Koulutusten suunnittelu alkaa

Open Päivityksen koulutuspilotit lähtevät liikkeelle. Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa neuvoteltiin siitä, millaisia tavoitteita asetetaan. Haaveistakin puhuttiin. Yhteinen sävel löytyi helposti. Ja sitten ei muuta kuin ryhdymme tekemään tavoitteista totta. Tällaisia asioita nostettiin esille:
  • Oppiainelähtöisyys ja ainedidaktiikan näkökulma huomioon.
  • Ikäkausien ja kouluasteiden erityisyys muistetaan: vaikka osa asdioista on kaikille yhteisiä, osittain työskentely vaatii paneutumista lasten ja nuorten kehitysvaiheeseen sekä kouluasteen erityisiin tavoitteisiin kussakin vaiheessa.
  • Koulutukselta toivotaan eväitä käytännön työhön. Tätä toteutetaan muun muassa avoimeen verkkotukipalveluun tuotettavien työmallikuvaukssten eli ns. opekorttien avulla.
  • Koulutuksen kautta toivotaan käytännönläheistä asiantuntija-apua pedagogiseen ja tvt-kehittämiseen.
  • Koulutuksessa tavoitellaan oppimisen rikastamista sekä aktivoivan ja yhteisöllisen oppimisen menetelmiä.
  • Koulutus tähtää myös tulevaisuuteen ja siihen, mitä on siintämässä ops-uudistuksissa.
  • Lähestytään toimintakulttuurin muutosta käytännöllisesti. Huomioidaan sekä opettajien että opiskelijoiden tutut toimintamallit, niiden täydentäminen, tarpeellinen poisoppiminen vanhoista toimintamalleista, hyvän asenneilmapiirin luominen ja vähittäinen uudistaminen. Työ vaatii aikaa.
  • Opiskelijoiden näkökulma pidetään keskiössä: etsitään konkretiaa muun muassa siihen, miten ohjataan opiskelijoita hyödyntämään teknologiaa ja verkon mahdollisuuksia. Tavoitellaan myös keinoja siihen, miten he voisivat lisätä yhteisöllistä työskentelyä ja käyttää teknologiaa sekä koulussa että kotona. Vaikka tekniset valmiudet ovatkin valtaosalla nuorisoa korkealla, opiskelua edistävä teknologian käyttö ei ole mikään itsestään selvyys.
  • Toivotaan myös, että koulutus ei jää vain sovittuihin toteutuskertoihin vaan että siihen liittyy jonkilaista jatkuvuutta. Tätä pyritään toteuttamaan avoimen tukipalvelun avulla.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun