Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2012.

Hämeenkyröstä ruusuja ja kehitysideoita Open Päivittäjille

Kuva
Ensimmäinen Open Päivitys -koulutus toteutettiin pilottityyliin Hämeenkyrössä. Koulutus alkoi marraskuussa ja päättyi huhtikuussa. Väliin mahtui lähipäiviä, etätyöskentelyä, vertaisohjaamista ja -oppimista sekä paljon muuta.

Hankkeen arviointitiimi on kerännyt palautetta vapaata palautetta ja mielipiteitä koko koulutuksen ajan. Koulutuksen viimeisenä lähipäivänä toteutettiin vielä laadullinen arviointi, jonka tulokset ovat erittäin rohkaisevia ja positiivisia.

Kaikki Hämeenkyrön koulutukseen osallistuneet suosittelevat Open Päivitys -koulutusta muille. Koulutuksen laadullisen onnistumisen kokonaiskeskiarvo oli 4,0 asteikolla 1-5. Koulutuksessa tutustuttiin uusiin menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä lähdettiin kehittämään koulun toimintamalleja. Kokonaisuutena ryhmä koki koulutuksen olevan innovatiivista ja innostavaa.

Haasteeksi Open Päivitys -koulutuksessa nähtiin ryhmän heterogeenisyys. Tämän todettiin osin vaikuttavan myös lopputuloksiin -> kehittyneimmät eivät välttämättä oppi…

Tavoitteena yhdessä tekemisen uudet toimintamallit sekä verkko-opetuksen kehittäminen

Kuva
HDO:n Open Päivitys -koulutus starttasi perjantaina 13.4 Helsingin Alppilassa. Ryhmässä on mukana monipuolinen joukko ammatillisen puolen opettajia joiden opiskelijat vaihtelevat nuorista aikuisiin, suomalaisista opiskelijoista maahanmuuttajiin, joukossa myös erityisoppijoita. Myös opetettavien aineiden kirjo on suuri: kieliä, matematiikkaa, yrittäjyyttä, liikuntaa, hoitotyötä, kehitysvamma-alaa, yhteiskunnallisia aineita, viestintää, psykologiaa, luovaa ilmaisua, kasvatusaineita…

Opiskelijat eritasoisia, mutta hallitsevat vertaistyöskentelyn

Ensimmäisen päivän aikana käytiin keskustelua mm. opiskelijoiden perusvalmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen. On haastavaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa, kun useimmat opiskelijaryhmät ovat taidoiltaan kovin heterogeenisia. Myös kiinnostuksen tasot vaihtelevat kovasti - erityisesti nuorille tvt ja sosiaalinen media on pitkälti viihdekäyttöä eikä kiinnostus ulotu tietotekniikan hyödyntämiseen oppimisen tai työnteon väl…