5 op koulutus etenee vaihteittain

Open Päivitys etenee vaihettain. Koko koulutusprosessia tukee arviointi ja palautejärjestelmä sekä avoin tukipalvelu. Koulutus aloitetaan lähtötilanteen selvityksellä ja orientoivalla lähikoulutuksella. Tavoitteena on koulutuksen tuella soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa konkreettisessa opetus- ja ohjaustyössä. Keskiössä kaikessa ovat oppija ja oppiminen. Henkenä ovat kannustaminen, rohkaiseminen ja yhdessä oppiminen.

Kyse ei tarvitse olla mittavista verkkokurssitoteutuksista vaan vaikkapa yhdellä oppitunnilla toteutettavista oppimistehtävistä. Toteutuksia suunnitellaan ja samalla opiskellaan tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median didaktiikkaa.

Koulutuksen tarjoama tukipalvelu on jatkuvasti käytössä ja karttuu koulutusten edetessä. Tukipalvelussa on tarjolla koulutuksen sisältömodulien aineistoja mm. lyhyitä videoklippejä lähikoulutuksista, muista avoimista oppiresursseista linkitettyjä teemoiteltuja aineistoja. Tukipalveluun tuotetaan myös ideakortteja, joissa kuvataan toteutettuja didaktisia ratkaisuja lyhyesti ja selkeästi. Tukipalvelun kautta mahdollistetaan myös ideoitten vaihto ja yhteiskehittely koulutushankkeiden välillä.

Koulutuksessa käytetään jokaisen koulutettavan ryhmän kohdalla paikallisesti käytössä ja saatavilla olevia työvälineitä. Tavoitteena on tehostaa ja muuttaa arkiseksi tvt- ja sometyövälineiden käyttöä ja samalla päästä kohti pedagogista suunnittelua.

Klikkaa kuvaa, saat sen suuremmaksi

Koulutus etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen aikana fokuksena on opettajan oman ammattitaidon laajentaminen ja syventäminen. Oppiminen etenee konkreettisesti omaan työhön kytkettynä. Jokainen suunnittelee itse määritellyn pilotin, vaikka oppitunnin mittaisen oppimistehtävän, jossa käytetään tvt- ja somemahdollisuuksia.
Klikkaa kuvaa, saat sen suuremmaksi
Toisessa vaiheessa opettaja toteuttaa oman suunnitelmansa, arvioi ja kehittää sitä. Opittua levitetään myös omille kollegoilel omassa työyhteisössä tai oppilaitosverkostossa. Kollegoille levittämiseen tarjotaan tukea ja toimintamalli. Koulutuksen tuotoksia tehdään myös näkyväksi tukipavelussa mm. ideakorttien avulla.

Koulutuksessa jokainen oppii sosiaalisen median toimintakulttuuria ja jakamista ainakin hitusen – turvallisessa ympäristössä. Kun yhteistyön ja jakamisen kulttuurissa päästään arjen toiminnan asteelle, oman työn helpottuminen konkretisoituu. Kiireen ja työn kuormat otetaan vastaan helpommin yhdessä kuin jokainen yksinään.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Opettajat kertovat kehitystehtävästään: Kokemuksia Eliademyn käyttöönotosta

Kielen opettajalle muutama vinkki...

Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun