maanantai 27. lokakuuta 2014

Steinerkoulussa pohdittiin uuden OPSin ja TVTn näkökulmiaHelsingin Rudolf Steinerkoulussa remontoidaan nykyisiä ja suunnitellaan uusia tiloja. Tilojen suunnitteluvaiheessa on hyvä keskittyä tieto- ja viestintätekniikan asettamiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset, uusi OPS ja steinerpedagogiikan omat lähtökohdat on hyvä huomioida ja keskustella koko oppilaitoksen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Helsingin Rudolf Steiner -koulu
Steinerpedagogiikan lähtökohtana on tutustuminen asioihin kokonaisuuksina, kokeilla ja havainnoida laajasti ja konkreettisesti tehdä asioita käsin. Uusien opetussuunnitelmien asettamat tavoitteet TVT-osaamisesta tuovat uuden lisän opetusmenetelmiin ja -tapoihin. Näiden taitojen suhde opetukseen täytyy selkeyttää ja varmistaa tavoitteiden täyttyminen.

Open Päivitys -koulutuksen yhteydessä tehdyistä projektitöistä yksi suurimmista oli koulun TVT-strategia ja -opetuskäytön suunnitelma. Koulun TVT-ryhmä työstikin näitä koulutuksen kanssa rinnan. Strategiassa määritettiin yleiset tekniikkaan liittyvät tarpeet, mutta myös toimintaan liittyvät edellytykset sekä vastuut.
Yhteinen keskustelu aloitettiin siitä kuka vastaa OPS:ssa mainituista TVT-osaamisesta ja kuinka liitännät tehdään. Steinerkoulun suunnitelmissa opetuksen keskiöön nousi yhteinen, jaettu tieto: missä oppiaineessa ja vaiheessa tietty TVT-asia opetetaan, jotta vältytään sekä päällekkäisyydeltä että rajoitetaan oppilaiden näyttöaikaa.
Open Päivitys -koulutuksen aikana otettiin myös käyttöön koulun ensimmäiset tablettitietokoneet ja suunniteltiin Moodle verkko-oppimisympäristön käyttöönotto. Koulutuksen aikana käytössä oli OneDrive.

perjantai 24. lokakuuta 2014

Kiteen ammatillisessa Open Päivityksessä kokeiltiin uutta ja jaettiin opittua


Open Päivityksiä on tänä vuonna tehty useita eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Kiteen ammattiopiston Open Päivityksessä lähdettiin vahvistamaan sekä pedagogista TVT-osaamista että kokeilemaan uudenlaisia opetuksellisia toteutuksia. Talossa oli juuri hiljattain otettu käyttöön Microsoftin Office365 ja sen käyttöä vahvistettiin koulutuksen luontevana osana

Koulutus aloitettiin tammikuussa ja viimeinen lähipäivä pidettiin syyskuun lopussa. Koulutuksen kesto oli pitkä ja kesäloma siinä välissä hieman keskeytti prosessia, mutta syksyn innolla lopputuotokset olivat hienoja. Muun muassa uusia Moodle-toteutuksia, RebelMouse-kokeiluja, QR-koodien ja videoiden käyttöä sekä kännyköiden käyttöä osana opetusta.

Henkilökohtainen oppimisympäristö keskiössä ja kivijalkana


PLE PLN vertaisuus.jpg
Kuva 1. Henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto toimii opettajan työn kivijalkana.
Koulutuksen yhteydessä korostettiin jakamisen tärkeyttä ja sitä harjoiteltiin Office 365 -tiedostojen avulla PKKY:n oman OneDriven sisällä. Koulutuksen OneNote-sivusto oli toiminnan kohteena. OneNoteen rakennettiin jokaiselle oma kotisivu henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisen alkutoimenpiteenä. Harjoiteltiin yhtäaikaista tiedon tuottamista samaan OneDriveen, samaan dokumenttiin, esitykseen  Opettajien oman kehittymisen tueksi kehotettiin rakentamaan muitakin oppimisympäristöjä (PLE). Jotta henkilökohtainen oppimisverkosto (PLN) saisi enemmän siipiä alleen, on hyvä harjoitella jakamista eri oppimisympäristöjen myötä. Näin saadaan vertaistyön ja -tutoroinnin hyödyt esiin paremmin. (kuva 1.) Kuratointiohjelmista otettiin esimerkiksi  helppokäyttöinen RebelMouse-palvelu, jonka avulla demonstroitiin tiivistämisen, organisoimisen, koostamisen ja kuratoinnin etuja opettajan työssä sekä opiskelijoiden harjoitustehtävissä ja itsensä kehittämisessä.

Opettajille on yhä tärkeämpää tehdä yhteistyötä


Esimerkkejä yhteistyöhön kannustavista seikoista löytyi helposti: 1. Pedagogiset toiveet ovat muuttuneet. 2. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa paljon uusia asioita. 3. Informaatiotulvan hallitseminen yhteistyöllä helpottaa ja yhdessä saa enemmän aikaan. 4. Vertaisten avulla saavutetaan mielekkäitä ja monipuolisempia oppimisen tuloksia. 5. Voidaan levittää oppijalle tulevaisuuden oppimisen ja työnteon mallia. Koulutuksessa painotettiin sekä vertaistyötä että vertaismentorointia. Yksittäisenä asiana jakamisen idean ja tehokkuuden oppiminen oli tärkeätä. (kuva 2.)


PLE ja vertaisuus.jpg
Kuva 2. Internet-työkalujen avulla rakennettu henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto tukee uutta vertaisuutta korostavaa opettajuutta ja pedagogiikkaa

sunnuntai 12. lokakuuta 2014

Wiki ala- ja yläkoulussa Parkanossa

Parkanon Openpäivityskoulutuksessa (http://openpaivitys.lystiwiki.fi/) keskityttiin lähtökohtaisesti opettajien omien koulutyössä kohdattujen probleemien esilletuontiin ja toisaalta siten kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen. Jokaisen oma työ nousi käsittelyyn ja sitä piti itse koulutuksen aikana miettiä ja löytää ratkaisuja kehittämiseen. Hyvä tapa tähän on löytää ensin ns. selvät ongelmakohdat ja koettaa löytää yhdessä niille ratkaisuja. Seuraavaksi koulutuksessahan tuodaan uusia tapoja tehdä työtä TVT-välineillä, joita on saatavilla. Tällöin opettaja joutuu miettimään toisaalta vanhoja probleemeja ja toisaalta uusia ratkaisuja, joita TVT maailma tuo esille. Kouluttajan roolissa on tärkeää nostaa esille ajatuksia siitä kuinka esim. wiki tai vaikkapa videoita  voisi käyttää ratkaisemaan "vanha" ongelma.

Parkanon ala- ja yläkoulussa on aktiivisesti käytetty Wikiä luokkien lasten ja heidän vanhempiensa yhteisessä toiminnassa ja viestinnässä. Wiki on jo osoittanut vahvuutensa varsinkin vanhempien suuntaan tapahtuvan viestinnän paranemisena. Wiki on käytössä myös Parkanon lukiossa.

Openpäivitys-koulutuksen ohjelma ja sisältö löytyy ao. linkin kautta, mutta haasteenahan tässä koulutuksessa oli ryhmän moninaisuus eli osallistujat olivat eri oppiaineista sekä luokanopettajia että aineopettajia. Omat haasteensa asettivat myös kehittyvä verkkoinfrasysteemi sekä vasta koulutuksen aikana tulleet hybridi-laitteet.

Lisää tietoa:
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa . Arja Pihlaja, Harto Pönkö ITK-2014
OpenPäivitys 3 , koulutussivut