OmaProfiililla tilanteen tasalle

Open Päivityksen tueksi kehitettiin opettajien osaamiskartoitus ”OmaProfiili”, joka selkeyttää täydennyskoulutukseen osallistuvalle opettajalle mikä hänen todellinen tekninen osaamisensa on ja toisaalta selvittää vastaajan omaa opetuksellista lähestymistapaa ja motivaatiota verkon käyttöön osana opetusta.  

Usein osaamistasoja mitataan asteikolla 1-4, mikä aiheuttaa hankaluuden oman osaamisen määrittämiselle. Mitä oikein pitää osata, jotta olisi nelostasolla? Useinhan sitä ajatellaan, että osaamiskartoituksessa pitäisi päästä mahdollisimman korkealle osaamisen tasolle, jotta työnantaja pitäisi työntekijää riittävän hyvänä osaajana. OmaProfiilin tarkoitus on kuitenkin tuoda esiin myös se, ettei kaikkien tarvitse olla kehittäjiä, mutta olisi hyvä, jos useimmista kokonaisuuksista löytyisi kouluttajatasolla oleva henkilö tai ainakin yhteisesti tiedettäisiin mistä kouluttava vertainen löytyy tarpeen tullen.  Tunnen - käytän – koulutan - kehitän  -asteikko on osaamisen pyramidi, jonka rakenteen mukaisesti kaikkien pitäisi päästä ensimmäiselle ymmärtämisen rappuselle. Open Päivityksen myötä useampi nousee käyttäjäksi ja kouluttajaksi, jotka ymmärtävät ja osaavat käyttää TVT:tä ja sosiaalista mediaa opetuksellisesti järkevästi omassa työssään.

Kysymyspatteriston kehittäminen aloitettiin vertailemalla käytössä olevia ope.fi-taitotasoja (sekä valmisteilla olevia uusia ope.fi-taitotasoja) ja verkosta löytyviä valikoituja muita opettajien osaamismatriiseja tulevaisuuden koulun osaamisiin sekä erilaisiin kansainvälisiin tutkimuksiin ja raportteihin verkko-opettamisesta ja verkossa toimimisesta. Rinnastimme mallinnuksessa opettajien työn asiantuntijatyömalliin, jonka perusajatuksena on asiantuntijoista muodostunut osaajayhteisö, jossa jokainen tuntee jonkin kokonaisuuden erityisen hyvin, ja tästä yhteistyöstä muodostuu tarvittava ja toimiva osaamiskokonaisuus. 

Kysymyspatteristoon lisättiin adjektiivikysymykset ”millainen minä olen opetustyössäni” ja ” millainen minä olen toimiessani työyhteisössäni” sekä visiokysymykset ”kuinka paljon minä perustan opetustani kirjaopetukselle vai verkko-opetukselle” ja” mikä on koulun yleinen näkemys aiheesta”. Näiden kysymysten avulla haluttiin koulutukseen osallistuvan opettajan miettivän omaa toimintaansa – onko koulutuksessa tarjolla olevalle uuden oppimiselle mahdollisuuksia ja motivaatiota. 

Uuden toimintatavan oppiminen ja käytäntöön vieminen kohtaa työyhteisössä usein muutosvastarintaa ja ahditustakin. Riittävä motivaation taso ja toisaalta tiedostettu osaamisen tason kehittyminen auttavat näiden ongelmien yli ja kannustavat jatkamaan, vaikka jossain välissä tekisikin mieli pistää hanskat naulaan. ”OmaProfiili” tehdään ennen Open Päivitys -koulutuksen alkua ja koulutuksen lopuksi. Ensimmäiset pilotit ovat nyt käynnissä ja ensimmäiset profiilit valmiina. Vastaanotto kartoitukselle on ollut hyvä, mutta kehittämistä jatketaan edelleen ja ”OmaProfiilista” kehitetään perustyökalu, jota opettajat voivat käyttää osana oman osaamisensa kehittämisen suunnittelua ja seurantaa. 

Tampereen Yliopistossa on tällä hetkellä menossa projekti, jossa määritetään mittaristoa ja luodaan vastaavanlaista työvälinettä opettajien ICT-taitojen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen. Teemme TRIM:in tutkijoiden kanssa yhteistyötä. Sovitamme ja integroimme toimintaa. Suomen kokoisessa maassa pieni kilpailu nostaa laatua, mutta yhteistyö voi nostaa sitä vielä enemmän.

Seuraavassa muutama resurssilinkki ”OmaProfiilin” takana

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun