Arvioinnin haastavuus ja palkitsevuus

Open Päivitys -täydennyskoulutuksissa toteutetaan monipuolista arviointia aina suunnittelusta koulutusten päättymiseen saakka kolmella eri tasolla: koulutusprosessin seuranta ja arviointi, pedagogisen osaamisen lähtötasokartoitus sekä vertaisoppimisen arviointi. Tällä jatkuvalla seurannalla ja arvioinnilla varmistetaan joustava ja jatkuva toteutusten mukauttaminen esimerkiksi kohderyhmän, lähtötasojen tai kouluttajien vaihtuessa.


Arvioinnin tekemiseen osallistuu kolme hanketoimijaa: HCI Productions, Hämeen ammattikorkeakoulu ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus. Oma roolini on TIEKEn kautta tehtävä koulutusprosessin seuranta ja arviointi sekä lähtötasokartoitusten analysointi ryhmäkohtaisesti.

Arvioinnin onnistuminen edellyttää kaikkien aktiivisuutta

Arviointiprosessin toteutumisen ja onnistumisen edellytyksenä on kaikkien prosessissa mukana olevien sitoutuminen tiedon jakamiseen, arvioijan osallistumiseen lähi- ja etäjaksoille sekä suunnitelmien ja mallien mukauttamiseen tilannekohtaisesti.

Osallistujien osalta tämä tarkoittaa OmaProfiiliin vastaamista, koulutuksen aikana tehtäviin kyselyihin vastaamista, omaa aktiivisuutta palautteen antamiseksi tarvittaessa ja koulutuksen päätösarviointiin vastaamista. Näiden lisäksi pitäisi vielä antaa rahoittajaa varten tilastoihin kerättävää perustietoa. Siis paljon tehtävää! Kiire varmasti painaa meistä jokaisella, mutta pienenkin palautteen antaminen on tärkeää! Koulutuksen kehittämiseksi jokainen ruusu, risu, kehittämisehdotus ja toteamus on tervetullut, joten kenenkään ei pidä epäröidä kommentoida ja kysyä.

Jos ryhmän koko on vaikkapa 15 opettajaa mutta palautetta antaa vain yhdeksän, niin tulkitsemmeko loput täysin tyytyväisiksi? Emme taida, vaan jäämme pohtimaan, olemmeko epäonnistuneet avoimuuden ja yhdessä tekemisen merkityksen korostamisessa Open Päivitys -koulutuksissa. Mietimme olemmeko tehneet itsestämme ryhmän yläpuolella olevia tietäjiä, joita onkin vaikea lähestyä. Toivottavasti emme!

Me kouluttajat otamme positiivisella asenteella ottaa vastaan kaikki palautteet, tutustumme OmaProfiilien tuloksiin sekä kehitämme omaa toimintaamme ja koulutuskokonaisuuksia jatkuvasti. Vain yhdessä tekemällä saamme näistä koulutuksista Suomen parhaita, jokaiselle osallistujalle ja kouluttajalle uusia elämyksiä ja oppimiskokemuksia tuottavia menestystarinoita.

Tähän mennessä olemme saaneet hyvin palautetta - niin ruusuja kuin kehittämisen kohteitakin. Näiden avulla meidän on kaikkien yhdessä helppo jatkaa. Palautteisiin reagoidaan päivittämällä lähipäivien tai etäjakson suunnitelmia, muokkaamalla tehtäviä, olemalla henkilökohtaisesti yhteydessä osallistujiin sekä muilla mahdollisilla luovilla ratkaisuilla.

Palaute-esimerkkejä: kaaoksesta onnistumisiin

  • Tämä koulutus on ollut oikealle oppilasainekselle soveltuvaa ja käytäntöön siirrettävissä olevaa.
  • Ensimmäisen päivän tiukka ohjelma meinasi hengästyttää - mutta selvittiinhän siitä, hyvinkin.
  • Käytännön case-esimerkit ja harjoitteet ovat hyviä.
  • Hurja määrä käsitteitä, joiden merkitystä ei ainakaan vielä ymmärrä.
  • Vaikea kysyä, jos ei tiedä mitä kysyisi.
  • Innostavat opettajat luovat positiivisuuden ilmapiirin.
  • Iso ryhmäkoko aiheuttaa haasteita - vierihoitoon ei jää aikaa, omakaan aika ei tunnu riittävän.
  • Jakautuminen pienryhmiin helpotti ryhmäkoosta aiheutuvia paineita ja saimme vielä paremmin vastinetta omille toiveille.
  • Laiska ei opi, ahkerana täytyy olla.
Ollaan siis yhdessä aktiivisia ja ahkeria, luotetaan toisiimme ja tehdään Open Päivitys -koulutuksista niitä Suomen parhaita!

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun