Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2014.

Steinerkoulussa pohdittiin uuden OPSin ja TVTn näkökulmia

Kuva

Kiteen ammatillisessa Open Päivityksessä kokeiltiin uutta ja jaettiin opittua

Kuva
Open Päivityksiä on tänä vuonna tehty useita eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Kiteen ammattiopiston Open Päivityksessä lähdettiin vahvistamaan sekä pedagogista TVT-osaamista että kokeilemaan uudenlaisia opetuksellisia toteutuksia. Talossa oli juuri hiljattain otettu käyttöön Microsoftin Office365 ja sen käyttöä vahvistettiin koulutuksen luontevana osana
Koulutus aloitettiin tammikuussa ja viimeinen lähipäivä pidettiin syyskuun lopussa. Koulutuksen kesto oli pitkä ja kesäloma siinä välissä hieman keskeytti prosessia, mutta syksyn innolla lopputuotokset olivat hienoja. Muun muassa uusia Moodle-toteutuksia, RebelMouse-kokeiluja, QR-koodien ja videoiden käyttöä sekä kännyköiden käyttöä osana opetusta.

Henkilökohtainen oppimisympäristö keskiössä ja kivijalkana
Koulutuksen yhteydessä korostettiin jakamisen tärkeyttä ja sitä harjoiteltiin Office 365 -tiedostojen avulla PKKY:n oman OneDriven sisällä. Koulutuksen OneNote-sivusto oli toiminnan kohteena. OneNoteen rakennettiin jokaiselle oma koti…

Wiki ala- ja yläkoulussa Parkanossa

Parkanon Openpäivityskoulutuksessa (http://openpaivitys.lystiwiki.fi/) keskityttiin lähtökohtaisesti opettajien omien koulutyössä kohdattujen probleemien esilletuontiin ja toisaalta siten kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen. Jokaisen oma työ nousi käsittelyyn ja sitä piti itse koulutuksen aikana miettiä ja löytää ratkaisuja kehittämiseen. Hyvä tapa tähän on löytää ensin ns. selvät ongelmakohdat ja koettaa löytää yhdessä niille ratkaisuja. Seuraavaksi koulutuksessahan tuodaan uusia tapoja tehdä työtä TVT-välineillä, joita on saatavilla. Tällöin opettaja joutuu miettimään toisaalta vanhoja probleemeja ja toisaalta uusia ratkaisuja, joita TVT maailma tuo esille. Kouluttajan roolissa on tärkeää nostaa esille ajatuksia siitä kuinka esim. wiki tai vaikkapa videoita  voisi käyttää ratkaisemaan "vanha" ongelma.

Parkanon ala- ja yläkoulussa on aktiivisesti käytetty Wikiä luokkien lasten ja heidän vanhempiensa yhteisessä toiminnassa ja viestinnässä. Wiki on jo osoittanut vahvu…