryhmäohjauksena. Ryhmässä kyseltiin kovasti, mistä tietää olevansa valmis vertaisohjaajaksi? Tai mitä vertaisohjaajan tulee sitten muille opettaa? Koulutuksen kannalta suositeltu ajankohta vertaisohjaamiseen on viimeisen neljänneksi aikana - eli HDO:n koulutuksessa tulevana syksynä. Eikä vertaisohjattavia asioitakaan ole etukäteen määritelty - ne nousevat oman oppilaitoksen lähtökohdista, tarpeista ja tavoitteista.Ensimmäisen lähipäivän jälkeen HDO:n koulutus jatkuu etätyöskentelyllä. Etäjakson aikana paneudutaan mm. verkko-opetuksen saloihin sekä omien nykyisten ja tulevien toimintamallien pohtimiseen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun