maanantai 31. lokakuuta 2011

5 op koulutus etenee vaihteittain

Open Päivitys etenee vaihettain. Koko koulutusprosessia tukee arviointi ja palautejärjestelmä sekä avoin tukipalvelu. Koulutus aloitetaan lähtötilanteen selvityksellä ja orientoivalla lähikoulutuksella. Tavoitteena on koulutuksen tuella soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa konkreettisessa opetus- ja ohjaustyössä. Keskiössä kaikessa ovat oppija ja oppiminen. Henkenä ovat kannustaminen, rohkaiseminen ja yhdessä oppiminen.

Kyse ei tarvitse olla mittavista verkkokurssitoteutuksista vaan vaikkapa yhdellä oppitunnilla toteutettavista oppimistehtävistä. Toteutuksia suunnitellaan ja samalla opiskellaan tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median didaktiikkaa.

Koulutuksen tarjoama tukipalvelu on jatkuvasti käytössä ja karttuu koulutusten edetessä. Tukipalvelussa on tarjolla koulutuksen sisältömodulien aineistoja mm. lyhyitä videoklippejä lähikoulutuksista, muista avoimista oppiresursseista linkitettyjä teemoiteltuja aineistoja. Tukipalveluun tuotetaan myös ideakortteja, joissa kuvataan toteutettuja didaktisia ratkaisuja lyhyesti ja selkeästi. Tukipalvelun kautta mahdollistetaan myös ideoitten vaihto ja yhteiskehittely koulutushankkeiden välillä.

Koulutuksessa käytetään jokaisen koulutettavan ryhmän kohdalla paikallisesti käytössä ja saatavilla olevia työvälineitä. Tavoitteena on tehostaa ja muuttaa arkiseksi tvt- ja sometyövälineiden käyttöä ja samalla päästä kohti pedagogista suunnittelua.

Klikkaa kuvaa, saat sen suuremmaksi

Koulutus etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen aikana fokuksena on opettajan oman ammattitaidon laajentaminen ja syventäminen. Oppiminen etenee konkreettisesti omaan työhön kytkettynä. Jokainen suunnittelee itse määritellyn pilotin, vaikka oppitunnin mittaisen oppimistehtävän, jossa käytetään tvt- ja somemahdollisuuksia.
Klikkaa kuvaa, saat sen suuremmaksi
Toisessa vaiheessa opettaja toteuttaa oman suunnitelmansa, arvioi ja kehittää sitä. Opittua levitetään myös omille kollegoilel omassa työyhteisössä tai oppilaitosverkostossa. Kollegoille levittämiseen tarjotaan tukea ja toimintamalli. Koulutuksen tuotoksia tehdään myös näkyväksi tukipavelussa mm. ideakorttien avulla.

Koulutuksessa jokainen oppii sosiaalisen median toimintakulttuuria ja jakamista ainakin hitusen – turvallisessa ympäristössä. Kun yhteistyön ja jakamisen kulttuurissa päästään arjen toiminnan asteelle, oman työn helpottuminen konkretisoituu. Kiireen ja työn kuormat otetaan vastaan helpommin yhdessä kuin jokainen yksinään.

tiistai 11. lokakuuta 2011

Koulutusten suunnittelu alkaa

Open Päivityksen koulutuspilotit lähtevät liikkeelle. Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa neuvoteltiin siitä, millaisia tavoitteita asetetaan. Haaveistakin puhuttiin. Yhteinen sävel löytyi helposti. Ja sitten ei muuta kuin ryhdymme tekemään tavoitteista totta. Tällaisia asioita nostettiin esille:
  • Oppiainelähtöisyys ja ainedidaktiikan näkökulma huomioon.
  • Ikäkausien ja kouluasteiden erityisyys muistetaan: vaikka osa asdioista on kaikille yhteisiä, osittain työskentely vaatii paneutumista lasten ja nuorten kehitysvaiheeseen sekä kouluasteen erityisiin tavoitteisiin kussakin vaiheessa.
  • Koulutukselta toivotaan eväitä käytännön työhön. Tätä toteutetaan muun muassa avoimeen verkkotukipalveluun tuotettavien työmallikuvaukssten eli ns. opekorttien avulla.
  • Koulutuksen kautta toivotaan käytännönläheistä asiantuntija-apua pedagogiseen ja tvt-kehittämiseen.
  • Koulutuksessa tavoitellaan oppimisen rikastamista sekä aktivoivan ja yhteisöllisen oppimisen menetelmiä.
  • Koulutus tähtää myös tulevaisuuteen ja siihen, mitä on siintämässä ops-uudistuksissa.
  • Lähestytään toimintakulttuurin muutosta käytännöllisesti. Huomioidaan sekä opettajien että opiskelijoiden tutut toimintamallit, niiden täydentäminen, tarpeellinen poisoppiminen vanhoista toimintamalleista, hyvän asenneilmapiirin luominen ja vähittäinen uudistaminen. Työ vaatii aikaa.
  • Opiskelijoiden näkökulma pidetään keskiössä: etsitään konkretiaa muun muassa siihen, miten ohjataan opiskelijoita hyödyntämään teknologiaa ja verkon mahdollisuuksia. Tavoitellaan myös keinoja siihen, miten he voisivat lisätä yhteisöllistä työskentelyä ja käyttää teknologiaa sekä koulussa että kotona. Vaikka tekniset valmiudet ovatkin valtaosalla nuorisoa korkealla, opiskelua edistävä teknologian käyttö ei ole mikään itsestään selvyys.
  • Toivotaan myös, että koulutus ei jää vain sovittuihin toteutuskertoihin vaan että siihen liittyy jonkilaista jatkuvuutta. Tätä pyritään toteuttamaan avoimen tukipalvelun avulla.