Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2011.

5 op koulutus etenee vaihteittain

Kuva
Open Päivitys etenee vaihettain. Koko koulutusprosessia tukee arviointi ja palautejärjestelmä sekä avoin tukipalvelu. Koulutus aloitetaan lähtötilanteen selvityksellä ja orientoivalla lähikoulutuksella. Tavoitteena on koulutuksen tuella soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa konkreettisessa opetus- ja ohjaustyössä. Keskiössä kaikessa ovat oppija ja oppiminen. Henkenä ovat kannustaminen, rohkaiseminen ja yhdessä oppiminen.

Kyse ei tarvitse olla mittavista verkkokurssitoteutuksista vaan vaikkapa yhdellä oppitunnilla toteutettavista oppimistehtävistä. Toteutuksia suunnitellaan ja samalla opiskellaan tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median didaktiikkaa.

Koulutuksen tarjoama tukipalvelu on jatkuvasti käytössä ja karttuu koulutusten edetessä. Tukipalvelussa on tarjolla koulutuksen sisältömodulien aineistoja mm. lyhyitä videoklippejä lähikoulutuksista, muista avoimista oppiresursseista linkitettyjä teemoiteltuja aineistoja. Tukipalveluun tuotetaan myös ideako…

Koulutusten suunnittelu alkaa

Open Päivityksen koulutuspilotit lähtevät liikkeelle. Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa neuvoteltiin siitä, millaisia tavoitteita asetetaan. Haaveistakin puhuttiin. Yhteinen sävel löytyi helposti. Ja sitten ei muuta kuin ryhdymme tekemään tavoitteista totta. Tällaisia asioita nostettiin esille:
Oppiainelähtöisyys ja ainedidaktiikan näkökulma huomioon.Ikäkausien ja kouluasteiden erityisyys muistetaan: vaikka osa asdioista on kaikille yhteisiä, osittain työskentely vaatii paneutumista lasten ja nuorten kehitysvaiheeseen sekä kouluasteen erityisiin tavoitteisiin kussakin vaiheessa.Koulutukselta toivotaan eväitä käytännön työhön. Tätä toteutetaan muun muassa avoimeen verkkotukipalveluun tuotettavien työmallikuvaukssten eli ns. opekorttien avulla.Koulutuksen kautta toivotaan käytännönläheistä asiantuntija-apua pedagogiseen ja tvt-kehittämiseen.Koulutuksessa tavoitellaan oppimisen rikastamista sekä aktivoivan ja yhteisöllisen oppimisen menetelmiä.Koulutus tähtää myös tulevaisuuteen ja s…